ลีลาศเพื่อบุคลิกและจิตใจแจ่มใส

ฟังเพลงพร้อมออกกำลังกาย
สำหรับตัวเราเอง  ลีลาศเป็นการออกกำลังกายที่ดีมีเสียงเพลงประกอบ  ชีวิตประจำวันปกติฟังเพลงที่บ้านและหากมีเวลาว่างพอ  ก็จะไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนด้วยการร้องเพลง  แต่สำหรับลีลาศได้ฟังเพลงด้วย  ได้ออกกำลังกายไปด้วย  มีความสุขมาก  อยากให้คนที่มีปัญหาเรื่องการออกกำลังกาย   เปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายด้วยการลีลาศ  เพราะเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางที่สามารถทำให้เราได้เป็นคนอารมณ์ดี  และมีมิตรไมตรีกับผู้อื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลีลาศเพื่อบุคลิกและจิตใจแจ่มใสความเห็น (0)