ผู้เข้าร่วมประชุม Km

IT มีความสำคัญแค่ไหนใน KM

การประชุม KM ผู้เข้าร่วมประชุมควรมีความรู้ด้าน IT ก็จะสามารถทำให้ก้าวหน้าและรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยที่ไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการเข้าบล็อก เพราะ KM องค์ประกอบส่วนหนึ่งก็คือ IT ที่ต้องใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 20 มีนาคม 2549  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ทาง สพท.นบ.เขต 1 ไม่ขัดข้องแต่ขอความกรุณาทำหนังสือแจ้ง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุ่งนภาความเห็น (0)