ปัญหา อุปสรรคของ Knowledge transfer และ Knowledge sharing

Mr. kaew s
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อ่า.....ส่งการบ้านสาย อ่ะ ...อาจารณ์คร้า..บ  ขอโทษน่ะคับ .....เอาล่ะเข้าเรื่องกันดีกว่า

ปัญหาเรื่องของการ ถ่ายถอดความรู้และการแชร์ความรู้.....

สิ่งที่ผมมองว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญนั้นคือระดับความรู้พื้นฐานของผู้ที่รับการถ่ายถอดหรือร่วมวงสนทนาหารือ ..... เพราะ ว่าการที่จะสื่อสารกันให้มีความเข้าใจที่ตรงกันนั้น บ้างครั้งเรื่องของพื้นฐานความรู้ก็เป็นสิ่งสำคัญครับ เพราะว่าหากเราไม่รู้หรือไม่เข้าใจในสิ่งที่พูดคุยกันอยู่ก็เป็นการยากที่จะ รับ ทราบถึงจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายจะกลายเป็นว่า พูดอย่างหนึ่งแล้วเข้าใจอีกอย่างหนึ่ง ดังนั้นเรื่องของพื้นฐานความรู้ ก็เป็นสิ่งสำคัญครับ

แต่อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนั้นคือเรื่องของ ทิฐิ ครับ การที่ถือ ทิฐิ ไม่ยอมใครและไม่ฟังใครไม่เชื่อใครเป็นสิ่งทีเป็นอุปสรรค ในการรับฟังความคิดของผู้อื่น และไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาขององค์ความรู้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน car-settingความเห็น (0)