1 ปีการศึกษาของภาคปกติผ่านไปเร็วมากจนบางครั้ง ผมกลับมานั่งนึกคิดดูว่าใน 1ปีการศึกษาที่ผ่านไปนั้น ผมได้อะไรจากการศึกษาในมหวิทยาลัย แน่นนอนทุกคนต้องตอบว่าได้ความรู้ แต่ผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน หลายคนอาจได้ทั้งความรู้และสิ่งอื่นมาด้วย ผมคิดว่าผมก็ได้สิ่งอื่นๆเช่นกันได้เห็นน้ำใจเพื่อนที่มีให้กัน ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม ในสังคมของผมนั้นอาจมีสิ่งที่ดีหรือไม่ดีปะปนกันไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมได้ทำลงไปคือการทำลายอนาคตของเพื่อนคนหนึ่งที่ทำให้ผมคิดอยู่เสมอว่ามันถูกหรือผิด  และเพื่อนๆหลายคนบอกว่าที่ทำลงไปมันถูกแล้วแต่ในใจผมกลับคิดว่าที่ผมทำลงไปนั้นมันผิด ผมพยายามลืมเรื่องนี้แต่ทุกครั้งที่มีการสอบผมกลับต้องนึกขึ้นมาเสมอพยายามที่จะเอาเรื่องความถูกต้องมาหักล้าง กลับความผิดที่ได้กระทำไป