ให้ไป download plug-in npfg.exe ตัวนี้มาแล้ว หลังจากนั้น

ให้ install ไปที่ c:{program files dir}{firefox dir}{plug-ins dir}

ก็เป็นอันเสร็จ