อักษร A


เมื่อวานนี้ได้ขึ้นไปประชุมแผนพัฒนาทรัพยากรรายบุคคล ที่ชั้น เห็นมี Competency ในหัวข้อ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้อยู่ในอินเทรนด์ ของคุณหมอชุมพล  ประกอบกับคุณหมอได้ถามเรื่อง โครงการกรมการแพทย์ใสสะอาด  วันนี้จึงหาคำศัพท์ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดจรรยาบรรณ  (Common Bureau pathologies) ซึ่ง G.E.Caiden ได้กล่าวไว้ทั้งหมด 178 ประเด็น
วันนี้ จึงขอคัดลอกอักษร A มาให้อ่านก่อนจ๊ะ ท่านผู้แปลเป็นภาษาไทย คือ ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
  1. Abuse of authority/power/position : การใช้อำนาจหน้าที่ อำนาจ และตำแหน่งในทางที่มิชอบ
  2. Account padding: การเติมแต่งบัญชีเพื่อการเบิกจ่ายที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
  3. Alienation : ความแปลกแยก การตีตนออกห่างจากสังคมและเพื่อนร่วมงาน
  4. Anorexia : อาการเบื่ออาหาร เบื่องาน และเบื่อโลก
  5. Arbitrariness : การชอบทำอะไรตามอำเภอใจ ถืออำนาจบาตรใหญ่
  6. Arrogance : ความกร่าง หยิ่ง อวดดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มภารกิจอำนวยการความเห็น (0)