km ในที่ทำงาน

Mr. kaew s
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การใช้ km ในที่ทำงานผม น่ะ เหรอ?????    ใช้ km ตอน ประชุม site meeting คับ

ซึ่งเป็นการรวบรวม ประสบการณ์ และความรู้ของแต่ละฝ่ายมาเสนอแนะนำกันในที่ประชุมและมีการบันทึกการประชุมไว้และหากหัวข้อใดมีการ committ  ก็จะนำมาปฏิบัติ  เพื่อให้เป็นระเบียบวิธี     ปฎิบัติ ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน car-settingความเห็น (0)