การสร้าง “ชุมชนเข้มแข็ง” สู่ “สังคมที่ปรารถนา”


            (2 มี.ค. 49) ไปบรรยายให้กลุ่ม “คณะทำงานคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม” (พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ เป็นประธาน “คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม” พลเอกรณจักร สวัสดิเกียรติ เป็นประธาน “กลุ่มประสานงาน” พลอ.อ.อรุณ พร้อมเทพ เป็นผู้ติดต่อให้ไปบรรยาย) ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง” เพื่อประกอบการศึกษาของ “กลุ่มประสานงาน” เรื่อง “เมืองไทยที่ปรารถนา” ซึ่งในการศึกษานี้ ได้ให้ความสำคัญกับ “ชุมชนเข้มแข็ง” ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของ “เมืองไทยที่ปรารถนา”
            ได้บรรยายนำก่อนการสนทนาถามตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยอาศัยเอกสาร “ผลการดำเนินงาน ศตจ.ปชช. 2547 – 48 และ “แนวทางดำเนินการปี 2549 ศตจ.ปชช.” ประกอบการบรรยาย (ศตจ.ปชช. คือ “ศูนย์ประสานสนับสนุนการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน”)
            ได้สรุปเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 5 ประการ ดังนี้
            1. การมีทัศนคติพึ่งตนเองและร่วมมือกัน
            2. การเรียนรู้และพัฒนาผ่านกาปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
            3. การเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
            4. การมีกลไกสนับสนุนที่เหมาะสม
            5. การมีนโยบายที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
                                                                                                       
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
3 มี.ค. 49
คำสำคัญ (Tags): #การพัฒนาชุมชน
หมายเลขบันทึก: 17538เขียนเมื่อ 3 มีนาคม 2006 21:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 มิถุนายน 2012 19:23 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

ผมในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ขอสะท้อนความคิดเห็นกับแนวทางการสร้างชุมชนเข้มแข็งในการต่อสู้กับทุกมิติปัญหา นะครับ ก่อนอื่นเราคงต้องยอมรับกันว่าเราคงต้านกระแสทุนนิยมไม่ได้ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสถานบันครอบครัวส่งผลโดยรวมต่อชุมชนอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ถามว่าอะไรคือตัวชี้วัดที่ชัดที่สุด ๑.ในชนบทส่วนมากจะประกอบด้วย ๔ ประการ คือ ก)ไก่(สัตว์เลี้ยงทั่วไป)ข)หมา (วิ่งกันให้เต็มบ้าน) ค)ตา(คนแก่)ง)เด็ก ซึ่งผมมองว่านี่ต่างหากคือความท้าท้ายต่อกระบวนการชุมชนเข้มแข็งที่แท้จริง เอาละผมมองว่าแนวพระราชดำริในหลวงนั้นสุดยอดของกระแสต้าน(ทุนนิยม)แต่ในเมื่อความคิดของประชาชนถูกชี้นำ ครอบงำด้วยระบบทุนนิยมไปแล้วเกือบทั้งประเทศ ส่งผลโดยตรงต่อวัฒนธรรมบริโภคนิยมอย่างสุดโต่ง แม้แต่ระบบการศึกษาของเรายังพยายามให้บัณฑิตที่จบไปแล้วให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตในด้านวัตถุ(มีบ้าน.มีรถ ฯลฯ) ผมจึงมองว่านโยบายของรัฐดี ระบบราชการก็พอได้ แต่จะทำอย่างไรในความจริงใจในการส่งเสริมแนวพระราชดำริอย่างจริงจังต่างหาก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี