เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

สารพัด E .... เราจะบริหารจัดการอย่างไร

การจัดการสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยี

มีศาสตร์หลายแขนงเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

พื้นฐานสำคัญคือ การนำเอาเรื่องของการจัดการ

เข้าไปทำให้เทคโนโลยีก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แต่เราต้องรู้จักเทคโนโลยีอะไรบ้าง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีโทรคมนาคม

เทคโนโลยีการจัดการ

Information Technology for Management

- E-Thailand >> E-Government ,E-Commerce, E-Education, E-Industry, E-Society, E-Auction, E-Revenue, GFMIS, Virtual University ., Virtual Library, Virtual Classroom  etc.

เรารู้จักอะไรบ้างและแยกแยะจำแนกได้แค่ไหน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Information Management and Technology Management

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 17544, เขียน: 04 Mar 2006 @ 00:35 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 10:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 30, อ่าน: คลิก


ความเห็น (30)

Saksit Ph.D-ctu
IP: xxx.155.199.194
เขียนเมื่อ 

อยากได้ความรู้เกี่ยวกับระบบ HRIS ที่สามารถนำระบบงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์มาประยุกต์ให้เป็นฐานข้อมูลและนำข้อมูลมาใช้งานด้านการบริหารได้

อุบล วุฒิพรโสภณ
IP: xxx.155.199.194
เขียนเมื่อ 

ระบบ it เป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่า และเป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดการในทุกๆเรื่องในองค์กร โดยเฉพาะทางด้านการติดต่อการค้ากับต่างประเทศที่องค์กรทำการติดต่ออยู่ ทั้งสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ในการจัดการภายในก็สะดวกรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่แม่นยำด้วย แนวโน้มการจัดการในองค์กรพยายามที่จะปรับเพิ่ม ลงทุนทางด้าน it เพิ่มมากขึ้น  thank you

ณัฐพล เนียมประดิษฐ์
IP: xxx.155.199.194
เขียนเมื่อ 

เนื่องจากข้าพเจ้าเคยอยู่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรงในระบบ IT เมื่อประมาณสิบปีก่อน และได้เห็นว่าในอดีตและปัจจุบัน มีความแตกต่างในเรื่องของโปรแกรมและระบบปฎิบัติการต่างๆอย่างมากมาย ดังนั้นการศึกษาในเรื่อง MIT นั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการอบรมและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สำหรับนักบริหาร และนักจัดการที่ดีจึง ต้องพัฒนาตัวเองให้เท่ากับคู่แข่งหรือเร็วกว่าคู่แข่งขัน

 

สมานใจ ขันทีท้าว
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 

เริ่มเรียนระบบit เมื่อ 8 ปีก่อน ระบบยังมีไม่เยอะ แต่ตอนนี้รู้สึกว่า มีสิ่งที่ต้องการเรียนรู้อีกเยอะ แต่ที่สำคัญ วิธีป้องกันไวรัส และข้อมูลในเครื่อง มีวิธีไหนที่จะปลอดภัยที่สุดบ้าง มีโปรแกรมอะไรที่ป้องกันไวรัสที่ดีในขณะนี้ เพราะที่ บริษัทเจอไวรัสบ่อยมากคะ

 

โชคชัย เดชอมรธัญ
IP: xxx.155.199.194
เขียนเมื่อ 
ก่อนการเรียนมีความมั่นใจว่ามีความรู้พอควรเกี่ยวกับเทคโนโลยี่ แต่พอได้ฟังอาจารย์แล้ว เห็นว่ามีอีกหลายสิ่งที่จะต้องหาความรู้เพิ่มขึ้น และเชื่อว่าหากมีความรู้ทางด้านนี้มากขึ้นแล้ว จะสามารถปรับใช้ในการปฎิบัติงานได้ดีขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่อย่างยิ่ง
อภินันท์ สุขบท
IP: xxx.155.199.194
เขียนเมื่อ 

ยังไม่เคยเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีมาก่อนเลย เนื่องจากจบสาขาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมา จึงยังต้องการมีความรู้อีกหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมเพราะเชื่อว่าในสมัยปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นมากและเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานเป็นอย่างมาก

นายทัศพร ชูศักดิ์
IP: xxx.155.199.194
เขียนเมื่อ 

เนื่องจากองค์กรที่ทำงานอยู่ อยู่ในระดับตำบลมีการใช้งานด้านเทคโนโลยีน้อยมากเมื่อเทียบกับระดับอำเภอและระดับจังหวัดงานด้าน IT ส่วนใหญ่เป็นการลงข้อมูลโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เช่นการลงข้อมูลระบาดวิทยา การลงข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการที่สถานีอนามัย

laem phanusathit
IP: xxx.155.199.194
เขียนเมื่อ 

การใช้IT ของบริษัทเป็นกลยุทธ์การได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด บริษัทจึงต้องมีการวางแผนอย่างดี มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังช่วยให้การขยายเครือข่ายสาขามีเสถียรภาพมากขี้น และต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้าน IT บริษัทต้องพัฒนาระบบการรับส่งข้อมูลข่าวสารที่ปลอดภัย เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นปัจจัยภายในที่บริษัทต้องบริหารการจัดการให้ดี แต่ยังมีปัจจัยภายนอกที่ต้องคำนึงถึงอีก เช่น เรื่องของการสื่อสารที่ over เนื่องจากมีผู้ใช้บริการมาก เช่น การกดเงินของลูกค้าในช่วงสิ้นเดือน ซึ่งเครื่อง ATM จะเกิดขัอข้องเหมือนกันทุกเครื่อง ติดบ้างหลุดบ้าง ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกซึ่งเป็นเกิดของการสื่อสาร หรือเรื่อง E-mail เต็มจากผู้ใช้มากเกินไป เช่น เรื่องของคุณแหม่ ซึ่งเป็นเรื่องของระบบซึ่งต้องมีการวางนโยบายการจัดการเรื่องนี้ด้วย

laem phanusathit
IP: xxx.155.199.194
เขียนเมื่อ 

การใช้IT

ธมนวรรณ เพชรสุข
IP: xxx.118.93.149
เขียนเมื่อ 
อาจารย์  ดิฉันทำงานวิจัยในมนุษย์เป็นพยาบาลประสานงานวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยวัคซีนเอดส์ทดลองเพื่อดูประสิทธิภาพของวัคซีนโดยรับอาสาสมัครที่ไม่ติดเชื้อ อยากถามว่าจะนำITมาใช้ในงานวิจัยได้อย่างไรโดยยังคงไว้ซึ่งจริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อมูลความลับของอาสาสมัคร
นายทัศพร ชูศักดิ์
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

ต่อความเดิมเมื่อตอนบ่ายวันอาทิตย์ที่ 5 มี.ค.48  !!!  -การลงข้อมูลรายการพัสดุ-ครุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีรายงานบางประเภทต้องรายงานผ่านระบบอินเตอร์เนตโดยตรง เช่น รายงานผู้สูงอายุ รายงานการบำบัดผู้เสพยาเสพติด รางานอาสาสมัครสาธารณสุข จะเห็นได้ว่าระบบสารสนเทศมีความสำคัญมากต่อทุกองค์กร ถ้าองค์กรใดมีความทันสมัยของ ITก็นับได้ว่ามีความได้เปรียบทางการบริหารจัดการขององค์กร การนำระบบ ITเข้ามาใช้ในองค์กรนั้นควรจัดการ knowledge ของบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจเสียก่อน ทุกวันนี้มีหลายองค์กรที่มีระบบ IT ที่ดีแต่บุคลากรไม่มีความสามารถในการใช้(ไม่กล้าใช้) องค์กรผมเองก็เช่นเดียวกันที่บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ IT หน่วยงานไม่มีการจัดอบรมแก่บุคลากร ส่วนใหญ่จะให้ manual แก่บุคลากรมาศึกษาเอง เดิมมีความคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา คนไม่รู้เรื่อง IT มีมากมาย แต่พอได้เรียนวิชานี้ 2 ครั้งก็เห็นประโยชน์มหาศาลของระบบ IT/ MIS จึงคิดได้ว่าคงถึงเวลาแล้วที่ต้อง reengineering เรื่อง IT ขององค์กรเสียใหม่ เพื่อสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมีความก้าวไกล

 

ร.ต.อ.หญิง ศิริพร ลือวิภาสกุล
IP: xxx.19.85.66
เขียนเมื่อ 

กราบเรียน ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข ที่เคารพ

     ดิฉันเรียนจบปริญญาตรีทางด้านการจัดการ ปริญญาโททางด้านสังคมศาสตร์และทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เริ่มมีความรู้ทางด้าน IT มาตั้งแต่สมัยเมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมา จากโปรแกรมราชวิถีและจุฬาฯ ดีเบส โลตัส จนกระทั่งปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ขึ้นมามากมาย ซึ่งเป็นการพัฒนาที่รวดเร็วมาก จนแทบจะตามไม่ทัน เนื่องจากมีโปรแกรมอื่นอีกหลายโปรแกรมที่ยังไม่เคยใช้งาน ขณะนี้ภายใน รร.นรต.เริ่มมีการนำ IT เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรมากขึ้น เช่น การจัดทำเวบไซต์, การจัดทำ KM, การประกันคุณภาพการศึกษา  ฯลฯ มีความรู้สึกว่าอาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน IT เป็นอย่างมาก จึงมีความภูมิใจที่ได้เรียนวิชานี้กับอาจารย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะนำ IT มาใช้พัฒนาประเทศให้มีความเจริญมากขึ้น แต่ทั้งนี้มองเห็นว่าของทุกสิ่งบนโลกนี้ล้วนมี 2 ด้าน หากนำมาใช้ในทางที่ถูกต้อง ก็จะเป็นประโยชน์ หากนำไปใช้ในทางที่ผิด ก็จะเกิดโทษ จึงอยากให้ทุกคนนำ IT ไปใช้ในทางที่ดีที่เกิดประโยชน์เพียงด้านเดียว ขอบคุณค่ะ

อัญชลี รอดสวาสดิ์
IP: xxx.144.160.242
เขียนเมื่อ 

เนื่องจากเรียน ป.ตรี ป.โท ติดต่อกันมาเมื่อ 18 ปีที่แล้วระบบ IT ยังไม่เข้ามาและที่ผ่านมาโรงเรียนต่างก็ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปIT ที่ กรม ฯ ส่งมาในเรืองการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนนักเรียนการออกผลการเรียน ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปมากเมื่อโลกเริ่มแบนลงจึงมีความสนใจและอยากได้รับความรู้ใหม่ๆ จากอาจารย์เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับบุคคลรุ่นหลังเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมและโลก ที่เกิดการสื่อสารยุคใหม่ เช่นเรื่อง E-mail หรือการ Chat โลก IT เปลี่ยนไป ขอให้จิตใจของมนุษย์ เปลี่ยนไปในทางที่ดีตาม IT

 

 

พีรพัศ ให้ถนอม
IP: xxx.144.160.242
เขียนเมื่อ 
อบต.ไร่ขิง ได้มีการจัดทำระบบ แผนที่ภาษี (ระบบGIS) มีความเห็นว่าอยากให้กรมที่ดินมีระบบการเชื่อมโยงกับท้องถิ่นทางด้านฐานข้อมูลเช่นการเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองโฉนดและลักษณะการใช้พื้นที่เป็นต้นจึงอยากสอบถามอาจารย์ว่าเป็นไปได้มั้ยครับ
พีรพัศ โห้ถนอม
IP: xxx.144.160.242
เขียนเมื่อ 
อบต.ไร่ขิง ได้มีการจัดทำระบบ แผนที่ภาษี (ระบบGIS) มีความเห็นว่าอยากให้กรมที่ดินมีระบบการเชื่อมโยงกับท้องถิ่นทางด้านฐานข้อมูลเช่นการเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองโฉนดและลักษณะการใช้พื้นที่เป็นต้นจึงอยากสอบถามอาจารย์ว่าเป็นไปได้มั้ยครับ
วิบูลย์ เตชอัมพร
IP: xxx.146.247.68
เขียนเมื่อ 

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจและการใช้ชิวิตส่วนตัว ในด้านธุรกิจ ผมมีโอกาสได้ใช้ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาทิเช่นระบบโปรแกรมการบริหารงาน ERA, เครื่องมือพิเศษ WDS, VCM, Six Sigma, Balance Scorecard และ Benchmarking ในด้านการใช้ชีวิตส่วนตัว ก็ได้ใช้ Palm, iPod และ GPS แต่ก็ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งเท่าไร บางสิ่งทำแล้วประสบผลสำเร็จ บางสิ่งทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ศึกษาเพิ่มเติม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และชีวิตประจำวันต่อไป

บัณฑิต หมั้นทรัพย์
IP: xxx.22.11.35
เขียนเมื่อ 

ในการทำงานเป็นส่วนงานสารสนเทศอยู่เป็นประจำ โดยในปัจจุบันตนเองมีความสนใจเรื่องของ ระบบ security ซึ่งได้ทำการศึกษาลงลึกในส่วนของระบบ โดยแบ่งออกเป็นระบบ security ของธุรกิจต่าง ๆ โดยมีระบบต่างกันไป ทั้งนี้หลังจากได้รับการศึกษาจากอาจารย์ ทำให้มีความสนใจเพิ่มเติมในทางอื่นในเรื่องของ CRM เพิ่มเติม เพื่อสร้างความเข้าใจในงานเพิ่มมากขึ้น

 

สุนันทา คุ้มจิตร์
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

           ดิฉันเป็นพยาบาลห้องผ่าตัด   ใช้ระบบ IT ในการสื่อสารในเรื่องของการแจ้งข้อมูลและเวลาที่ทำผ่าตัด  จึงไมมีความรู้ IT

            ต้องการรู้เรื่อง IT มาก เพราะสมัยนี้โลกเปลี่ยนไปในหน่วยงานมีเทคโนโลยี ใหม่ๆเข้ามาเสมอ จึงขอศึกษาจากอาจารย์ทุกเรื่อง

ลัดดาวรรณ เสียงอ่อน
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

      ในเรื่องของการใช้ IT ในหน่วยงานนั้น  ได้มีการใช้ระบบ Wireless  ในการใช้เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน มีระบบการใช้ Intranet และ Internet  ในหน่วยงานทำให้สะดวกในการค้นหาข้อมูงต่าง ๆ  มีการใช้ติดต่อผ่านงานระหว่างหน่วยงาน เช่น  มีการยืมหนังสือผ่านระบบcomputer ที่มีการสร้างโปรแกรมขึ้น  ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

     โดยส่วนตัวแล้วมีความสนใจในเรื่องของ Information  Management Technology  มาก  แต่ไม่เคยเรียนแบบจริงจัง  ได้แต่ศึกษาด้วยตนเองมาตลอด  ทำให้ยังขาดความรู้ในเรื่องดังกล่าวอย่างแท้จริง   

จำเนียร ศิลปอาชา
IP: xxx.22.11.35
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันกว่า 90 % ของเรามีความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการเรียนรู้เพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้งาน และทราบถึงความรู้ความเข้าใจการนำไปใช้ประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวัน รวมถึงการ update ข่าวสารต่าง ๆ ทั่วโลก โดยผ่านระบบ internet ทำให้ย่อขนาดของโลกได้เล็กลง สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ ทั้งนี้ตนเองมีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องของ ระบบ internet ซึ่งอยากให้ทางอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติม ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ internet.

ขอบพระคุณมากค่ะ

 

ธนพร วงษ์จันทร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
IP: xxx.91.107.110
เขียนเมื่อ 

เรียนถามท่านอาจารย์ที่เคารพ

เกี่ยวกับความสัมพันธ์  หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลในสายงานด้านการศึกษาและด้านการบริหาร  ต่อสมาคมอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย  สมาคมอินเตอร์เน็ตนานาชาติ  หรือสมาคมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ  MIS    ในฐานะของประชากรไทย  ประชาคมโลก  และที่สำคัญในฐานะของ  User  และผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต  และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตวิทยาลัยในศตวรรษที่  21 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

wanvimol Kongsuwan
IP: xxx.28.169.165
เขียนเมื่อ 

การแลกเปลี่ยนความรู้โดยสื่อ electronic  ทำให้สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลที่ได้มีทั้ง Explicit, Implicit and Personal knowledge คำถามก็คือ มีการจัดระดับความหน้าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากสื่อ electronic ต่างๆหรือไม่และอย่างไรค่ะ  

รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

      ปัจจุบัน IT เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน  สามารถให้เราติดต่อสื่อสารได้กับคนทั่วโลก  มีความรู้ที่หลากหลายและรวดเร็ว  สะดวกและประหยัดเวลา  การที่เราสามารถเข้าถึงระบบการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายได้  จึงนับเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าตื่นเต้น

       แต่ขณะนี้คิดว่ายังมีความรู้ในเรื่องของงาน IT  น้อย  จึงต้องการคำแนะนำในการใช้งานที่ถูกต้อง๔กวิธีต่อไป

เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร
IP: xxx.155.199.194
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพ

        ในครั้งแรกที่ได้เรียนวิชานี้กับท่านและได้ฟังการบรรยายเกี่ยวกับ ITแล้วรู้สึกประทับใจมาก อาจารย์เป็นผู้จุดประกายให้นักศึกษาเข้าใจITมากขึ้นอีกหลายเท่า และตระหนักดีว่า IT มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ในปัจจุบัน ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงความรู้ที่มีอญุ่มากมายอย่างไม่มีขีดจำกัด  

        การจัดการความรู้เป็นวิธีการที่ดีที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  คนที่มีความรู้มากก็จะได้แบ่งปันความรู้สู่คนที่รู้น้อย  ทำอย่างไรจึงจะให้สังคมไทยของเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีการจัดการความรู้ที่ดีต่อไปอยากเห็นคนไทยเป็นคนเก่งกันด้าน ITทั้งประเทศและพัฒนาตนเองตลอดเวลา

สุปราณี ยมพุก PHD483002
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทมากในหน่วยงานของดิฉัน(หน่วยงานสาธารณสุข)เช่นการใช้โปรแกรม HCIS ซึ่งใช้มากในหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี แต่ดิฉันยังไม่ชำนานในเรื่องของการใช้โปรแกรมมากนักเมื่อได้มาเรียนรู้สึกว่าการเรียนวิชานี้น่าสนใจมากเพราะจะได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานและสามารถพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเป็นภาษาITได้บ้าง

จิตติยา เพชราพันธ์
IP: xxx.155.199.194
เขียนเมื่อ 

เรียน  อาจารย์ปรัชญนันท์

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก  การสอบ final นี้ อาจารย์จะนำ internet มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการสอบหรือไม่คะ  หนูคิดว่าน่าสนใจมากค่ะ

นายรังสรรค์ ฮ้วนวิจิตร
IP: xxx.143.150.82
เขียนเมื่อ 

      ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญและจำเป็นมากในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์และองค์การต่าง ๆ โดยเฉพาะในองค์การซึ่งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีการบริหารจัดการและประสานงานกับโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดเป็นจำนวนมากจึงมีความจำเ็ป็นต้องนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการตามภารกิจ เมื่อนำมาใช้แล้วก็ช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วดีขึ้น มีความทันสมัย สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างก้วางขวาง ประหยัดการใช้กระดาษ ใช้บุคลากรน้อยลง เป็นต้น

แต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันเช่น เสียค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาก  ถูกไวรัสกินข้อมูลบ้าง  ขาดงบประมาณที่จะนำไปซื้อ Software และ Hardwear   ขาดผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT  ใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับงาน อทิใช้Computerความเร็วสูงมาพิมพ์งาน Office  มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการอื่นบ้าง อทิ เล่นเกม ท่องInternet   

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจะพบว่าเมื่อมีการนำเทคโนโลยีสารสานเทศมาใช้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การมากกว่า เพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด พัฒนาคนให้รู้เท่าทัน และหามาตรการมากำกับดูแลการใช้ การบำรุงรักษาให้ดีก็น่าจะช่วยแ้ก้ขปัญหาให้เบาบางลงไปได้

อภินันท์ สุขบท
IP: xxx.155.199.194
เขียนเมื่อ 

       ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าระบบสารสนเทศมีความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่แสวงหากำไรหรือองคืกรที่ไม่หวังผลกำไร ในองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่นั้นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรคือเป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลประชาชน การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กรนั้นเนื่องจากมีปัญหาเรื่องงบประมาณ ดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กรจึงเป็นการพยายามพัฒนาระบบขึ้นมาใช้เองของแต่ละหน่วยงานในองค์กร ซึ่งในระยะเริ่มแรกไม่ค่อยมีปัญหา แต่เมื่อหน่วยงานต่างๆมีมากขึ้น การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ต่างคนต่างทำขึ้นมาใช้รองรับการปฏิบัติของหน่วยงานตนเอง ก่อให้เกิดปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นเอกเทศ ข้อมูลบางอย่างไม่สามารถเชื่อมโยงกันบางอย่างเกิดการทับซ้อนกันของข้อมูล

        หากมีอำนาจในการจัดการระบบสารสนเทศจะต้องปรับปรุงระบบและพัฒนาให้ระบบสารสนเทศที่มีอยู่เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับการให้บริการประชาชนด้านสุขภาพต่อไป

อธิตา 483013
IP: xxx.1.2.144
เขียนเมื่อ 

ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตปัจจุบันมาก    การสื่อสารที่ทันสมัยใหม่ระบบงานที่สะดวกรวดเร็วล้วนมี IT เข้ามาเกี่ยวข้อง   รู้ว่ามันกำลังมีอิทธิพลมาก  ทุกคนรับรู้และชอบมาก  แต่มันมีพิษภัยที่มองไม่เห็นตามมาเช่น  สายตา  สมอง  อารมณ์  สังคม เสื่อมโทรมไปอย่างไม้รู้ตัว และสร้างปัญหาในกับคนรุ่นเก่าๆๆๆเนื่องจากไม่ยอมรับรู้   ( อ้างว่า.....งง   ...ยาก ...)  พยามมากเพื่ออาจารย์นะคะ

เขียนเมื่อ 

แม้แต่เรื่องการศึกษาต่อในปัจจุบัน ก็เริ่มมีสาขาย่อยที่เกิดจากการแตกแขนงเทคโนโลยี