คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.น กับการพัฒนาคุณภาพ (๒)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
After Action Learning

Story Telling by Pictures

อ.ทพ.ดร.ไพโรจน์ รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดการสัมมนา (Link)ในช่วงเช้า

After Action Review หลังได้ดำเนินกิจกรรม HA มาหนึ่งปี เริ่มด้วยการ  "ลปรร ประสบการณ์ที่ดีในการพัฒนาสู่ HA"

ทีมงาน "คุณกิจ"ได้ทบทวน ประสบการณ์ที่ดีในการพัฒนาคุณภาพ โดยใช้บัตรคำ และ สรุปลงในกระดาษโรตรี

ตัวอย่างประสบการณ์ที่ดี คือ บุคคลมีการระบุหน้าที่การทำงานชัดเจนมากขึ้น ทำให้มีการปรับปรุงการทำงานตลอดเวลา ส่วนระบบงานสามารถตรวจสอบได้ และมีการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

 

 

 

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)