Passion plan : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเป็น CKO รุ่นที่ 2

บอย สหเวช
วันนี้ผมทำความมุ่งมั่นที่ตนเองได้ตั้งใจไว้สำเร็จแล้ว 3 ข้อครับ

   ตามที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเป็น CKO รุ่นที่ 2 ที่ทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ท หลังจากมีการสัมมนาเสร็จได้มีการทำ AAR และผมได้เขียนใน Blog เพื่อย้ำเตือนตัวเองว่า หลังจากที่ไปสัมมนามาแล้ว มีงานที่ตนเองตั้งใจจะทำให้สำเร็จ ดังนี้ครับ

  • สิ่งที่จะกลับมาทำ หลังจากสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเป็น CKO รุ่นที่ 2

        1. การสร้างขุมความรู้ (Knowledge Asset) ที่ได้จากการประชุมกลุ่มที่ 2 เลขานุการคณะ   ไว้ใน Blog
        2. นำคู่มือสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และ ตัวอย่าง e-news today ให้กับหน่วยประกัน คุณภาพ เพื่อให้หน่วยงานที่สนใจ ได้ศึกษา และยินดีถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ
        3. รับปากกับคุณอ้อย (เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ) จะแนะนำวิธีการสมัคร Blog
        4. รับปากกับคุณตา (เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย) จะไปบรรยายเรื่อง Blog ให้ที่บัณฑิต      วิทยาลัย 

       วันนี้ผมทำความมุ่งมั่นที่ตนเองได้ตั้งใจไว้สำเร็จแล้ว 3 ข้อครับ


         1. ได้เขียนลงใน Blog เกี่ยวกับขุมความรู้จากการประชุมกลุ่มที่ 2 เลขานุการคณะ  (Link)
         2. ได้มอบหนังสือคู่มือสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และ นำ e-news today ที่ผม
             เคยทำ ให้กับหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คุณตูน (ผู้อำนวยการประกันคุณภาพฯ)
             โทรมาแจ้งผมว่าได้รับเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ผมและทีมงาน e-news today ได้พัฒนา
             e-news today เป็น version 2 แล้ว (Link)
         3. ผมได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดทำ Blog ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวัน
             ที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา (Link)
         4. สำหรับคุณอ้อย (เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) ผมได้สอบถามไปแต่คุณอ้อย
             ยังไม่มีเวลา แต่ผมเองยังไม่อยากให้คุณอ้อยหมดไฟ เพราะเชื่อมั่นว่าคุณอ้อยจะเป็นตัว
             คูณให้เป็นอย่างดีในสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

           สำหรับความมุ่งมั่นในข้อ 4 ที่จะทำให้สำเร็จคือ แนะนำให้คุณอ้อยทราบ ก่อนไปศึกษาดูงานที่บริษัท โตโยต้าฯ ครับ

บอย
ชุมขนสำนักงานลขานุการ

 

 

 

 

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#passion#plan

หมายเลขบันทึก: 17533, เขียน: 03 Mar 2006 @ 19:35 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
สมกับตำแหน่งยอดคุณอำนวยจริง ๆ ครับ