หนังสือ "สื่อพื้นบ้านขานรับงานสุขภาพ"

หนังสือ "สื่อพื้นบ้านขานรับงานสุขภาพ" เป็นหนังสือรวบรวมองค์ความรู้ในเรื่องการนำเอาสื่อพื้นบ้านมาใช้ในงานสร้างเสริมสุขภาพ และในเวลาเดียวกัน ก็แสวงหาแนวทางการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่สื่อพื้นบ้านไปพร้อมๆ กัน

หนังสือประกอบด้วย 4 บทความที่ว่าด้วยแนวคิดเรื่องสื่อพื้นบ้านกับการสร้างเสริมสุขภาพ 2 บาทความและอีก 2 บทความเป็นกรณีศึกษาสื่อพื้นบ้านโนราและของเล่นพื้นบ้านที่มาจากการทำงานของโครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.) ภายใต้มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (มจร.วข.ชม.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จัดจำหน่ายโดย

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รังสิต  โทรศํพท์ 0-2564-4438  โทรสาร 0-2986-9038

ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ 0-2613-3890 ถึง 3 โทรสาร 0-2226-1882

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อสารสุข

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 17530, เขียน: 03 Mar 2006 @ 18:59 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)