ข้อคิดสะกิดใจ ของท่านพระพยอม

                ข้อคิดสะกิดใจเพื่อการดำเนินชีวิต จาก พระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ)

               

อุปสรรคไม่มี บารมีไม่เกิด สู้ไปเถิด แล้วจะเกิดบารมีและความสำเร็จ

ขยันให้เหงื่อออกทางขุมขน ดีกว่าขี้เกียจแล้วยากจน จนน้ำล้น ออกทางตา

คนเราทำอะไรใจอย่าท้อ ถ้าท้อก็อย่าถอย ถ้าถอยก็อย่าถอน ถ้าถอนก็ปักหลักสู้ใหม่
ทำมันอีก ก็จะพบกับความสำเร็จ