ศิลาจารึกจดหมายเหตุวัดพระเชตุพนฯ จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจำของโลกในส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี พ.ศ.2552


แม้เวลาจะผ่านไป 178 ปีแล้ว แต่ผลงานการสร้างสรรค์ อันทรงคุณค่าในศิลปกรรมแบบต่างๆ นับเป็นมรดก ทางวัฒนธรรม เป็นภูมิปัญญาไทย ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ อันทรงคุณค่า เป็นที่น่าภาคภูมิใจยิ่งนัก

แม้เวลาจะผ่านไป 178 ปีแล้ว  นับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ พระอารามหลวงประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อพ.ศ. 2373  วัดพระเชตุพนฯก็ยังคงเป็นแหล่งเรียนรู้สรรพวิทยาอย่างมั่นคงตลอดมา  ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

Wat%20po

 ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก  ที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก จึงเสนอคณะกรรมการองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือยูเนสโก (UNESCO) พิจารณาขึ้นทะเบียนจารึกวัดพระเชตุพนฯ เป็นมรดกความทรงจำของโลกในปีพ.ศ. 2552ค่ะ

เนื่องจากองค์ความรู้ของจารึกดังกล่าวมีความสำคัญระดับสากล และมีวิชาหลากหลายที่เป็นสากลด้วย โดยเฉพาะเรื่องการแพทย์แผนโบราณ การบริหารกายเพื่อบำบัดโรค เช่น ตำราแพทย์ วิชาฤาษีดัดตน เป็นต้นจึงมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวนี้ไปยังสื่อทุกประเภท ซึ่งก็ได้ทราบจากจาก   หนังสือพิมพ์หลายฉบับ เช่น กรุเทพฯธุรกิจ ไทยรัฐ และ ข่าวสดเป็นต้น ว่า ที่ประชุมใหญ่ยูเนสโก ที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อเร็วๆ นี้มีมติรับรองศิลาจารึกจดหมายเหตุวัดพระเชตุพนฯ ขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจำของโลกในส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ทั้งนี้คณะกรรมการว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก จะนำเอกสารการที่ยูเนสโกประกาศยกย่องศิลาจารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำของโลกในส่วนภูมิภาค ถวายแด่พระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่
31 มี.ค.นี้

 อันตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 นี้ ดิฉันได้พาเพื่อนชาวต่างประเทศ ไปเที่ยวชม วัดโพธิ์นี้ด้วยค่ะ เราไปกันตั้งแต่เช้า หวังว่า คงไม่ร้อนนัก และคนคงยังไม่มาก

เป้าหมายของการไปชมคือ ชมพุทธศิลป์ที่วิจิตรงดงามมาก  และ ภูมิปัญญาไทยการนวดและตำรายาต่างๆที่จารึกไว้ คนไทยไม่เสียค่าชม แต่คนต่างประเทศเสียคนละ 20.00บาทค่ะ

ภายในวัด มีศิลปะแบบประณีตศิลป์มาก ถ้าจะให้ทั่วถึง ต้องมีเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ช.ม.

 เริ่มตั้งแต่ซุ้มประตูทรงมงกุฎ ตัดกระเบื้องเป็นรูปดอกไม้เรียงกัน ลดหลั่น สีสัน สวยงามมาก ตรงทางเข้าวัดเลย มีทั้งหมด 16 ประตู

 กล่าวกันว่า เป็นศิลปะ ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพอพระราชหฤทัย เป็นพิเศษ และตรงข้างประตูซ้ายขวา จะมีรูปตุ๊กตาศิลปะจีน ลั่นถันนายทวารบาลยืนอยู่ ทุกคนไม่พลาดที่จะถ่ายรูปที่ตรงนี้ค่ะ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c

ดิฉันพาเพื่อนเข้าไปกราบพระประธานในพระอุโบสถก่อน นามว่า พระพุทธเทวะปฎิมากร

 และออกมาเดินรอบ พระระเบียงรอบพระอุโบสถ เป็นระเบียง 2 ชั้น ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะสมัยต่างๆ เช่น ล้านนา สุโขทัย อู่ทอง และอยุธยา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ได้โปรดให้อัญเชิญมาจากหัวเมืองต่างๆ แล้วนำมาบูรณะใหม่

พระพุทธรูปที่ประดิษฐานในพระระเบียงชั้นในมีทั้งสิ้น 154 องค์ ส่วนในพระระเบียงชั้นนอกประดิษฐานพระพุทธรูป 244 องค์ ตามเสาพระระเบียงจำหลักศิลาจารึก ประเภทวรรณคดีต่างๆ เช่น โคลง ฉันท์ กลอน กลบท ระหว่างพระระเบียงทั้ง 2 ชั้น มีถะ หรือเจดีย์ลัทธิมหายานแบบจีน จำนวน 20 องค์

ต่อจากนั้น ก็รีบเข้าไปที่พระวิหารพระพุทธไสยาส เป็นพระพุทธไสยาสที่งามที่สุดในประเทศไทยค่ะ

Thebudhafeet

 ทอดพระองค์ยาวถึง 46 เมตร พระบาทประดับมุกภาพมงคล 108 ตรงกลางเป็นกงจักร ตามตำรา มหาปุริสลักษณะ

 และที่ผนังจะเป็นรูปเขียนสีและจารึกเรื่องมหาวงศ์  ( พงศาวดารลังกาทวีป) ที่พระวิหารนี้ คนแน่นมาก ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศค่ะ ตามทางเดิน มีการเตรียมบาตรมาให้สาธุชน ตักบาตรด้วยเหรียญด้วย มีเสียงกรุ๊งกริ๊งดังอยู่ตลอดเวลา เราได้เดินตักบาตรสตางค์ 108 ลูก ไปกับเขาด้วย จิตใจอิ่มเอิบดีค่ะ

Jaturamook

ต่อจากนี้ ดิฉันพาเพื่อนไปชมที่พระมณฑป หอไตรจัตุรมุข ที่นี่ สวยงามมากค่ะ สร้างในรัชกาลที่ 3 เป็นสถาปัตยกรรมจัตุรมุขเครื่องยอดทรงมงกุฎ  ประดับการะเบื้องเคลือบหลากสี สวยวิจิตรจริงๆ

อากาศเริ่มร้อน ดิฉันเลยพาเพื่อนไปที่สวนมิสกวัน เป็นสวนไม้ประดับ แล้วไปสระจระเข้ และไปเขาฤษีดัดตน ซึ่งเป็นสวนสุขภาพค่ะ  เป็นที่รวมการแพทย์แผนโบราณ และศิลปะวิทยาการ สมัยกรุงศรีอยุธยาไว้ค่ะ

ต่อไป คือ ไปชม โรงเรียนแพทย์แผนโบราณและการนวดแผนโบราณ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้ทรงโปรดเกล้าให้แพทย์ประจำราชสำนักเป็นแม่กอง จัดทำตำราจารึกแพทย์แผนโบราณ ลงไว้บนหินชนวน ใส่กรอบประดับไว้ ที่พระระเบียง รอบพระมหาเจดีย์ และตามเสาศาลาราย

Thai_massage

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯให้จารึกองค์ความรู้ลงบนแผ่นหินอ่อนจำนวน 1,360 แผ่น ประดับไว้บริเวณผนังพระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาราย วิหารคดภายในวัดพระเชตุพนฯ

ที่โรงเรียนแพทย์แผนโบราณฯนี้  มีนักท่องเที่ยว นิยมกันมาก มาเข้าคิว รอนวดกัน ไม่ขาดสายเลยค่ะ


จารึกทั้งหมดประกอบด้วย 8 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดประวัติการสร้างวัด หมวดพระพุทธศาสนา หมวดตำรายาที่จารึกจากสมุฏฐานโรคและยารักษาโรค หมวดอนามัยที่จารึกภาพฤาษีดัดตน หมวดวรรณคดี หมวดสุภาษิต หมวดทำเนียบหัวเมืองขึ้นของกรุงสยาม และหมวดประเพณีที่จารึกเกี่ยวกับรื้วขบวนแห่กฐินพยุหยาตราทางสถลมารค

รวมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้เขียนรูปลงในศิลาจารึก และปั้นรูปฤาษีดัดตนในท่าต่างๆ จำนวน 80 ท่า สำหรับอธิบายประกอบตำรับตำรา

 ในวัด มีการปรับปรุงใหม่ สวยงาม น่าประทับใจ   มีผู้คน สนใจมาชมและถ่ายรูปกันมากทุกจุด  

สุดท้ายก่อนออกจากวัด ไปชมตำหนักวาสุกรี ที่เป็นพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรถ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 7 ทรงเป็นรัตนกวี ของชาติ ที่องค์การยูเนสโก ประกาศ ยกย่องให้เป็น พระผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ระดับโลก(กวีเอกของโลก)

ผลงานของท่านที่พวกเรารู้จักกันดีคือ....

พฤษภกาษร      อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่ห์คง  สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย   มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี   ประดับไว้ในโลกา

Rest

เมื่ออกจากวัดมาแล้ว เรายังพูดคุยถึงสิ่งที่ได้เห็นมาไม่ขาดปาก ชื่นชมถึงผลงานการสร้างสรรค์ อันทรงคุณค่าในศิลปกรรมแบบต่างๆ นับเป็นมรดก ทางวัฒนธรรม เป็นภูมิปัญญาไทย ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ อันทรงคุณค่า เป็นที่น่าภาคภูมิใจยิ่งนัก

 ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้ว ดิฉันพาเพื่อน นั่งแท็กซี่กลับ ไปหาอะไรกินกันที่ท่าพระจันทร์ มีของกินมากมายให้เลือก และแวะไปที่ท่าน้ำ ยืนให้ลมแม่น้ำพัดผ่านอย่างสดชื่นดี ผู้คนสัญจรไปมา อย่างคึกคักเช่นเคย และที่แปลกไป คือที่ท่าเรือนี้ มีห้องน้ำให้เข้า และสะอาดด้วยนะคะ

 

Traffic

 

ในยุค 14 ตุลา 2516 คำว่าท่าพระจันทร์ มีความหมายขลังมาก หมายถึงการต่อสู้ เพื่อความยุติธรรมในสังคม แต่มาบัดนี้ ไม่มีความรู้สึกที่ลึกซึ้งอย่างนั้นอีกแล้ว ภาพข้างล่างนี้ คือทางเดินไปท่าน้ำท่าพระจันทร์ค่ะ ปรับปรุงสะอาดขึ้นมากค่ะ สองข้างทางเป็นร้านอาหารและร้านขายของตลอดทาง

 อ้างอิง--1.-คู่มือนำเที่ยววัดโพธิ์ เรียบเรียงโดยคุณ รำไพพรรณ แก้วสุริยะ

         ---2.-ข่าวสารจาก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

       ----3.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

      ----4.ข่าวสารจาก หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ปีที่ 17 ฉบับที่ 6325 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2551 คอลัมน์ที่ 13 ความเห็น (157)

 

The%20reclining%20buddha%201

เป็นรูปพระพุทธไสยาส อีกมุมหนึ่ง กำลังอยู่ในระหว่างบูรณะเล็กน้อย มีชาวต่างประเทศไปชมมากทุกวัน  วันที่ดิฉันไป มีเด็กนักนักเรียนมากันเป็นคณะหลายสิบคน

คุณพ่อ คุณแม่ของดิฉันมาจากต่างจังหวัด ดิฉันจึงพาไปเที่ยวที่วัดโพธิ์ เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว สวยงามมาก น่าประทับใจ แต่เสียอย่างเดียวอากาศร้อนมาก ถ้าจะไปควรจะไปแต่เช้า หรือตอนเย็นๆ

P

Sasinanda

 

อาตมาไม่แน่ว่าจะมีกรรมอะไรกับวัดโพธิ์... เวียนอยู่หน้าวัด หลังวัด และข้างวัดอยู่หลายปี แต่ยังไม่มีโอกาสเข้าไปเที่ยวภายในวัดเลย... แม้ตอนหลังๆ ตั้งใจจะเข้าไปสักครั้งก็มีสาเหตุทุกครั้ง เช่น ฝนจะตกต้องรีบกลับ หรือเพื่อนๆ ที่ไปด้วยต้องการไปที่อื่น เป็นต้น

ที่ต้องการจะเข้าไปเที่ยวเพราะได้ยินกิตติศัพท์ว่า วัดโพธิ์คือมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย มานานแล้ว....

ทุกครั้งที่พูดถึงวัดโพธิ์ จะคิดถึงเรื่องนี้เสมอ... คล้ายๆ เป็นอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปตอนอยู่กรุงเทพฯ

เจริญพร

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5

ตุ๊กตาจีนแต่งกายแบบฝรั่ง เป็นรูปมาร์โคโปโล คือฝรั่งคนแรกที่เข้าไปในประเทศจีน และเผยแพร่วัฒนธรรมตะวันตกให้แก่ชาวจีน มีอยู่ 4 คู่ด้วย เป็นภาพสะท้อนของช่างจีน มองเห็นฝรั่ง สมัยล่าอาณานิคมเป็นคนดุร้าย ก่อสงครามชิงบ้าน ชิงเมืองอยู่ตลอดเวลา

 • แค่เคยผ่าน ๆ ครับ
 • ไม่ทันสังเกตุว่ายักษ์ 4 ตนนี้เป็นฝรั่ง
 • ทุกวันนี้หน้าวัดมีหุ่น "ยุงลาย" ตัวใหญ่ ๆ ไว้ให้คนกลัว
 • แสดงว่ายักษ์ในสมัยก่อนก็คงตัวแค่ยุง แต่อยากให้เห็นความสำคัญเลยทำตัวใหญ่ ๆ กระมัง

ผ่านมาเห็นเข้า อยากไปเหมือนกัน แต่ลั่นถันแปลว่าอะไรคะ

สวัสดีค่ะ คุณพี่ศศินันท์

ชอบวัดโพธิ์มากค่ะ และได้ไปหลายหนมากๆค่ะ เพราะไม่ไกลจากบ้านมากนักค่ะ  ส่วนใหญ่จะพาเพื่อนๆ ทั้งไทยและต่างชาติไปเหมือนกันค่ะ เพื่อนอยากไปดูโรงเรียนแพทย์แผนไทยเป็นหลักค่ะ  เพื่อนหลายๆคนก็ได้ใบประกาศฯจากที่นี่ค่ะ ชอบตรงบริเวณ ฤาษีดัดตนท่าต่างๆด้วยค่ะ ตรงแถวนั้นจะร่มรื่นมีต้นไม้เยอะ ได้เข้ามาอ่านบันทึกของพี่ ทำให้ได้รู้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะ เป็นความทรงจำที่ดีๆค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณพี่ศศินันท์..

ตอนเป็นเด็กเคยไปยืนจ้องดูตุ๊กตายักษ์ที่วัดโพธิ์ค่ะ เพราะเคยดูหนังเรื่องหนึ่งที่มียักษ์วัดแจ้งสู้กับยักษ์วัดโพธิ์ (ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า) จำไม่ผิดน่าจะเป็นเรื่องหนุมานหรือเกี่ยวกับอุลตร้าแมนนี่ล่ะ (แบบว่ามันนานมากๆๆๆ จนลืม)

รายละเอียดข่าว จากกรุงเทพฯธุรกิจ ค่ะ

 เมื่อ 26 ก.พ.2550 18:02:00

ไทยเสนอ “จารึกวัดโพธิ์-ฤาษีดัดตน” เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก “คุณหญิงแม้นมาส” เผย ...

ร. 1 ทรงมีพระราชดำริจัดสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาภูมิศาสตร์-นวดแผนโบราณ เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ระบุหากได้รับการยกย่องจะแก้ปัญหาถูกต่างชาติขโมยลิขสิทธิ์

 ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ ได้มีการสัมมนาเครือข่ายระดับชาติ...

 เรื่อง “การเสนอจารึกวัดพระเชตุพนฯ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก” โดยมีศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน และมีพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ศ.คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก และเครือข่ายเข้าร่วมประมาณ 50 คน

 คุณหญิงแม้นมาส กล่าวว่า....

 วัดพระเชตุพนฯ เป็นเหมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ...

ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน จึงได้โปรดเกล้าฯให้จารึกข้อความลงบนแผ่นศิลา ติดไว้ในอาคารส่วนต่างๆภายในวัด เพื่อสะดวกแก่การอ่านและการชมภาพประกอบเรื่องราว เช่น เรื่องภูมิศาสตร์เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ปูนปั้นฤาษีดัดตนที่แสดงท่าทางการนวดแบบแผนโบราณเพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับสรีระร่างกาย เป็นต้น

สวัสดีค่ะ

น่าดีใจ และภาคภูมิใจ ที่จะศิลาจารึกจดหมายเหตุวัดพระเชตุพนฯ จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจำของโลกในส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี พ.ศ.2552 นี้

ดิฉันไปมาแล้วค่ะ สวยจริงๆ ค่ะ อยากเชิญชวนให้ไปเที่ยวกันเยอะๆค่ะ

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 17 ฉบับที่ 6325 ข่าวสดรายวัน
วัดโพธิ์-มรดกโลก  คอลัมน์ที่ 13

 

คณะกรรมการว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก จะนำเอกสารการที่ยูเนสโกประกาศยกย่องศิลาจารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำของโลกในส่วนภูมิภาค ถวายแด่พระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 31 มี.ค.นี้

อันตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

ดังนั้นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จะจัดงานบำเพ็ญพระราชกุศล    เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านที่โปรดเกล้าฯ ให้มีการรวบรวมองค์ความรู้จากปราชญ์ของไทยนำมาจารึกสรรพวิทยาการต่างๆ ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

 • ขอพระคุณมากครับ
 • ผมเคยเข้าชมหลายครั้ง
 • แต่ไม่เคยได้รับความรู้เต็มๆๆแบบนี้เลย
 • ดีมากๆๆ เลื่อมใส  เยี่ยมจริงๆๆ

สวัสดีค่ะ ตามมาจากกูเกิ้ล

หนูไปเที่ยวมาแล้วค่ะ มีแต่ฝรั่งไปดูเต็มเลยค่ะ แต่ทำไมต้องเข้าแถวทั้ง 2 แถวด้วย สงสัยแยก ฝรั่งกับไทย

ลุงที่บอกให้เข้าแถวดูตลกดีค่ะ พระนอนองค์ใหญ่สวยงามมากจริงๆ ค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ศศินันท์

เป็น Blog ที่สวยงามที่สุดหนึ่งใน G2K เลยค่ะ

จะติดตามอ่านบันทึกของพี่นะคะ 

ขออนุญาตถาม พี่มีหลักในการทำงาน การใช้ชีวิตอย่างไรคะ จึงประสบความสำเร็จไปทุกเรื่องเลยค่ะ

สวัสดีครับพี่ศศินันท์

ขอบคุณพี่มากครับที่ชวนมาชมเรื่องราวดีๆ

แว๊บแรกที่ผมทราบข่าวนี้จากทีวี ผมนึกถึง KM และ G2K ครับ

น่าทึ่งมากครับ

สวัสดีค่ะคุณสุภาวดี

ยินดีที่คุณเข้ามาอ่านบ่อยๆค่ะ

ชาวไทยทุกคนควรไปเที่ยววัดโพธิ์ และนมัสการพระประธานในโบสถ์และพระพุทธไสยาสนะคะ อีกทั้งพุทธศิลป์ทุกอย่างที่วัดนี้ สวยงามมากค่ะ เรื่องของการนวดและตำหรับการแพท์แผนโบราณก็น่าศึกษามากค่ะ อยู่ยงมาจนกระทั่งบัดนี้ 127 ปีแล้วค่ะ

เสน่ห์อีกอย่างของวัดโพธิ์ คือรูปสลักหินจีนทั้งหลายมากมายหลายแบบค่ะ อย่างแบบข้างล่างนี้ เป็นรูปสลักขุนนางจีนค่ะ หน้ายิ้มนิดๆ ดูภูมิฐานนะคะ

ส่วนคนสูงอายุด้านหลังที่ถือกระบองนั่น เป็นคนเฝ้าประตูและแยกแถว ชาวไทยและต่างประเทศ และดุแลให้ถอดรองเท้ากันทุกคนด้วย เป็นที่เฮฮาของผู้มาชมค่ะ

 

Thescholar

นมัสการค่ะท่าน BM.chaiwut

วัดโพธิ์คือมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

เป็นความจริงค่ะ ดิฉันไปเดินดูมาแล้ว รอบเลย มีทั้งการอธิบายและมีรูปประกอบ มีตำรายาโบราณ การแพทย์แผนโบราณเยอะเลยค่ะ ถ้ามีโอกาส ท่านน่าจะเข้าไปเที่ยวสักหนนะคะ ตอนนี้ มีโรงเรียนสมาคมแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน-- วัดโพธิ์ ที่นี่ด้วยค่ะโดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะ

และพระพุทธไสยาส ก็งามมากเหลือเกิน ดิฉันตกตลึงในความวิจิตรงดงามมากค่ะ น่าเคารพเลื่อมใสอย่างที่สุดจริงๆ เข้าไปในวิหารแล้วเย็นสบาย คนเข้าชม เป็นชาวต่างชาติมากกว่าคนไทยมากเลยค่ะ อย่าลืมท่านต้องไปให้ได้นะคะ

กราบ 3 หนค่ะ

 

Stonesculpture

โอ้โห..ข้อมูลแน่นปึ้กเลยค่ะ..พี่ศศินันท์..

เข้ามาแล้วได้ความรู้กลับไปคุ้มจริงๆค่ะ..

ขอบคุณนะคะ..ที่นำเสนอเรื่องราวที่อัพเดตสมองเสมอๆ..

มีความสุข..สุขภาพแข็งแรงนะคะ..

 

สวัสดีค่ะคุณเกษตร(อยู่)จังหวัด

แหม มีอารมณ์ขันจริงนะคะ เรื่องมีรูปปั้นจีนหน้าวัดและที่ประดับอยู่ตามซุ้มประตูต่างๆ  คงเป็นเรื่องของการนำศิลปะแบบจีนเข้ามาประดับ ให้ดูแปลกออกไป และก็ มีการจัดวางอย่างมีศิลปะ ดูกลมกลืนสวยงามดีค่ะ

ตุ๊กตาจีนบางตัว เป็นแบบนักปราชญ์ก็มี หน้าอมยิ้ม ดูสบายๆ ใส่หมวกทรงสูง มีรอยพับ ใบหน้าไม่มีหนวดเครา แต่งตัวภูมิฐาน เสื้อคลุมยาวกรอมรองเท้า มือข้างหนึ่งถือพัดหรือหนังสือ ดูท่าทางมีความรู้ค่ะ

ดิฉันเดินไปพิจารณามาหลายแบบเหมือนกันค่ะ น่าสนใจมากค่ะ

 

สวัสดีค่ะคุณ แก้ว

ยินดีที่เข้ามาอ่านค่ะ คำว่า ลั่นถัน ไปเปิดดูในหนังสือแล้ว ลั่นถัน เป็นตุ๊กตาจีน ยืนเท้าเอว ถืออาวุธ แต่งกายแบบงิ้ว เป็นขุนนาง ฝ่ายบู๊ เป็นนักรบค่ะ หน้าตาดุ มีเสื้อเกราะ บางรูปเป็นทหารยืนประจำการ เป็นทหารระดับขุนพลนะคะ

ดูหน้าตา ในบันทึกด้านบนค่ะ

 สวัสดีค่ะ คุณ a l i n l u x a n a =)

อ้าวมาเจอเจ้าถิ่นเข้าแล้ว พี่ปล่อยไก่ไปหรือปล่าไม่ทราบนะคะ วันนั้น ต้องมีแผนว่า จะไปจอดรถที่ไหนก่อน ในที่สุด จอดแถววัดมหาธาตุค่ะและนั่งแท็กซี่ไป

คนไปชมกันหนาแน่นพอควร ขนาดวันนั้น อากาศร้อนเหมือนกัน ตอนนี้ทางวัดบูรณะใหม่อีก สวยงามมากๆค่ะ ไปแล้วติดใจค่ะ วันหลังต้องไปอีก แต่จะไปตอนสักสี่โมงครึ่งค่ะ เดินสัก2 ช.ม เย็นๆพอดี หิวข้าว จะได้ไปทานข้าวต่อแถวท่าพระจันทร์เลย

พี่ไปเดินทำบุญกับเขาด้วยค่ะ เสียงสตังค์หล่นกรุ๊งกริ๊งตลอดเวลา ได้บรรยากาศดีค่ะ

 

Donationbox

สวัสดีค่ะคุณ นฤมล

ดีใจที่มาเยี่ยมค่ะ หายไปนาน

คุณคงเห็นแล้วว่าที่วัดโพธิ์นี้ มีพระเจดีย์มากมายนะคะ ที่ประดิษฐานอยู่ที่มุมพระวิหารคดทั้ง 4 มีพระเจดีย์หมู่ห้าฐานเดียวอยู่ด้วย มีพระเจดีย์ใหญ่อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยพระเจดีย์อีกสี่องค์ บนฐานเดียวกัน ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 ค่ะ

Jedi

เคยได้ไปวัดโพธิ์อยู่หลายครั้ง ตั้งแต่สมัยโรงเรียนมัธยมพาไป จนกระทั่งไปเดินเอง แต่ก็ไม่ค่อยได้รายละเอียดเท่านี้เลยค่ะ

ดีใจที่สมบัติชาติอันงดงามชิ้นนี้จะเป็นมรดกของโลกชิ้นหนึ่งนะคะ ^ ^

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะคุณพี่Sasinandaที่เคารพรักยิ่ง

 • คุณพี่..พาเที่ยวได้สนุกสนานพร้อมทั้งได้ความรู้มากมายเลยค่ะ..และได้ภาพสวยอีกค่ะ
 •  โห..ดีจังเลยศิลาจารึกที่วัดโพธิ์ได้ขึ่นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย..แหม..ต้องไปดูอีกรอบแล้วค่ะคุณพี่.. เคยไปวัดโพธิ์แต่นานมากแล้วค่ะ..ไปนวด..โห..คนนวดมือหนักมากเลยค่ะ."..เกือบตายเลยค่ะ"เลยไม่กล้าพาฝรั่งไปนวดที่วัดโพธิ์..พาไปเที่ยวชมเฉยๆค่ะ..
 • ...อิๆๆ อ่านบล็อกคุณพี่แล้ว..หนูเลยเข้าไปอ่านเกณฑ์การพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกดู..โห..ไม่ธรรมดาเลยนะคะคุณพี่ เลยคัดลอกมาด้วยคะเผื่อจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ..
 • ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก
  แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
  1. เป็นตัวแทนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ ด้านศิลปกรรมหรือตัวแทนของความงดงาม และเป็นผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันฉลาดยิ่ง หรือ
  2. เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวนและภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม หรือ
  3. เป็นเอกลักษณ์ หายากยิ่ง หรือเป็นของแท้ดั้งเดิม หรือ
  4. เป็นตัวอย่างของลักษณะโดยทั่วไปของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม หรือ
  5. เป็นตัวอย่างของลักษณะเด่นชัด หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่มีความเปราะบางด้วยตัวมันเอง หรือเสื่อมสลายได้ง่ายเพราะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไม่สามารถกลับคืนดังเดิมได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือ
  6. มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์

  ด้วยความเคารพรักยิ่งค่ะ

หนูหมูอ้วนค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผอ. นายประจักษ์

ดีใจจังค่ะที่ผอ.มาเยี่ยมเยียนพร้อมคำให้กำลังใจทุกครั้งเลย อ่านแล้วปลื้มค่ะ จริงๆนะคะ แต่คงไม่ดีอย่างที่ชมหรอกค่ะ อิๆๆๆออกจะเขิน...

ตอนที่เล่าว่า ไปชมสวนมิสกวันนั้น.... ก็ได้เดินต่อไปที่เขาฤษีดัดตนด้วยค่ะ เป็นสวนสุขภาพ

 เริ่มมาจากพระประสงค์ของรัชกาลที่ 1 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รวบรวมการแพทย์แผนโบราณและศิลปวิทยาการครั้งกรุงศรีอยุธยามาไว้ด้วยกัน ซึ่งได้รววมเอาท่าดัดตนที่เป็นท่าพักผ่อนอิริยาบถแก้ความปวดเมื่อยต่างๆ โดยปั้นเป็นรูปฤษี 80ท่า แต่ปัจจุบันเหลืออยู่ 25 ท่า 24 ตนค่ะ

Yoga

เคยไปเที่ยวงานวัดโพธิ์ด้วยค่ะ หลายปีแล้ว ตอนนั้นเขารวบรวมงานศิลปะไทยมาโชว์มาออกร้านกัน ที่ได้ไปดูเพราะน้องชายไปช่วยจัดซุ้มแสดงจิตรกรรมไทยค่ะ ภายในงานมีโชว์การทำหัวโขน หุ่นกระบอก หุ่นหลวง การทำว่าวไทย ทำขนม ตอกหนังใหญ่ นอกจากนี้ก็ยังมีพวกการแสดงระเบง โมงครุ่ม การแสดงหุ่นละครเล็กด้วยค่ะ สนุกดี เสียดายที่เดี๋ยวนี้เลิกจัดไปแล้ว

เห็นท่าพระจันทร์แล้วอึ้งค่ะพี่ หนูตกยุคไปแล้ว แต่ก่อนขี่จักรยานจากมหาวิทยาลัยไปกินข้าวกับเพื่อนที่ธรรมศาสตร์บ่อยๆ เห็นแล้วงงไปเลยว่านี่ท่าพระจันทร์ สะอาดสะอ้านน่าเดินมาก ไม่อยากเชื่อว่าเราเข้าข่ายเริ่มสว.แล้ว ไปกินข้าวที่นี่ครั้งสุดท้าย 13 ปีที่แล้ว 555 - - "

P
25. Sasinanda
เมื่อ พฤ. 27 มี.ค. 2551 @ 01:01
587781 [ลบ]

สวัสดีค่ะ น้อง เนปาลี

ใช่แล้วค่ะ เคยมีตำนาน ยักษ์วัดแจ้งสู้กับยักษ์วัดโพธิ์

วัดแจ้งคือ.....วัดอรุณราชวรารามเป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา เดิมเรียกว่า วัดมะกอก ต่อมาเรียกว่าวัดมะกอกนอก เพราะได้มีการสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งในตำบลเดียวกัน แต่อยู่ในคลองบางกอกใหญ่ ชาวบ้านเรียกวัดที่สร้างใหม่ว่า วัดมะกอกใน (วัดนวลนรดิศ) แล้วจึงเรียกวัดมะกอกซึ่งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ว่า วัดมะกอกนอก

ต่อมา เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงตั้งราชธานีที่กรุงธนบุรีใน พ.ศ. 2310 ได้เสด็จมาถึงหน้าวัดนี้ตอนรุ่งแจ้ง จึงโปรดเกล้าฯ ให้เทียบเรือพระที่นั่งที่ท่าน้ำ เสด็จขึ้นไปสักการบูชาพระมหาธาตุ ซึ่งเป็นพระปรางค์องค์เดิม

องค์ที่เห็นในปัจจุบันเริ่มปฏิสังขรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดมะกอกและเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “วัดแจ้ง” เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังที่ประทับนั้น ทรงเอาป้อมวิชัยประสิทธิ์ข้างฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งตัวพระราชวัง

 แล้วขยายเขตพระราชฐานจนวัดแจ้งเป็นวัดภายในพระราชวัง เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์สมัยอยุธยา และเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ใน พ.ศ. 2322 ก่อนที่จะย้ายมาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามใน พ.ศ. 2327

ชื่อ วัดประจำรัชกาลกันถึง 4 แห่งด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่วัดโพธิ์ (รัชกาลที่ 1)

วัดอรุณฯ (รัชกาลที่ 2 )

วัดราชโอรสาราม เต็มไปด้วยศิลปะแบบจีน (วัดประจำรัชกาลที่ 3  
 

วัดราชประดิษฐ์ฯ (รัชกาลที่ 4 ) และวัดราชบพิธฯ (รัชกาลที่5)ค่ะ

ตุ๊กตาหินเหล่านี้ เรียกว่า ลั่นถัน นายทวารบาลค่ะ เป็นนักรบชั้นนายพลนะคะ มีหลายแบบค่ะ

Giant

สวัสดีค่ะคุณ หวาน

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านค่ะ

เรื่องนี้เป็นการมองเห็นการณ์ไกลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ ชาติตะวันตกเข้ามาแผ่อิธิพลในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งเป็นการรวบรวมความรู้ที่กระจัดกระจาย เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา จึงโปรดเกล้าให้จารึกความรู้ต่างๆไว้ที่วัดโพธิ์ เพื่อให้ชาวสยามได้ศึกษาหาความรู้กันอย่างเสรี

จึงเป็นที่กล่าวกันว่า วัดโพธิ์ เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทยค่ะ

จนเป็นข่าวดังไปทั่ว เมื่อครั้งหนึ่ง ญี่ปุ่น จะจดลิขสิทธิ์ท่าฤษีดัดตน เป็นของตนเอง

ได้เข้าไปดูตามที่ศาลาราย  มีวิชานวดแผนโบราณ เห็นมีภาพลายเส้น บอกตำแหน่งการนวดและจุดต่างๆบนร่างกายอยู่

และที่ศาลาแม่ชื้อ ก็มี ตำรายากุมารเวชและการรักษาโรคเกี่ยวกับเด็ก

วันที่ไป มีชาวต่างประเทศมาเข้าคิวรอนวดที่โรงเรียนนวดแผนโบราณ กันมากเลยค่ะ โด่งดังไปทั่วโลกจริงๆค่ะ

สวัสดีค่ะคุณ คนไม่มีราก

ดีใจที่เข้ามาเยี่ยมค่ะ ขอบคุณที่ชม เป็นกำลังใจจริงๆค่ะ

ถามถึงเรื่อง หลักในการทำงาน การใช้ชีวิตของดิฉันเป็นอย่างไร หรือคะ

ขอตอบโดยภาพรวมว่า...ใช้ชีวิตที่พอเพียงค่ะ มาแต่ไหนแต่ไร ตั้งแต่เด็กๆ มีความเป็นอยู่ที่สบายตัว สบายใจ ไม่ลำบาก แต่ไม่ฟุ่มเฟือย ตอนเด็กๆ อยากได้โน่นนี่ เกินความพอดีบางครั้งไปบ้าง

คุณแม่ก็จะเป็นคนมาบอก มาสอน จนติดเป็นนิสัยค่ะ

พอมาทำงาน ก็ทำงานทุ่มเท 100% และมีหลายช่วงในชีวิตที่ทำเกินร้อย ไม่ได้ทำเพื่อหวังร่ำรวย แต่เป็นคนที่ทำงานแล้ว สนุก อยากทำด้วยใจรัก ใจชอบจริงๆ เป็นคนมีความเพียรและอดทนค่ะ

  หลังจากจบการทำงานแต่ละวัน  ก็ยังมีกำลังไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้อย่างมีความสุข ไม่รู้สึกเมื่อยล้าเลย สนุกดีเสียด้วย

รู้สึกว่า การทำงานเต็ม 100% นั้นจะเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และให้ชีวิตที่มีคุณค่า และมีความสุขมากที่สุด ค่ะ

ส่วนการใช้จ่ายเงิน ก็จะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีประสิทธิภาพตามสถานะที่ควรเป็น แม้จะมีสินค้าลดราคามากองอยู่ตรงหน้า ถ้าไม่ต้องการก็ไม่ซื้อค่ะ ตั้งเป้าว่า ใช้จ่าย 40% เหลือเก็บ 60%ค่ะ ที่พูดนี่ เป็นภาพรวมเท่านั้นค่ะ

ส่วนเมื่อเก็บแล้ว ก็มีเอาไปลงทุนบ้าง แต่เป็นการลงทุนที่พอเพียง และระมัดระวัง  มีความเสี่ยงต่ำที่ต้นเงินจะหดหาย หรือค่าของเงินจะลดลงจากภาวะเงินเฟ้อน่ะค่ะ

นี่เป็นการดำเนินชีวิตส่วนตัวค่ะ ปกติไม่ได้บอกใคร แต่เห็นคุณถามมา  ก็เลยคุยแลกเปลี่ยนกัน แบบสบายๆค่ะ เชิญเข้ามาคุยกันบ่อยๆนะคะ ชอบค่ะ

สวัสดีค่ะคุณ ข้ามสีทันดร

นึกเลยว่า บันทึกนี้คุณต้องชอบ ตามแบบคนวัด เห็นรูปพระพุทธไสยาสแล้ว ประทับใจนะคะ ถ่ายมาหลายมุมเลยค่ะ

วันนี้ มาเดินชมวัดเสียเหนื่อย แต่ยังไม่ทั่วค่ะ วันหลังจะมาอีก ตอนกลับ เที่ยงแล้ว แดดร้อนไปหน่อย

ที่พระอารามหลวงแห่งนี้ กว้างขวางมากค่ะ มีเนื้อที่ 50 ไร่ 38 ตารางวาอยู่ด้านทิศใต้ของพระบรมมหาราชวัง
- ทิศเหนือจดถนนท้ายวัง
- ทิศตะวันออกจดถนนสนามไชย
- ทิศใต้จดถนนเศรษฐการ
- ทิศตะวันตกจดถนนมหาราช

ตั้งแต่ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ นานถึง 16 ปี 7 เดือน ขยายเขตพระอารามด้านใต้และตะวันตกคือ ส่วนที่เป็นพระวิหารพระพุทธไสยาส  สวนมิสกวัน สถาปนาขึ้นใหม่ พระมณฑป ศาลาการเปรียญ และสระจระเข้บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่เป็นโบราณสถานในพระอารามหลวงที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้

ซึ่ง แม้การบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งล่าสุดเมื่อฉลองกรุงเทพฯ 200 ปี พ.ศ. 2525.... เป็นเพียงซ่อมสร้างของเก่าให้ดีขึ้น มิได้มีการสร้างเสริมสิ่งใดๆใหม่ๆขึ้นมาเลยค่ะ

Watpo

ความโดดเด่นของวัดพระเชตุพนฯอย่างหนึ่งคือ  งานประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบอันวิจิตรบรรจง
ภาพจากนิตยสาร Voyage

นี้คือข้อมูลทั่วไปของวักโพธิ์ สำหรับผู้สนใจและประสงค์จะเข้าไปชมค่ะ

ที่อยู่ ถ.สนามไชย  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ (662) 222-5910 226-2942 225-9595
โทรสาร (662) 225-9779
เวลาทำการ ทุกวัน 8.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม

ชาวต่างชาติ 20 บาท
คนไทยไม่เสียค่าเข้าชม

ข้อแนะนำ การถ่ายรูปภายในอาคารต้องขออนุญาต
ควรแต่งกายสุภาพ
การเดินทาง รถประจำทาง 1 3 6 9 12 25 32 43 44 47 48 53 60 82 91 123
รถปรับอากาศ 8 25 44 91 82 506 507 512
ท่าเรือ 1.เรือด่วนเจ้าพระยา: ท่าช้าง ท่าเตียน ท่าราชินี (ปากคลองตลาด) 2. เรือข้ามฟาก: ท่าช้าง ท่าเตียน ท่าราชินี (ปากคลองตลาด)
ที่จอดรถ

ภายในบริเวณวัด หรือจอด ที่สถานที่ใกล้เคียงแล้วนั่งรถตุ๊กตุ๊ก หรือแท็กซี่มา

 

สถานที่ใกล้เคียง ตลาดปากคลอง
พระบรมมหาราชวัง
พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ
ม.ศิลปากร
วิทยาลัยในวังวัดพระแก้ว
วัดราชประดิษฐฯ
วัดอรุณฯ
สวนสราญรมย์หอ กลอง
หอนาฬิกา
ความสำคัญ พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 1 ใน 6 ของไทย วัดประจำรัชกาลที่ 1
ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน พ.ศ.2492
สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย
พระประธานในอุโบสถ พระพุทธเทวปฏิมากร

กำหนดการ
พิธีถวายใบประกาศนียบัตรของยูเนสโก
ลงทะเบียนให้จารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
ณ อุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑
_____________________

๐๙.๐๐ น.

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโก
กระทรวงศึกษาธิการ  เดินทางถึงพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

   

๐๙.๑๕ น.
๐๙.๒๕ น.
๐๙.๒๕ น.
๐๙.๒๕ น.

แขกผู้มีเกียรติเดินทางถึงพระอุโบสถ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางถึงพระอุโบสถ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางถึงพระอุโบสถ
พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร  ติสสานุกโร ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
เดินทางถึงพระอุโบสถ

   

๐๙.๓๕ น.

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธเทวปฏิมากร
พระประธานพระอุโบสถวัดพระเชตุพน
- พระธรรมปัญญาบดีกล่าวสัมโมทนียกถา
- ศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาส  ชวลิต ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
แผนงานความทรงจำแห่งโลกกล่าวรายงาน
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ถวายประกาศนียบัตรของยูเนสโก แก่
พระธรรมปัญญาบดี
- พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่  ๓

   
๑๑.๐๐ น.

- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
- ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
- เสร็จพิธี

Sala

แผ่นศิลาจารึกตำรายารักษาโรคผู้ใหญ่ ภายในศาลาหมอนวด

สวัสดีครับ

ตามมาจากกูเกิ้ล เรื่อง มรดกความทรงจำของโลกปี 2552 ครับ ภูมิใจ และได้อ่านเรื่องที่เล่าแบบง่ายๆสบายๆพร้อมรูปสวยๆ อย่างนี้ ชอบมากครับ ขอบคุณ

สวัสดีค่ะ คุณครูแอ๊ว

ถ้าคุณครูมีเวลา อยากให้ไปชมค่ะ สวยงามมาก ที่หอไตรจตุรมุขที่เข้าไปนะคะ มีศาลารายล้อมพระมณฑปสามด้าน ผนังภายใน มีภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ประเพณีรามัญกวนข้าวทิพย์เป็นต้น

ผนังภายนอกก้มีจารึกโคลงสุภาษิต โคลงโลกนิติ ที่ซุ้มประตูมีรูปยักษ์วัดโพธิ์ตัวจริง ที่มีตำนานว่า ไปรบกับยักษ์วัดแจ้งนั่นละค่ะ

ทั้งหมดนี้เปิดให้ชมทุกวันค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ กมลวัลย์

ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่อเมริกา ก็จะเห็นได้ว่า รูปแบบวัฒนธรรมของเรากับเขาต่างกันนะคะ ไม่อยากบอกว่า ของใครดีกว่า ของใคร แต่คนละแบบจริงๆค่ะ

พุทธศิลป์ในเมืองไทยนี้ สร้างตามศิลปะแห่งประวัติศาสตร์แต่ละยุคสมัย เช่น ศิลปะทวาราวดี ศิลปะศรีวิชัย ศิลปะลพบุรี ศิลปะล้านนา ศิลปะสุโขทัย ศิลปะอยุธยา และศิลปะรัตนโกสินทร์ เป็นต้นค่ะ

Budhismart

สวัสดีค่ะคุณ หมูอ้วน ... ที่น่ารักมากๆ

ที่บอกว่า ศิลาจารึกที่วัดโพธิ์ได้ขึ่นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย

ก็น่าดีใจค่ะ แต่จะต่างจากมรดกโลกนิดนึง ตรงที่เป็น มรดกความทรงจำของโลกค่ะ  ตามข่าวนะคะ....มีอธิบายไว้ว่า...

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก มีมติรับรอง ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจำของโลก

คุณหญิงแม้นมาศ ชวลิต ประธานคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยแผนงานความทรงจำของโลก เปิดเผยว่า จากการจัดประชุมใหญ่ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ที่ประเทศออสเตรเลีย เมื่อเร็วๆ นี้

คณะกรรมการยูเนสโก ได้มีมติรับรอง ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ ขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจำของโลกในส่วนภูมิภาค

 ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยแผนงานความทรงจำของโลกประเทศไทย ได้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ยูเนสโก ทั้งนี้กระบวนการจากนี้ไปคณะกรรมการยูเนสโกจะเสนอมติการรับรองดังกล่าว เพื่อให้ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก ลงนามประกาศศิลาจารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำของโลกต่อไป

ด้าน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า

 การที่ศิลาจารึกวัดโพธิ์ได้รับการประกาศยกย่องเป็นเอกสารมรดกความทรงจำของโลกส่วนภูมิภาค

เพราะมีความสำคัญในด้านภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ไม่ว่าจะเป็น ศิลาจารึกตำรายาโบราณ ศิลาจารึกฤาษีดัดตน และการนวดแผนโบราณเป็นต้น ซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ต้องการให้ประชาชนมีความรู้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้บันทึกเป็นศิลาจารึกไว้ที่วัดโพธิ์

 

สวัสดีค่ะน้อง Little Jazz \(^o^)/

คนไทย ในไม่กี่ปีย้อนหลังไป ยังชอบไปงานวัดกันนะคะ พี่ก็ชอบไป เมื่อ 7 ปีที่แล้ว พี่ก็ยังไปอยู่ ที่จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อมีเวลาว่างจากงานตอนเย็น  งานวัดเป็นที่ๆให้ความเพลิดเพลิน กันทั้งครอบครัว  ยิ่งมีสวนสาธารณะอยู่ใกล้ๆ  หรือ ที่วัดมีต้นไม้ที่เขียวชอุ่ม ยิ่งดี  ตามงานวัด  เรามักได้ชมพวกศิลปะ วรรณคดี นาฎศิลป์ ดนตรี วัฒนธรรมต่างๆหลายๆแบบ  การเที่ยวงานวัด งานลอยกระทง งานนักขัตตฤกษ์ งานกุศลอะไรต่างๆ เป็น ความสนุกสนาน ที่ไม่ลืมเลยค่ะ

เสียดายเลิกไปแล้ว

แต่ขอสารภาพอย่างหนึ่งว่า ชอบไปดูการนวดที่วัดโพธิ์ แต่ไม่เคยคิดอยากจะให้เขานวด ไม่ชอบค่ะ ถ้าเมื่อย อยู่เฉยๆเดี๋ยวก็หาย

มีความรู้สึกว่า ยิ่งนวด ยิ่งสบาย แต่จะติดค่ะ ไม่นวดแล้ว ยิ่งเมื่อยนะคะ อิๆๆๆ

 สวัสดีค่ะคุณโน้ต

ขอบคุณค่ะ ที่มาอ่านรายละเอียด

เมื่อศิลาจารึกวัดโพธิ์ได้รับการยกย่องแล้ว ทราบว่า กระทรวงวัฒนธรรมจะเข้ามาช่วยดูแล โดยเฉพาะเรื่องการจัดระเบียบรถโดยสารขนาดใหญ่ที่นำนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลภาวะ เพราะการที่ศิลาจารึกวัดโพธิ์ได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจำของโลก จะต้องอนุรักษ์และบริหารจัดการที่ดีขึ้น เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะ


เมื่อเข้าไปชมอย่างละเอียดแล้ว เห็นเลยค่ะว่า จารึกวัดพระเชตุพนฯนั้น มีความสำคัญระดับสากล มีวิชาหลากหลายที่เป็นสากล

โดยเฉพาะเรื่องการแพทย์แผนโบราณ การบริหารกายเพื่อบำบัดโรค คือ  วิชาฤาษีดัดตน   ได้รับการยอมรับจากชาวไทย ชาวต่างประเทศ มีนักเรียน นักศึกษามาศึกษาดูงานปีละหลายแสนคน และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมปีละ 3 ล้านคน

เรื่องนี้ เรามีมาก่อนหน้าที่ประเทศญี่ปุ่น ได้นำชื่อ ฤาษีดัดตน ไปตั้งเป็นชื่อหนังสือเล่มหนึ่ง

รวมไปถึงสหรัฐอเมริกานำคำว่า “นวดไทย” ไปจดลิขสิทธิ์ ซึ่งขณะนี้มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์กันอยู่

เมื่อทางยูเนสโกประกาศให้ ฤาษีดัดตน เป็นมรดกความทรงจำของโลกแล้ว ประเทศไทยก็จะไม่ต้องกังวลว่า จะมีใครนำภูมิปัญญาไทยไปจดลิขสิทธิ์ได้ค่ะ

Atwatpo

 การเสนอจารึกวัดพระเชตุพนฯ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก เป็นการประกาศให้ชาวโลกทราบถึงคุณค่ารากเหง้าของภูมิปัญญาไทย ขณะเดียวกันยังช่วยกระตุ้นให้คนในชาติเกิดความรัก หวงแหน อนุรักษ์รักษาสมบัติล้ำค่าของชาติให้ยั่งยืนต่อไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาติบ้านเมืองต่อไป

 จารึกวัดพระเชตุพนฯ เป็นมรดกโลกความทรงจำแห่งโลก

ประกอบด้วย....

จารึกวัดพระเชตุพนฯ เป็นเอกสารโบราณที่จารึกเรื่องต่างๆไว้บนแผ่นทองคำ เงินและหินอ่อน จารึกทองคำและเงินบรรจุอยู่ในกรุพระมหาเจดีย์ประจำร.1-3 ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของวัด ส่วนจารึกแผ่นหินอ่อนติดประดับอยู่ตามส่วนประกอบอาคารที่ผนัง เสา คอสอง เป็นต้น ซึ่งอยู่รอบบริเวณเขตพุทธวาสวัดพระเชตุพนฯ จารึกเหล่านี้บันทึกเรื่องที่เป็นหลักฐานวิชาการของชาติทางด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี อักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เวชศาสตร์ สุภาษิต

 อาทิ จารึกเรื่องทรงสร้างวัดพระเชตุพน ครั้งรัชกาลที่ 1 ,จารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ 41 องค์ ,จารึกเรื่องพระสาวิกาเอตทัคคะ 13 องค์ ,จารึกนิทานสอบสองเหลี่ยม ,จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ , เพลงยาวกลบทและกลอักษร ,สุภาษิตพระร่วง และ ฤาษีดัดตน โดยฤาษีดัดตนมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 1 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานให้สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2344 มี 2 ลักษณะ 1.จารึกศิลาอ่อนซึ่งเป็นโครงภาพฤาษีดัดตน 80 แผ่น และรูปปั้นหล่อเนื้อดีบุกผสมสังกะสี 80 รูป ซึ่งปัจจุบันเหลือให้เห็นเพียง 24 รูปเท่านั้น

Ascetic

1

ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2551 ยังคลาคล่ำไปด้วยผู้คนสัญจรไปมาตลอดทั้งวันค่ะ ที่เห็นตรงกันข้ามคือ โรงพยาบาลศิริราช

สวัสดีค่ะ

*ตามมาเที่ยววัดด้วยค่ะ.....

*ขอบคุณมากค่ะที่เป็นวิทยากรพาชม...ขอให้มีความสุขในเทศกาลสงกรานต์ค่ะ

พระพุทธไสยาส พระองค์นี้ พระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างขึ้นครั้งทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕ คือการปฏิสังขรณ์ครั้งนั้น ได้โปรดฯ ให้ขยายเขตต์พระอารามออกไปทางทิศเหนือ

 แล้วโปรดฯ ให้สร้างพระพุทธไสยาศน์ขึ้นในที่ซึ่งได้ขยายออกไปใหม่นั้น เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐปูนปั้นกับทั้งพระวิหาร ๑๓ ห้อง มีมุขลด ๓ ชั้น

 ดังที่เห็นปรากฏอยู่ทุกวันนี้ แต่กระบวนฝีมือช่างที่ปั้นนั้นควรจะนับว่าเป็นฝีมืออย่างเอก เพราะเหตุที่ว่าการปั้นของใหญ่โตเช่นนี้ เป็นของที่จะปั้นให้งามได้โดยยาก

ส่วนช่างที่ปั้นพระพุทธไสยาศน์พระองค์นี้ มีความสามารถปั้นได้งามอย่างที่เห็นปรากฏอยู่ทุกวันนี้

หมายเหตุ๑. ปัจจุบันทางวัดใช้ว่า พระพุทธไสยาส (ไม่มี น์) ตามมติของสมเด็จพระวันรัต (เผื่อน ติสฺสทตฺโต ป.๙ ) โดยให้เหตุผลว่า คำว่า ไสยาสแปลว่า นอน ส่วนคำว่า ไสยาสน์ มาจาก ไสยา + อาสน แปลว่า นอนและนั่ง แต่ในที่นี้คงใช้ตามต้นฉบับ

๒. พระรัชชมงคลมุนี (ใจ จนฺทโชติ) เดิมเป็นพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ ฐานานุกรมในหม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ม.จ.ทัด) อธิบดีสงฆ์รูปที่ ๖ เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระพิมลธรรม ต่อมา พ.ศ.๒๔๓๖ ได้เป็นพระราชาคณะที่พระญาณโพธิ พ.ศ.๒๔๖๙ เลื่อนเป็นชั้นราชที่ พระรัชชมงคลมุนี พ.ศ.๒๔๗๒ เป็นชั้นเทพที่ พระมงคลเทพมุนี มรณภาพ พ.ศ.๒๔๗๕ อายุ ๘๘ ปี

 

สวัสดีค่ะ คุณนาง พรรณา ผิวเผือก (ไม่มีชื่อกลาง)

 

 

ขอนำประวัติของพระประธานในโบสถ์มาฝาก ดังนี้ค่ะ

 

 

พระพุทธเทวปฏิมากร พระองค์นี้ ย่อมนิยมกันว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณมีพระลักษณะอันงามยาวที่จะหาพระพุทธรูปอื่นมาเปรียบได้ และใครจะเป็นผู้สร้างและได้สร้างขึ้นเมื่อใดนั้นหาทราบไม่

 แต่ปรากฏในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนฯ ว่า..

 เดิมประดิษฐานอยู่ ณ วัดศาลาสี่หน้า คือวัดคูหาสวรรค์บัดนี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๒ พระบาทสมเด็จฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงสถาปนาวัดโพธารามซึ่งเป็นอารามเก่า ให้เป็นพระอารามใหญ่โตสำหรับพระนคร

ทรงขนานนามว่า วัดพระเชตุพนฯ ครั้งนั้น จึงโปรดฯ ให้เชิญมาปฏิสังขรณ์สำเร็จแล้ว ทรงบรรจุพระบรมธาตุแล้วเชิญประดิษฐานเป็นพระประธานใน พระอุโบสถ

 ถวายพระนามว่า พระพุทธเทวปฏิมากร

     ต่อมาในรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ เป็นการใหญ่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๕ โปรดฯ ให้รื้อพระอุโบสถเก่าซึ่งสร้างไว้ตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ ๑ ลงทั้งสิ้น

 แล้วทรงสร้างขึ้นใหม่ให้ใหญ่โตกว่าเก่า

 ส่วนฐานพระพุทธเทวปฏิมากรนั้นรื้อของเก่าทำขึ้นใหม่ขยายเป็น ๓ ชั้น พระสาวกเดิมมี ๒ องค์ ทรงสร้างขึ้นใหม่อีก ๘ องค์ รวมเป็นพระสาวก ๑๐ องค์ ดังที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้

เข้ามาชมภาพสวยๆเพิ่มเติมครับ อยู่แถวท่าพระจันทร์แต่ไม่ค่อยได้ไปวัดโพธิ์ ใกล้เกลือกินด่างครับ

สวัสดี่ค่ะคุณ KAN

ขอบคุณที่มาเยี่ยมค่ะ มีข้อมูลเพิ่มเติม เล่าให้ฟังค่ะ....

แผนงานของยูเนสโกว่าด้วยความทรงจำแห่งโลก (Memory of the World Program) เป็นแผนงานที่องค์การยูเนสโก กำหนดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2535

โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ด้านสารนิเทศจากองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนจากทั่วโลก มาประชุมหารือร่วมกันแผนงานนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ และการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาของโลก ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกไว้ในรูปแบบใดๆ และไม่ว่าจะผลิตในประเทศใด ถือว่าเป็นแหล่งรวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทั้งในด้านของวัฒนธรรม และความคิดริเริ่มของมนุษยชาติ
       
ในส่วนของจารึกวัดโพธิ์นั้น ได้เริ่มมีขึ้นในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่อีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

โดยการบูรณะในครั้งนี้ พระองค์ได้ทรงมีพระราชประสงค์ ให้พระ อารามนี้เป็น “มหาวิทยาลัย” สำหรับประชาชนทั่วไป พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำเอาสรรพศิลปวิทยาการต่างๆ เช่น ตำราการแพทย์ โบราณคดี และวรรณกรรม โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนทั้งหลายมาจารึกไว้ตามเสาพระระเบียงรอบพระอุโบสถ และศาลารายรอบพระมณฑปอีกด้วย

สำหรับประเทสไทย มี การสัมมนาเครือข่ายระดับชาติ
เรื่อง "การเสนอจารึกวัดพระเชตุพนฯ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก"
วันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เวลา 09.00 - 18.00 น.
ณ ห้องประชุมวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพมหานคร

Watpoka

 • งดงาม ลำค่า ทั้งศาสตร์และศิลป์ น่าปลื้มปิติใจจริงๆค่ะ
 • ขอบพระคุณพี่ Sasinanda นะคะที่รวบรวม สิ่งดีงามทั้งภาพ และคำบรรยาย เพื่อให้ได้ทบทวน ระลึกถึง ของดี มีคุณค่าของคนไทย..ปลื้มใจและซาบซึ้งกับความงามและความตั้งใจของผู้ก่อร่างสร้างสรรค์ จนเป็นที่มาแห่งสิ่งดีงามเหล่านี้ค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณ พชรวรัตถ์ แสงทองชนาพงศ์

รู้สึกภาคภูมิใจในข่าวที่ดีงามนี้เช่นเดียวกันค่ะ

มีรายละเอีดยดที่น่าสนใจมาฝากอีกหน่อยค่ะ

“ความทรงจำโลก” กับ “มรดกโลก”ต่างกันอย่างไร

ทั้งสองโครงการเป็นงานของยูเนสโกเหมือนกัน แต่ต่างกันคือ “มรดกโลก” (World Heritage) เป็นมรดกที่ประกอบไปด้วยแหล่ง (sites) หรือสถานที่ ทั้งที่เป็น “แหล่งธรรมชาติ” หรือ “แหล่งทางวัฒนธรรม” ที่มนุษย์สรรค์สร้างขึ้น เช่น อนุสรณ์สถาน เมือง ฯลฯ แต่ต้องเป็นแหล่งที่มีคุณค่าเป็นเอก เป็นสากล สมควรที่ทั่วโลก จะช่วยกันปกป้องรักษาไว้ ให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้จักชื่นชมสืบไป

 ทั้งนี้ยูเนสโกได้ประกาศอนุสัญญา ว่าด้วยมรดกโลกขึ้น โดยประเทศที่ร่วมเป็นภาคี ตกลงร่วมกันที่จะดำเนินการ ตามนัยของอนุสัญญา เพื่ออนุรักษ์ และดำเนินการเกี่ยวกับมรดกโลก

ประเทศไทยมีแหล่งธรรมชาติ ที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกไว้แล้ว 2 แห่ง คือ ห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร กับเขาใหญ่-ดงพญาเย็น

 ส่วนมรดกวัฒนธรรมมี 3 แห่ง คือ สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร อยุธยากับเมืองบริวาร และบ้านเชียง

ส่วนมรดกความทรงจำโลก ต้องเป็นมรดกทางเอกสาร หรือข้อมูลความรู้ที่บันทึกไว้ หรือประกาศถ่ายทอดออกมา ในรูปแบบหนังสือ สิ่งตีพิมพ์ รูปภาพ ฟิล์ม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ต้องมีคุณค่ามากในระดับโลก จนสมควรพิทักษ์รักษาไว้ ไม่ให้สูญสลายเพื่อให้โลก ได้ศึกษาค้นคว้าสืบไป

ที่เป็นมรดกความทรงจำโลกของไทยอีกรายการหนึ่งคือ  ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จารึกสุโขไทหลักที่ 1

ศิลาจารึก ด้านที่ ๑
ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญ ที่บันทึก และประกาศข้อมูลข่าวสารสาธารณะ และนโยบายของรัฐโบราณ ให้สาธารณชนรับทราบ

พ่อกูชื่สรีอินทราทีตย แม่กูชื่นางเสือง พี่กูชื่บานเมือง
ตูมีพี่น๋องท๋องดยวห๋าคน ผู๋ชายสาม ผู๋หญิงโสง พี่เผือ
ผู๋อ้ายตายจากเผือตยมแต่ญงงเลก เมื่อกูขึ๋นใหญ่ได๋
สิบเก๋าเข๋า ขุนสามชนเจ๋าเมืองฉอดมาท่เมืองตาก พ่อกูไปรบ

เป็นมรดกความทรงจำของโลก

และมีผลต่อประวัติของโลก นอกพรมแดนวัฒนธรรมของไทย ทำให้เราเข้าใจความสำคัญ ของการปกครอง การค้าขาย การติดต่อแลกเปลี่ยน กับชาติต่างๆ ในช่วงเวลาของยุคสุโขทัย มีความสมบูรณ์ในตัวเอง นับเป็นเอกสารสาธารณะที่หายากยิ่งค่ะ

จากความจริงที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าว แสดงว่าศิลาจารึกหลักที่ ๑ ได้ผ่านกระบวนการสึกกร่อนผุสลายมาเป็นเวลาหลายร้อยปี ใกล้เคียงกับศิลาจารึก หลักที่ ๓ หลักที่ ๔๕ และหลักที่กล่าวถึงชีผ้าขาวเพสสัดร จึงเป็นอันยุติว่า ศิลาจารึกหลักที่ ๑ เป็นของดั้งเดิม มิใช่ทำขึ้นใหม่ อย่างที่กลุ่มคนบางจำพวกยกเป็นประเด็นขึ้นมา

ศิลาจารึกจดหมายเหตุวัดพระเชตุพนฯ จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจำของโลกในส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี พ.ศ.2552  เป็นมรดกความทรงจำของโลกอย่างที่สองของไทยค่ะ

 

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ศ. คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หรือ ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 เป็นจารึกหลักแรกที่ใช้ภาษาไทยและตัวอักษรไทย ซึ่งพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ขึ้นเป็นต้นเค้าของตัวอักษรและวิธีเขียนหนังสือไทยในปัจจุบัน โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ยังคงเอกลักษณ์เดิม

ปัจจุบันเก็บอยู่ในพิพิทธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร

การอ่านจารึก
ผู้อ่านจารึกได้เป็นคนแรก คือ พระสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เข้าใจว่าคงเริ่มพยายามศึกษาตั้งแต่ครั้งยังทรงผนวชอยู่ ในเรื่องที่เกี่ยวกับจารึกนั้นโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวรวริยาลงกรณ์ ทรงเป็นแม่กองคณะนักปราชญ์ราชบัณฑิตช่วยกัน คัดตัวอักษรจากแผ่นศึลาจารึกลงบนแผ่นกระดาษ

 ดังปรากฏตัวอย่างหน้าแรกที่พระราชทาน เซอร์ ยอห์น โบวริ่ง (John Bowring) เอกอัครราชฑูตอังกฤษ และได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ The Kingdom and People of Siam ของ เซอร์ ยอห์น โบวริ่ง นอกจากนี้ยังได้รับพระราชทานให้แก่ราชฑูตฝรั่งเศสชุดหนึ่งด้วย

 

 

Sila-certificate

ขอบคุณในข้อมูลมากค่ะ กำลังอยากได้อยู่พอดี มีประโยชน์มากๆค่ะ

 สวัสดีค่ะคุณdaranee

ขอบคุณที่บอกว่า ข้อมูลเป็นประโยชน์มากๆ

ความทรงจำแห่งโลก (Memory of the World) คือ มรดกเอกสารที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร (Documentary Heritage) เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมแห่งโลก

แสดงให้เห็นวิวัฒนาการของความคิด การค้นพบ และผลงานของสังคมมนุษย์ เป็นมรดกตกทอดจากสังคมในอดีต ให้แก่สังคมปัจจุบัน ที่จะสืบสานส่งต่อให้แก่สังคมในอนาคตค่ะ

สวัสดีค่ะ

 • แวะมาดู มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย  ค่ะ
 • ได้สาระประโยชน์มากมายเลยค่ะ
 • ไม่ผิดหวังจริง ๆ ที่เข้ามาค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ
 • สวัสดีค่ะอาจารย์คะ (ขออนุญาตไว้แล้ว)
 • ชื่นชมกับงานเขียนของอาจารย์ ตามมาศึกษาค่ะ
 • อ่านแล้วภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยมีสิ่งดี ๆ มีคุณค่ามากมายในประเทศของเรา ...
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะน้อง อ้อยควั้น

ขอบคุณที่มาเยี่ยมค่ะ  

วัดโพธิ์เป็นวัด  ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย  เป็นวัดที่ประดิษฐานพระเจดีย์จำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และก็มีพระพุทธรูปยืนหล่อสัมฤทธิ์สูงที่สุดในประเทศไทย

คือ พระพุทธโลกนาถราชมหาสมมตวงศ์ องค์อนันตญาณสัพพัญญู สยัมภูพุทธบพิตร"  สูงยี่สิบศอก อัญเชิญมาจากวัดพระศรีสรรเพชญ์  พระนครศรีอยุธยา  ประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารทิศตะวันออก  เป็นพระพุทธรูปยืนหล่อด้วยสัมฤทธิ์ สูงที่สุดของประเทศไทย

            ที่สำคัญ มีพระพุทธไสยาส  ที่มีพุทธลักษณะสวยงาม และมีความยาวมากที่สุดหนึ่งในสามองค์ของไทย

 “วัดพระเชตุพนฯ” หรือ “วัดโพธิ์” แห่งนี้  เดิมชื่อ “วัดโพธาราม”  ชาวบ้านเรียกกันสั้น ๆ ว่า “วัดโพธิ์”  เพราะเป็นเพียงวัดราษฎร์เล็ก ๆ เท่านั้น  สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  ระหว่าง พ.ศ. ๒๒๓๑ ถึง พ.ศ. ๒๒๔๖  ในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา  โดยไม่ปรากฏนามผู้สร้าง  ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง 

ครั้นสมัยรัตนโกสินทร์    พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์  ใช้เวลาถึง ๑๒ ปีจึงบูรณะเสร็จ  พระราชทานนามวัดแห่งนี้ใหม่ว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส”  จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๔  ทรงเปลี่ยนสร้อยนามของวัดมาเป็น “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร”  แต่คนทั่วไปยังคงนิยมเรียก

“วัดโพธิ์” มาจวบจนทุกวันนี้

 

พระประธานในพระอุโบสถ "พระพุทธเทวปฏิมากร"

 เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ  เดิมบริเวณฐานพระประธานในสมัยรัชกาลที่ ๑  ประดิษฐานพระอัครสาวก ๒ องค์ คือ พระโมคคัลลานะด้ายซ้าย และพระสารีบุตรด้านขวา 

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หล่อรูปพระอรหันต์เพิ่มอีก ๘ องค์  รวมเป็นสาวก ๑๐ องค์ ขนาดเดียวกันทั้งหมด 

 สมัยรัชกาลที่ ๔  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บรรจุพระบรมอัฐิรัชกาลที่ ๑ ลงในกล่องศิลา  แล้วอัญเชิญมาบรรจุไว้ในองค์พระเพื่อให้ประชาชนสักการบูชา

Praprataan

สวัสดีครับพี่

    สบายดีนะครับ ตามมาชื่นชมผลงานคนไทยครับ ผมประทับใจการคิดเอง ทำเอง ใช้เอง ไว้ให้ลูกหลานใช้ จากบรรพบุรุษของเราครับ

ไม่งั้นคงยากครับที่จะได้ีมีให้เห็นให้ประทับใจ...บรรพบุรุษคงไม่ได้หวังว่าจะต้องสร้างเพื่อให้เราดีใจที่ได้บันทึกในสมุดเล่มใดคำว่าแห่งโลกหรือเปล่าครับ เพียงแต่จุดหลักๆ ต้องการให้ลูกหลานคิด ทำ ใช้ รักษา และตระหนักของรากแห่งวัฒนธรรมที่มี... (ผมเดาใจเอานะครับ)

ขอบคุณมากๆ นะครับ สำหรับข้อมูลที่แน่นและเป็นบล็อกที่มีประโยชน์เสมอมาครับผม

รักษาสุขภาพและมีความสุขในวันหยุดครับ

 สวัสดีค่ะคุณ สีตะวัน

ดีใจที่เข้ามาอ่านค่ะ มีเวลา ต้องไปเที่ยวที่วัดโพธิ์นี้ให้ได้นะคะ

วัดโพธิ์นั้นมีเจดีย์มากมาย หลายชนิดค่ะ  เช่น

 

         พระเจดีย์ราย  มีถึง ๗๑ องค์  เรียงรายอยู่นอกระเบียงพระอุโบสถ  สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ สำหรับบรรจุอัฐิพระราชวงศ์ 

         พระเจดีย์หย่อม สร้างบนฐานเดียวกันหย่อมละ ๕ องค์  อยู่ตรงมุมวิหารคดทั้งสี่ทิศ  รวม ๒๐ องค์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๑ 

         เจดีย์แบบจีน เรียกว่า ถะ  ก่อด้วยหินเขียวมี ๗ ชั้น รวม ๒๐ องค์  อยู่ระหว่างพระระเบียงรอบพระอุโบสถชั้นนอกและชั้นใน 

         พระมหาเจดีย์ มี ๔ องค์  ขนาดสูงเท่ากัน  อยู่หน้าพระวิหารทิศตะวันตก  ถือเป็นหมู่พระมหาเจดีย์ประจำ ๔ รัชกาลนี้ค่ะ

Chinesepagoda

เจดีย์แบบจีน เรียกว่า ถะ  ก่อด้วยหินเขียวมี ๗ ชั้น รวม ๒๐ องค์  อยู่ระหว่างพระระเบียงรอบพระอุโบสถชั้นนอกและชั้นใน 

สวัสดีค่ะ คุณ เม้ง สมพร ช่วยอารีย์

พี่ก็ประทับใจและชื่นชมผลงานของบรรพบุรุษไทยเป็นอย่างมากค่ะ วันที่พาเพื่อนฝรั่งเข้าไป เขาก็มีความรูสึกประทับใจจริงๆเลยค่ะ

ตอนนี้ ที่วัดมีการปรับปรุงทะนุบำรุง สวยงามมากค่ะ พอเห็นแล้ว ต้องปลื้มและภูมิใจค่ะ

มีเรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสารมรดกความทรงจำของโลก เพิ่มเติมค่ะ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสารมรดก ดังต่อไปนี้

โดยทั่วไป ใช้ได้ในการคัดเลือกเอกสารมรดกที่มีคุณค่าต่อประเทศโดยเฉพาะ และที่มีคุณค่าต่อภูมิภาค และที่มีคุณค่าต่อโลก

หลักเกณฑ์ที่ 1 ความเป็นของแท้ (Authenticity)
มีคุณลักษณะเฉพาะ พิสูจน์ได้ว่าเป็นของแท้ มิใช่สำเนา ลอกเลียน หรือเป็นของปลอม

หลักเกณฑ์ที่ 2 มีความโดดเด่นและไม่อาจทดแทนได้ (Unique and Irriplaceable)
การสูญหาย หรือเสื่อมสภาพ นับเป็นอันตรายใหญ่หลวงต่อมนุษยชาติ หาเอกสารอื่นใดมาเปรียบเทียบเท่าไม่ได้แล้ว


หลักเกณฑ์ที่ 3 มีความสำคัญในระดับโลก ในประเด็นต่อไปนี้
1. เวลา และอายุ (Time) เอกสารที่ผลิตขึ้นในช่วงเวลาสำคัญในอดีต และมีความสำคัญต่อเนื่อง ยั่งยืนตลอดไป ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม อาจเป็นเอกสารประเภทนั้นๆ ชิ้นแรกในโลก

 

2. สถานที่ (Place) สถานที่ซึ่งมีการผลิตเอกสารชิ้นนั้นๆ ขึ้น อาจมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของโลก หรือมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ และปรากฏการณ์สำคัญ อาจเป็นเอกสารบรรยายสิ่งแวดล้อม บ้านเมือง หรือสถาบันซึ่งสูญหายล่มสลายไปแล้ว

 

3. บุคคล (People) เอกสารซึ่งมีเนื้อหา หรือคุณลักษณะอื่น ที่บ่งบอกพฤติกรรมของมนุษย์ และการพัฒนาด้านสังคม อุตสาหกรรม ศิลปกรรม การเมือง และอื่นๆ อาจเป็นการบันทึกเหตุการณ์สำคัญ ความก้าวหน้า ความเสื่อม และอื่นๆ ซึ่งมีอิทธิพลเหนือบุคคล และกลุ่มบุคคล


4. เนื้อหาสาระ แนวคิด (Subject and Theme) แสดงวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาในด้านธรรมชาติ สังคม และมานุษยวิทยา การเมือง อุดมการณ์ ปรัชญา กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ

 

5. รูปแบบและวิธีเขียน (Form and Style) เป็นเอกสารที่มีคุณค่าทางสุนทรียภาพ ภาษาศาสตร์ ท่วงทำนองการเขียน หรือเป็นแม่แบบของวิธีการนำเสนอ สำนวนโวหาร วัสดุที่ใช้เป็นเครื่องบันทึก หรือวัสดุ และวิธีการที่เสื่อมสลายไปแล้ว

หลักเกณฑ์ที่ 4 ลักษณะอื่นๆ ได้แก่


1. ความหายาก (Rarity) ทั้งในเนื้อหาและวัสดุเพื่อบันทึก
2. ความบริบูรณ์ (Integrity) ครบถ้วน ไม่มีการชำรุดเสียหาย หรือเป็นเพียงบางส่วน ไม่ถูกดัดแปลง และทำให้ชำรุด
3. ความเสี่ยง (Threat) มีการป้องกันไม่ให้เสื่อมสภาพ หรือถูกทำลาย ไม่ว่ากรณีใดๆ
4. โครงการบริหารจัดการ (Management plan) มีโครงการบริหารจัดการที่เหมาะสม และสมควรแก่ความสำคัญของเอกสารมรดก มียุทธศาสตร์วิธีการอนุรักษ์ และเผยแพร่ ที่มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 • คุณทักษิณโทรฯมานัด
 • ไปตีกอลฟ์ที่ ไพน์เฮิร์สกอลฟ์เย็นนี่ค่ะ
 • หวังว่าคงได้เจอกันที่นั่นนะคะ คิคิคิ

สวัสดีค่ะ อาจารย์Lin Hui

แหมพูดเล่น พูดจริงคะ ได้เจอกันก็ดีซีคะ ตอนนี้อยู่กรุงเทพฯเหรอคะ

เมล็ดทับทิม กำลังเพาะอยู่ค่ะ ถ้าจะขึ้นดีค่ะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะ

 • วันนี้วันที่ 1 เมษายน ค่ะ
 • April Fool's Day ค่ะ เป็นวันเดียวในรอบปีที่
 • ฝรั่งชาวตะวันตกเขาจะไม่พูดความจริงกันค่ะ
 • Lin Hui นึกสนุก เลยแกล้งคนที่เรารักใคร่ชอบพอกันค่ะ
 • รู้แล้วเขาก็จะขำกันว่าวันนี้หรอกได้กี่มากน้อยค่ะ

นึกแล้วว่า พูดเล่นค่ะ อิๆๆๆสนุกครึ้มๆดีเหมือนกันนะคะ

สวัสดีครับอาจารย์

ผมมาเที่ยววัดเชตุพนฯกับอาจารย์นะครับ สวยดีครับ ประวัติก็น่าสนใจ ปิดเทอมนี้อาจารย์คงมีเวลาเที่ยวมากขึ้นนะครับ ขอให้อาจารย์จงมีความสุขเป็นที่พึ่งของสังคมตลอดไป

อาจารย์เก

สวัสดีค่ะคุณพี่Sasinandaที่เคารพรักยิ่ง

 •  หนูตื่นมาเปิดเมล์เข้ามาเห็นบล็อกคุณพี่..เข้ามาดูกี่ทีก็เพลิดเพลินมาอ่านวันละนิดจิตแจ่มใส ชอบจริงๆ
 • ถ้าเป็นไปได้มีแบบนี้ทุกวัน..หนูคงสดชื่นเหมือนยืนอยู่บนเนินเขา สูดอากาศสดชื่นยามเช้า พร้อมทั้งชมภาพสวยๆทุกวัน และได้ความรู้ด้วยค่ะ จิบกาแฟ ฟังเพลงแล้วก็มีแรงทำงานต่อ..อิๆๆ
 • ..ขอบพระคุณมากค่ะ..ได้ความรู้ และเจริญตาเจริญใจค่ะ เมื่อก่อนเช้ามาหนูจะเปิดอ่านข่าวเมืองไทยด้วย เดี๋ยวนี้เลิกกิจการไปแล้วค่ะ..แทบไม่อ่านเลยค่ะ...อิๆๆ
 • ด้วยความเคารพรักยิ่งค่ะ
 • หนูหมูอ้วนค่ะ

สวัสดีค่ะ อาจารย์เก

ดีใจมากที่อาจารย์เข้ามาเยี่ยมค่ะ

วัดโพธิ์  เป็นวัดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

เป็น วัดที่ประดิษฐานพระเจดีย์จำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

มีพระพุทธรูปยืนหล่อสัมฤทธิ์สูงที่สุดในประเทศไท

มีพระพุทธไสยาสที่มีพุทธลักษณะสวยงาม และมีความยาวมากที่สุดหนึ่งในสามองค์ของไทย

มีเวลา ต้องไปชมให้ได้ค่ะ

 

 

สวัสดีค่ะ

 • เข้ามาอมยิ้ม... ชมความสดใสและเต็มไปด้วยความรู้ของบ้านพี่ศศินันท์ เข้ามาทุกครั้งก็ไม่เบื่อค่ะ
 • เคยไปเที่ยววัดโพธิ์บ่อย ๆ ค่ะ แต่เข้าไปแบบเดินชม ไม่ได้ศึกษาไปก่อน สิ่งสวยงามเก่าแก่เป็นมรดกแต่ก็ไม่รู้คุณค่าเลย คราวนี้ไปเที่ยววัดโพธิ์ก็จะได้อรรถรสมากขึ้นค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณ หมูอ้วน ...

เข้ามาดูกี่ทีก็เพลิดเพลินมาอ่านวันละนิดจิตแจ่มใส ชอบจริงๆ

ขอบคุณค่ะ อย่างนี้ เขาเรียกว่า ปากเป็นเอกค่ะ ปากหวานจริงๆนะคะ ยิ้มไม่หุบเลย

เข้าไปดูที่นี่หรือยังคะ...ขอช่วยให้ความเห็นว่า ฝรั่งที่โน่น เขามีความเห็นเกี่ยวกับเมืองไทยว่า อย่างไร และเขาชอบดูอะไรกัน จะได้ช่วยโปรโมทเมืองไทยถูกที่ค่ะ

ตอนนี้กำลังนำรูปขึ้น ใน Bangkok Night Life ค่ะ พี่ไปถ่ายรูปมาที่ 3 อัลบั้มด้านล่าง กำลังทะยอย เอารูปขึ้น แต่รูปไปเยาวราชของน้องซูซานก็สวยมากค่ะ เรากำลังช่วยกันรวบรวมรูปในหัวข้อนี้ค่ะ

Album: Silom-Surawonnse shopping street

Album: The Erawan Shrine 

Album: Suan Lum Night Bazaar

สวัสดีค่ะ

ดีใจที่ได้มาวัดโพธิ์อีกครั้ง ที่บันทึกนี้...

เมืองไทยมีสิ่งดีๆ เยอะนะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณครู Gutjang

ศิลาจารึกที่ วัดโพธิ์นี้ มีเป็นหมวดๆ  8 หมวดคือ... 

หมวด ประวัติการสร้างวัดพระเชตุพนฯ

 

หมวด ตำรายาแพทย์แผนโบราณ

 

หมวด อนามัย จารึกภาพฤาษีดัดตน

 

หมวด ประเพณี จารึกราชประเพณีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค และสถมารค

 

หมวด วรรณคดีไทย จารึกวรรณคดี ตำราฉันท์ เป็นต้น

 

หมวด สุภาษิต เช่น กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ เป็นต้น

 

หมวดทำเนียบ เช่น จารึกทำเนียบหัวเมืองขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นต้น

 

และหมวด พระพุทธศาสนา จารึกเรื่องราวต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้นะคะ   ที่นี่ยังมีโรงเรียนแพทย์แผนโบราณซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐  เพื่อเผยแพร่วิชาแพทย์แผนโบราณของไทย  และเมื่อสำเร็จการอบรมแล้ว  สามารถสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลป์ของกระทรวงสาธารณสุขได้ด้วยค่ะ

 

สวัสดีค่ะอาจารย์  คนไม่มีราก

ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมที่บ้านพี่ค่ะ พี่ก็ไปบ้านอาจารย์บ่อยค่ะ และคงไปเยี่ยมและอ่านทุกบันทึกเลยค่ะ

ที่วัดโพธิ์นี้  มีเจดีย์มากมายหลายประเภท อย่างที่เล่าค่ะ เช่น...   พระเจดีย์ราย     พระเจดีย์หย่อม  เจดีย์แบบจีน เรียกว่า ถะ   

        และ พระมหาเจดีย์ มี ๔ องค์  ขนาดสูงเท่ากัน  อยู่หน้าพระวิหารทิศตะวันตก  ถือเป็นหมู่พระมหาเจดีย์ประจำ ๔ รัชกาลนี้

พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ  คือพระเจดีย์องค์กลางค่ะ

  ประดับกระเบื้องสีเขียว  สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๑ เพื่อประดิษฐาน พระศรีสรรเพชญ์  ซึ่งครั้งหนึ่งเคยประดิษฐานในพระวิหารหลวง วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา  ครั้นเสียกรุงพม่าลอกทองคำที่หุ้มองค์พระไปจนหมด  ไม่สามารถปฏิสังขรณ์ใหม่ได้  รัชกาลที่ ๑ จึงทรงอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในเจดีย์  ถือเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ ๑ ค่ะ

เจดีย์ที่วัดนี้ สวยงามมากๆค่ะ ไปชมอีกกี่ครั้ง ก็ไม่เบื่อนะคะ

 

Wat-poh

จากWeb Site ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆ จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปโพสข้อความถึงกรุงเทพฯว่า....หนึ่งในหลายๆแห่งที่ไปเที่ยว อย่าพลาด ไปวัดโพธิ์ เพื่อชมความงามของพระพุทธรูปนอน และไปนวดแผนไทยที่นี่ด้วย

--Don't miss getting a Thai massage or seeing the Wat Pho with its golden Buddhas and marbled floors.

สวัสดีค่ะคุณพี่ Sasinada

อากาศร้อนระอุแบบนี้ ได้เข้าวัดไหว้พระทำบุญ มองดูสถาปัตยกรรมไทยอันงดงาม ก็ช่วยลดอุณหภูมิในใจลงบ้างค่ะ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ ทรงสร้างวัดสวยๆ มากมาย ถ้าไม่ได้พระองค์ท่าน วันนี้เราคงไม่มีวัดสวยๆ เป็นที่เชิดหน้าชูตาบ้านเมือง

เมื่ออาทิตย์ก่อนไปทำบุญที่วัดราชนัดดาค่ะ เป็นวัดที่สร้างในรัชกาลพระองค์ท่านเหมือนกัน ขึ้นโลหะปราสาทไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ขาขึ้นเมื่อยทีเดียว มองจากข้างล่าง

คิดว่าไม่น่าจะสูง แต่ที่ไหนได้ เสร็จแล้วก็ไปถวายสังฆทานค่ะ ถามแม่ค้าแถวนั้นว่าจะไปถวายที่ไหน แม่ค้าก็งงๆ ค่ะ ชี้ไปนู่นนี่ ดิฉันกับที่บ้านเลยเดินเข้าไปในคณะ ๓ พบพระคุณเจ้ารูปหนึ่ง ท่านก็ทำหน้างงๆ ว่าโยมพวกนี้มาทำอะไร พอบอกว่าจะขอถวายสังฆทาน ท่านก็เก้อๆ รีบไปหาหม้อกรวดน้ำมาให้ แต่ที่หาได้เป็นแก้วน้ำกับถ้วย คาดว่าวัดนี้คงไม่เป็นที่นิยมทำบุญของฆราวาสเท่าไหร่นักกระมังคะ เพราะไม่เห็นญาติโยมถือของมาทำบุญกันเลย

จากนั้น ไปไหว้พระต่อที่วัดพระสุทัศน์ฯ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ วัดมงคลของกทม.ค่ะ คนมาทำบุญมากจริงๆ ค่ะ มากจนดิฉันคิดว่าของถวายคงจะเกินความจำเป็นของพระภิกษุทั้งวัด น่าจะไปที่วัดที่ดิฉันไปก่อนหน้านี้บ้าง

มาบ่นให้ฟังเท่านี้ค่ะ จริงๆ อยากเชิญชวนให้คนไปทำบุญที่วัดอื่นๆ บ้างค่ะ กระจายๆ กันไปค้ำจุนพระศาสนา

สุดท้าย อวยพรสงกรานต์แด่คุณพี่ล่วงหน้านะคะ ขอให้คุณพี่มีความสุขสวัสดิ์ตลอดศกนี้นะคะ ไม่ป่วยไม่ไข้ เป็นคุณยายที่น่ารักของหลานตัวน้อยไปนานๆ

ปัจฉิมสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณ MO

ขอบคุณที่มาเยี่ยมค่ะ เห็นด้วยที่อยากจะเชิญชวนให้คนไปทำบุญที่วัดอื่นๆ บ้างค่ะ กระจายๆ กันไปค้ำจุนพระศาสนา

แต่ที่วัดบางวัด มีคนไปทำบุญมากอาจมีหลายกรณีนะคะ คือ ทั้งวัด เป็นวัดที่มีชื่อเสียง ในด้านของความเก่าแก่ สวยงาม และเจ้าอาวาสรวมทั้งพระในวัด อาจมีคนนับถือกันมากเป็นพิเศษก็ได้ค่ะ

หรือเวลามีคนไปเที่ยวแล้ว เกิดความประทับใจ เลยพูดกันปากต่อปาก ขจรขจายไปไกลๆ จนผู้คนมีความรู้สึกว่า ต้องไปให้ได้สักครั้งค่ะ

และที่วัดโพธิ์นี้ ก็เป็น Definitely a must-see in Bangkok.ด้วยจริงๆค่ะ มีอีกมุมหนึ่งของพระพุทธไสยาสมาฝากค่ะ

Reclining-buddha

 

สวัสดีค่ะพี่ศศินันท์

ยังไม่เคยไปวัดนี้เลยค่ะ สวยมากๆ

สิบกว่าปีมาแล้วมีน้องคนหนึ่งที่รู้จักกัน เรียนจุฬาฯ ค่ะ เขาไปเรียนนวดที่วัดโพธิ์ เพื่อที่จะได้นวดให้กับพ่อ เพราะพ่อปวดเมื่อย และชอบนวด ... นับเป็นครั้งแรกที่ได้ฟังเกี่ยวกับวัดโพธิ์จากผู้มีประสบการณ์ตรงค่ะ

และเมื่อมาอ่านเรื่องราวเพิ่มขึ้นจากที่ศศินันท์เล่า ทำให้อยากไปเยี่ยมชมด้วยตนเองค่ะ ... ขอเก็บไว้ในรายการไปเยี่ยมชม เมื่อมีโอกาสไป กทม นะคะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ paew

วัดนี้ พี่ก็ไม่ได้ไปมานาน พอดีเพื่อนมาเลยพาเขาไปชม มีการปรับปรุงใหม่สวยงามมาก มีนักท่องเที่ยวมากมายค่ะ และที่พวกเขาจะไม่พลาด คือการไปลองนวดที่นี่ค่ะ ในโปรแกรมการท่องเที่ยว ต้องไปวัดนี้ค่ะ

อ้อ อาจารย์คะ ลองเข้าไปชมดอกไม้ที่นี่หน่อยนะคะ พี่ถ่ายเองทั้งหมด จากที่บ้านบ้างค่ะ เห็นอาจารย์ชอบดู สวยดีค่ะ

ลืมนำรูปให้อาจารย์ดูค่ะ ตอนไปเที่ยว นักท่องเที่ยวมีหลายชาติเลยนะคะ และนำรูปสวยๆนี้มาฝากด้วยค่ะ จะได้ร้อนน้อยลงหน่อย

Alotoftouristatwatpo

 

สวัสดีค่ะพี่ศศินันท์ เข้าไปชมภาพดอกไม้ และภาพวัดโพธิ์แล้วค่ะ สวยมากๆๆ ขอบคุณมากค่ะ

อาจารย์แป๋วคะ paew

อาจารย์มีภาพดอกไม้เมืองร้อนแยะ เชิญชวนอาจารย์ทำเป็นอัลบั้มของอาจารย์เองก็ได้นะคะ ตามนี้ค่ะ

ตามต้นเรื่องนี้ค่ะ

และที่นี่ค่ะ

 • คุณพี่ศศินันท์คะ ขอบพระคุณมากค่ะ ที่นำทั้งภาพและเรื่องมาให้ได้ชมกัน
 • หนูยังอยากไปเรียนนวดที่วัดโพธิ์เลยค่ะ เพราะมีปัญหา เรื่องสะบักจม ปวดไหล่ และหลังมานานแล้วค่ะ เกิดจากความเครียดในการทำงานช่วงหลายปีที่ผ่านมา
 • ทุกวันนี้ก็พยายาม รักษาตนเองด้วยโยคะ แต่ก็ยังเจ็บอยู่ประจำ หากมีโอกาสกลับไปหาหมอที่เมืองไทย ต้องรักษากันจริงๆ จังเสียทีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณ  Nan & Ball Chongbunwatana

ยินดีและดีใจที่เข้ามาเยี่ยมนะคะ ถ้ามีเพื่อนจะมาเมืองไทย ขอแนะนำให้พาเขาไปชมค่ะ สวยๆๆมากๆๆค่ะ

ลองอ่านดูตามweb site ที่เขาแนะนำท่องเที่ยวเมืองไทย วัดโพธิ์เป็นสถานที่ๆต้องไปชมค่ะ และอย่าลืมถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยนะคะ

 • Top-Rated Attractions
  1. Grand Palace
  2. Temple of the Reclining Buddha (Wat Pho)
  3. Jim Thompson House
  4. Temple of the Dawn (Wat Arun)
  5. Chatuchak Market
  6. Temple of the Emerald Buddha (Wat Phra Kaeo)
  7. Suan Lum Night Bazaar
  8. Baipai Thai Cooking School
  9. The National Museum Bangkok
  10. Siam Paragon
  • สวัสดีค่ะพี่ศศินันท์
  • หายไปหลายวันไปเป็นสาวชาวเกาะมาค่ะ
  • สุขภาพดีค่ะไปปีนเขามาด้วย
  • ถ้าใจไม่ป่วยกายเลยไม่ป่วย
  • ได้ข่าววัดโพธิ์ด้วยความยินดีค่ะ
  • แต่ห่วงนิดหน่อยตรงที่คนไทยใจดีสอนเคล็ดวิชาหมดทุกอย่าง
  • ทำให้นวดแผนไทยในต่างประเทศเจ้าของกิจการเป็นฝรั่งแถมหมอนวดก็เป็นฝรั่งด้วยสิคะ น้อยรายที่จะดำเนินกิจการโดยคนไทย หรือคนนวดเป็นคนไทย
  • เจอแบบนี้หลายที่แล้ว เหมือนร้านต้มยำกุ้ง ในหลายประเทศกลายเป็นคนที่ทำไม่ใช่คนไทย รสอาหารจึงผิดเพี้ยนไปหลายอย่างนะคะ

  มากราบสวัสดีปีใหม่แบบไทยๆ ค่ะ  ขอให้คุรพี่ศศินันท์มีความสุข สดชื่นเย็นฉ่ำดั่งสายน้ำค่ะ  เดินทางท่องเที่ยวปลอดภัยค่ะ

  สุขสันต์วันสงกรานต์ครับ ขอให้มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง สดชื่นแจ่มใสครับ

   

  สวัสดีค่ะพี่ศศินันท์

  เบิร์ดเข้ามาเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบค่ะ เพราะชอบเหลือเกิน ^ ^

  กราบอวยพรปีใหม่ไทย ขอให้พี่ศศินันท์พร้อมครอบครัวมีความสุข สดชื่น สดใส สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจตลอดไปค่ะ..

  สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้พี่ศศินันท์มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจครับ

  ผมชอบภาพแรกมากครับ สวยตึดตา ตรึงใจจริงๆ

  สวัสดีค่ะคุณ naree suwan

  ไปเที่ยวมาแล้ว อิฉาจัง พี่ไม่มีเวลาไปไหนๆ เพราะยุ่งมาก ทั้งงานทั้งส่วนตัวค่ะ แต่ก็เต็มใจทำและรู้สึกเป็นสุขมาก ที่มีชีวิตที่ มีประโยชน์ทั้งตัวเองและผู้อื่นค่ะ

  คุณนารีเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมมากๆค่ะ สำหรับคน ที่ตั้งใจจะเป็นมิตรกับคนอื่นๆ และมีความจริงใจให้เสมอ อย่างเสมอต้น เสมอปลาย ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งกายและใจนะคะ ฝากผลไม้ไทยๆมาให้รับประทานให้ชื่นใจค่ะ

  แม้ว่า  นวดแผนไทยในต่างประเทศเจ้าของกิจการเป็นฝรั่งแถมหมอนวดก็เป็นฝรั่งด้วย แต่จิตวิญญาณเขา ไม่ละเมียดละไม อย่างคนไทยหรอกค่ะ รับรองได้ เรื่องHuman Touch เราไม่เป็นสองรองใครค่ะ 

  สวัสดีค่ะน้อง ทะเลดาว

  ขอบคุณที่เข้ามาอวยพรค่ะ โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นมาก ถ้ามีคนที่น่ารักๆ แบบชาวโกทูโนนี้นะคะ

  ขอให้มีความสุขและมีสุขภาพดีเช่นกันค่ะ ฝากน้ำสมุนไพรเย็นๆ ดื่มให้ชื่นใจค่ะ

   

  สวัสดีค่ะคุณหมีแพนด้าที่ขยันขันแข็งมากๆ คุณสิทธิรักษ์

  คุณสิทธรักษ์ เป็นคนมองเห็นความดีมีคุณค่า ของบันทึกต่างๆที่ในสังคมแห่งนี้ และรวบรวมตกตะกอนไว้อย่างดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม น่ายกย่องมากๆค่ะ ชื่นชมมานานมากแล้วค่ะ

  ขอให้คุณสิทธิรักษ์และครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะ

  สวัสดีค่ะคุณ เบิร์ด

  ขอบคุณที่มา อวยพรปีใหม่ไทยนะคะ

  คุณเบิร์ด เป็นคนที่เข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สมเป็นนักจิตวิทยาจริงๆค่ะ และเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมากๆค่ะ

  ขอให้คุณเบิร์ด มีความสุข สดชื่น สดใส สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจตลอดไป เช่นกันค่ะ..

   

   

  สวัสดีค่ะ น้องจิ แซ่เฮ ^๐^!

  ขอบคุณมากๆที่นึกถึงนะคะ ชื่นชมหนูมานานมากๆ เด็กดีๆอย่างหนู หาไม่ง่ายเลยจริงๆ

  หนูเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้ก็มีความสุข แม้ในบางครั้ง หนูเองก็อาจมีความเครียดอยู่บ้าง

  คนเรา ถ้าลงมือทำสิ่งใดหรือพูดอะไรไป อารมณ์จะคล้อยตามไปในสิ่งที่พูดหรือทำนั่นแหละค่ะ

  ดังนั้น การพูดหรือทำสิ่งที่เป็นความสุข ก็จะได้ความสุขกลับไปค่ะ

  ของให้น้องจิ มีความสุข มีความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่ปรารถนานะคะ

  สวัสดีค่ะคุณ ข้ามสีทันดร

  ดีใจจังที่เข้ามาอวยพรนะคะ

  รู้สึกเป็นโชคค่ะที่ได้รู้จักกับคนธรรมะธรรมโมอย่างคุณค่ะ

   คุณสาธิตเป็นคนที่มองโลกในแง่บวก แง่ดีตลอดเวลา ขอบอกอย่างจริงใจว่า คุยกับคุณแล้ว มีกำลังใจ และเห็นสัจธรรมมากขึ้นจริงๆค่ะ

  ขอให้มีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ

  สวัสดีค่ะท่านผอ. นายประจักษ์

  ขอบคุณที่เข้ามาอวยพรนะคะ สุขสันต์ วันปีใหม่ไทย เช่นกันค่ะ

  • มากราบสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ
  • ขอให้พี่ศศินันท์มีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ คนไม่มีราก

  ขอบคุณที่มาอวยพรค่ะ อาจารยเป็นคนที่มีปิยะวาจา และพูดสร้างสรรค์นะคะ อาจารย์เข้ามาในบันทึกทีไร ปลื้มใจทุกทีค่ะ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง และมีความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาค่ะ

   

  รูปนี้เหมาะกับพี่ แฮบปี้วันสงกรานต์ครับ

  (*0*) สวัสดีค่ะแวะมาเยี่ยมค่ะ

  สวัสดีค่ะคุณ Conductor

  ขอบคุณที่เข้ามาอวยพรค่ะ วันนี้ มีงานสงกรานต์ รดน้ำอวยพรกันที่บ้านค่ะ เหนื่อยแต่ สนุกดี รวมญาติๆ พรุ่งนี้และมะรืน ก็ไปรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่อีกบางคน จะว่างก็วันที่ 15 ขึ้นไปแล้ว จึงจะมีเวลาเป็นของตัวเอง แต่ก็มีความสุขค่ะ

  การที่เราทำอะไรให้คนอื่น  เป็นสิ่งที่เรามีความสุข คนที่เราให้ ก็มีความสุขนะคะ

  รูปนกยูงรำแพนสวยมากๆค่ะ เข้าใจหามาฝากจริงๆ ถูกใจมากค่ะ ขอบอก ขอบคุณมากๆค่ะ ขอให้คุณConductor มีความสุขเช่นกันค่ะ หวังว่า คงชอบรูปนี้นะคะ

  Thebear

  สวัสดีปีใหม่ไทย ครับพี่ศศินันท์

  มิอาจให้พรผู้ใหญ่ จึงมีใจปรารถนาดี ที่หวังและเชื่อมั่นว่าพี่จะได้รับสิ่งดี ๆ จากการประพฤติธรรมครับ สุขสันต์วันสงกรานต์ครับ

  สวัสดีค่ะคุณ สารินี ไกรพจน์

  ขอบคุณที่นึกถึงและเข้ามาอวยพรนะคะ ขอให้คุณได้รับพรนั้นกลับไปเป็นร้อยเท่าเลยค่ะ

  วันสงกรานต์หรือวันครอบครัวนี่ เป็นวันที่ผู้อายุเยาว์แสดงความรักความเคารพผู้ใหญ่ เป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ที่มีการแสดงออกที่น่ารักสวยงามจริงๆนะคะ

  ฝากดอกราชาวดีหอมๆชื่นใจเป็นดอกไม้ไทยๆมาฝากค่ะ

  สวัสดีค่ะ ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

  ขอบคุณต่อคำอวยพรที่น่าประทับใจมากๆค่ะ

  คนเรา ถ้า รักและปรารถนาดีต่อใครๆ เราควรแสดงออกเหมือนกันนะคะ

  เพราะความปรารถนาดีต่อผู้อื่น เป็นความเบิกบาน แจ่มใส สดชื่น ที่เราไม่ควรเก็บไว้เพียงในใจ การพูดหรือแสดงสิ่งดีๆต่อผู้อื่น เป็นเรื่องที่ทำให้ทั้งเราและเขามีความสุขนะคะ

   

   


  สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ

       สุขสันต์ปีใหม่ไทย

       ด้วยความเคารพค่ะ

   

  มาส่งความคิดถึงและรดน้ำขอพรค่ะ

  สุขสันต์วันสงกรานต์....ขอให้คุณพี่ศศินันท์และครอบครัวมีความสุข

  และมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจนะคะ

  สวัสดีครับ

  มาดำหัว ขอพรเช่นกันครับ

  ตอนนี้คงไปเที่ยวคลายร้อนแล้วมั้งครับ

  อย่าลืมภาพสวยๆ มาฝากนะครับ ;)

  สวัสดีค่ะ

  • แวะมาสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ
  • สบายดีนะค่ะพี่
  • ปีใหม่ไทยปีนี้...ขอให้มีความสุข สดชื่น สมหวัง และมีสุขภาพแข็งแรงนะค่ะ

  ขอรดน้ำสงกรานต์ผ่านเว็บไซต์

  ด้วยน้ำใจใส่น้ำอบเคารพมั่น

  ส่งความสุขแด่พี่ศศินันท์

  จงสุขสันต์มั่นคงวันสงกรานต์

  กราบสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะคุณพี่ศศินันท์ ไม่ได้พบกันเสียนานเหมือนกันนะคะ ขอนำภาพใบโพธิ์ที่ผลิใบใหม่สีสวยงามสดชื่นไม่แพ้ดอกไม้มาฝากค่ะ

  ขอให้พรทั้งหลายที่มีผู้ส่งมาให้คุณพี่มีสัมฤทธิผลทุกประการกับคุณพี่และครอบครัวนะคะ

  (รอว่าเมื่อไหร่คุณพี่จะมาอยุธยาอีก เห็นน้องซูซานบอกว่า หนูฝน-ลูกศิษย์ และคุณเอกจตุพรจะมาตอนปลายเดือน คุณพี่ว่างมั้ยคะ พาหลานมาให้บรรดาป้าๆน้าๆได้กอดด้วย)

  • แหวว แวะมากราบสวัสดีปีใหม่ไทยเช่นเดียวกันค่ะ
  • สุข สดชื่น สงบเย็น ใส เบิกบานและแข็งแรงด้วยชีวิตที่สุขสมดุลนะคะ

                         img156/2126/pjasmine11rp9.jpg

   

  หนูตั้งใจเข้ามากราบสวัสดีและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์จากท่านอาจารย์ศศินันท์ค่ะ..

  สวัสดีค่ะ คุณ ครูตุ๊กแก

  ขอบคุณที่มาอวยพรค่ะ

  สำหรับวันมหาสงกรานต์ปี 2551 นี้ ตรงกับวันที่ 13 เมษายน เป็นวันอาทิตย์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5 เวลา 18 นาฬิกา 24 นาที มีนางสงกรานต์นาม ทุงสะเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้วปัทมราค ภักษาหารอุทุมพรหรือผลมะเดื่อ พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จนั่งมาเหนือหลังครุฑเป็นพาหนะ

  และในวันที่ 15 เมษายน เวลา 22 นาฬิกา 53 นาที 24 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1370 แล้วนะคะ

  สวัสดีค่ะ คุณครู Gutjang

  ขอบคุณที่มาเยี่ยมและอวยพรนะคะ

  สงกรานต์ปีนี้  ท่านทำนายไว้ว่าพืชพันธุ์ธัญญาหาร จะไม่สู้งอกงามนัก วันจันทร์เป็นวันเนา (วันหลังจากวันมหาสงกรานต์) มักจะเกิดความเจ็บไข้ต่างๆ เกลือจะแพง

   นางพญาจะร้อนใจ วันอังคารเป็นวันเถลิงศกข้าราชการทุกหมู่เหล่าจะมีความสุข มีชัยชนะแก่ศัตรูหมู่พาล

  ส่วนทางล้านนาทำนายว่าปีนั้น ข้าวหมากเกลือจักแพง คนจักเป็นพยาธิ ข้าศึกจะมีแก่บ้านเมือง หนอนแมลงกินพืชไร่

  แถมนางสงกรานต์เสด็จมาท่านั่ง อิริยาบถนี้ท่านว่าจะนำมาซึ่งความเจ็บไข้ ผู้คนล้มตายและจะเกิดเหตุเภทภัยต่างๆ

  ฟังคำพยากรณ์โดยรวมแล้วก็ชวนใจเสียนะคะ

  แต่ไม่เป็นไรค่ะ พวกเราต้องมีกำลังใจอันเข้มแข็ง

  ข้อดีที่สุดอย่างหนึ่งในโกทูโนนี้ พวกเราคอยหมั่นให้กำลังใจกันอย่างสมำเสมอ รู้สึกอบอุ่นจริงๆค่ะ

  สวัสดีค่ะคุณ  ธ.วั ช ชั ย

  ขอบคุณมากๆที่นึกถึงและมาอวยพร ปีนี้อากาศร้อนมากๆ เลยไม่ได้ไปไหนค่ะ ไปเยี่ยมแต่ญาติผู้ใหญ่ สรงน้ำพระและทำบุญ อ้อ มีสังสันท์วันครอบครัวกันด้วยค่ะ

  ก่อนจะไปเยี่ยม ญาติผู้ใหญ่ จะสรงน้ำพระ จากที่บ้านไปก่อนดีกว่า ตามประเพณี

  นำภาพกล้วยบัวจากที่บ้านมาฝากค่ะ

  Kluaybua

  สวัสดีค่ะน้อง อ้อยควั้น

  ดีใจจังที่แวะมาอวยพรวันขึ้นปีใหม่ไทยค่ะ

  เดิมนั้นพิธีสงกรานต์เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกของครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นกิจกรรมในระดับประเทศค่ะ เป็นงานฉลองที่มีชื่อเสียง และสนุกที่สุดงานหนึ่งเลยนะคะ

  น้องอ้อยควั่น ได้ไปเล่นสาดน้ำกันที่ไหนหรือเปล่าคะ จริงๆแล้ว น่าสนุกจังนะคะ 

  สวัสดีค่ะอาจารย์ พิสูจน์

  ขอบคุณค่ะ ที่มาอวยพร ขอให้อาจารย์และครอบครัว จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ไม่เจ็บ ไม่ไข้ คิดอย่างใด ก็ให้สำเร็จโดยทุกประการนะคะ

  ยังจำได้ ในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้เสนอให้เป็นวันหยุดยาวที่ต้องการให้เป็นวันแห่งครอบครัว

  สังคมไทยจึงเกิดประเพณีเดินทางกลับบ้าน จากเดิมที่มีการสรงน้ำพระที่เพื่อความเป็นสิริมงคล การรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ การปล่อยนกปล่อยปลา การขนทรายเข้าวัด ซึ่งมีความเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความสุข ความเจริญ และเงินทองไหลเทมาเหมือนกับทรายที่ขนเข้าวัด

  ต่อมามีการดัดแปลงเทศกาลสงกรานต์เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ มีการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการท่องเที่ยว...

   ว่าเป็นประเพณีการเล่นน้ำ ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย อาทิเช่น ลาว กัมพูชา และพม่า ก็มีประเพณีนี้ด้วยเช่นกันนะคะ

  สวัสดีค่ะ ครูวุฒิ

  ขอบคุณค่ะ ที่มาอวยพร ขอให้ครูวุฒิ จงได้รับพรนี้กลับไปเช่นกันหลายๆเท่า ค่ะ

  ไม่ทราบว่า ที่โคกเพชรสนุกสนานกันแค่ไหน แต่เท่าที่ทราบ ประเพณีนี้ ทางต่างจังหวัดสนุกกันมากทุกปีเลย

  สงกรานต์เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณคู่มากับประเพณีตรุษ เราจึงมีการเรียกรวมกันว่า ตรุษสงกรานต์

  หมายถึง ประเพณีส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่

  ไปค้นมาว่า คำว่า ตรุษเป็นภาษาทมิฬ แปลว่าการสิ้นปีเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษค่ะ

  สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ อาจารย์ คุณนายดอกเตอร์

  คิดถึงมากๆเลยค่ะ ตอนนี้พี่ก็ยุ่งๆเหลือเกิน ตอนปลายเดือน ถ้าว่าง จะไปเยี่ยมที่บ้านอาจารย์ อีกครั้งนะคะ

  ช่วงนี้อากาศร้อนมาก พี่ไป่ค่อยได้ไปไหน ทำงานที่บ้าน เย็นกว่าออกไปนอกบ้านค่ะ ตอนเช้าๆเย็นๆ ยังค่อยยังชั่วค่ะ พอเย็นนิดหน่อย

  มีข้อมูลสงกรานต์มาฝากด้วยค่ะ

  สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะคุณ พชรวรัตถ์ แสงทองชนาพงศ์

  วันเวลาได้ผ่านไปรวดเร็วมากเลยนะคะ วันสงกรานต์หมุนเวียนมาบรรจบอีกรอบ ซึ่งบรรดาข้าราชการคงจะยินดีที่ ครม. มีมติเห็นชอบเพิ่มวันหยุดสงกรานต์ให้วันที่ 12-16 เมษายนนี้ ทำให้มีวันหยุดติดต่อกันยาวถึง 5 วัน แล้วนะคะ

  คุณแหววไปไหนหรือเปล่าคะ นอกจาก ไปรวมญาติกันที่บ้าน แต่อากาศร้อนมาก ไปไหนก็ไม่ค่อยสนุก

  แต่อย่างไรก็ดี เทศกาลสงกรานต์ก็เป็นการพบปะกันสังสรรค์กันอย่างมีความอบอุ่นและมีความสุขของสมาชิกในครอบครัวค่ะ

  • สวัสดีวันปีใหม่ไทยค่ะ คุณพี่ศศินันท์
  • แวะมาอวยพรวันสงกรานต์ค่ะ ขออวยพรให้คุณพี่ศศินันท์และครอบครัวมีความสุข สดชื่น สมหวังทุกประการค่ะ

  สวัสดีปีใหม่ค่ะ

  ขอให้พี่ศศินันน์และครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ

  ด้วยความคิดถึง

  สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ คุณมะขามอ่อน/ครูมิม

  ดีใจจังที่เข้ามาเยี่ยม ไม่ได้คุยกันนานแล้วนะคะ ขอบคุณที่อวยพรค่ะ ก็ขอให้ครอบครัวของน้อง มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นกันค่ะ

  เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ถนนที่กรุงทพฯว่างเลยค่ะ ดีจังเลย

  ปีที่แล้วๆมา   การเล่นน้ำสงกรานต์และการสัญจรที่แน่นหนา จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุจำนวนมากประมาณ 4,000 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจำนวนนับหมื่นและมีผู้เสียชีวิตปีละหลายร้อยคนในแต่ละปี แม้ว่าจะมีการรณรงค์ของฝ่ายต่างๆ ในการลดอุบัติเหตุมาต่อเนื่องกันกว่า 10 ปี

  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะสรุปได้ว่า เกิดจากปัจจัย 3 ประการ คือ....

   1.การประมาทและคึกคะนองของผู้เล่นน้ำสงกรานต์เช่นรถเล่นน้ำสงกรานต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่หักหลบหนีการสาดน้ำ

   2.การเมาสุราแล้วขับรถ

  3.และการหลับในของคนขับที่เกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ

  ปีนี้ ยังไม่ทราบยอด แต่ก็ขอภาวนา อย่าให้มีอุบัติเหตุอะไรมากมายเลยค่ะ

   

   

  สวัสดีค่ะคุณเอื้องแซะ

  สวัสดีวันปีใหม่ไทยเช่นกันค่ะ ขอให้น้องและครอบครัว มีตวามสุขเช่นกันค่ะ

  พวกคนที่อยู่กรุงเทพฯไม่ไปไหน นอกจากไปรดน้ำขอพรผู้ใหญ่แล้ว

  ก็มีเล่นสาดน้ำ ทำบุญ ถวายสังฆทาน ทำบุญบังสุกุลบรรพบุรุษ และสรงน้ำพระ  และการเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่ญาติมิตร เป็นต้น

  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนอกบ้านหลายกิจกรรมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารนอกบ้าน ชมภาพยนตร์ เดินซื้อของ เที่ยวสวนสัตว์ รวมทั้งสวนสนุกกลางแจ้ง เป็นต้น

  สรุปว่า ในช่วงหยุดยาวนี้ กิจกรรม มีกันค่อนข้างเยอะ และหลากหลายค่ะ

  Leis

  OOHOOH  แวะมาสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ

    

  • สวัสดีปีใหม่ค่ะ
  • ขอให้มีความสุขกายสุขใจเหมือน้ำในคงคายมนาและเจ้าพระยารวมกันค่ขอส่งดอกลำดวนมา
  • มอบให้ในเทศกาลวันสงกรานต์ค่ะ

  สวัสดีค่ะ

  แวะมาสวัสดีปีใหม่ไทยคุณพี่ศศินันท์ค่ะ

  ขอให้สุขสันต์ เบิกบานใจในวันสงกรานต์นะคะ

  แจ๋วค่ะ

  48019a8570efa 

  ได้ภาพสวยและข้อมูลเพียบตามเคยครับ

  คุณพี่สบายดีนะครับ

  สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ น้อง OOHOOH

  ขอบคุณที่เข้ามาอวยพร เป็นกำลังใจอย่างวิเศษเลยค่ะ

  สวัสดีค่ะอาจารย์ Lin Hui

  ดีใจมากๆที่อาจารย์นึกถึง และจะบอกข่าวดีว่า ต้นทับทิมขึ้นแล้ว หลายต้นเลยค่ะ จะรอดูว่า มีแข็งแรงกี่ต้นค่ะ จะรายงานให้ทราบทันที คราวนี้จะได้ทานน้ำทับทิมคั้นสดๆกันเสียที

  ขอให้คนใจดีแบบอาจารย์ รวมทั้งครอบครัวด้วย จงมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข สดชื่นตลอดปีเลยค่ะ

  สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ

  นำน้ำอบไทยเย็นๆ...มารดน้ำขอพรค่ะ...

  และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บันดาลให้คุณSasinanda และครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณjaewjingjing

  ขอบคุณที่มาอวยพรปีใหม่นะคะ กำลังลุ้นอยู่ว่า น่าจะมาแล้วนะ พอดีได้ไปอ่านเรื่องหอศิลป์มาด้วย ขอให้สุขสันต์ เบิกบานใจในวันสงกรานต์เช่นกันค่ะ

   

  สวัสดีค่ะ ครูวุฒิ

  กำลังคิดถึงอยู่ว่า การเลี้ยงปลาเป็นอย่างไรบ้าง ขอให้ทุกอย่างสำเร็จดังประสงค์ทุกประการค่ะ

  สวัสดีอีกครั้งค่ะพี่ศศินันท์

  แวะมารับพรและมาขอบคุณที่ไปอ่านบันทึกของแจ๋วนะคะ

  ถ้าหอศิลป์เปิดเป็นทางการเมื่อไหร่ แจ๋วจะมาบอกข่าวค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  ขอบคุณคุณjaewjingjing ที่จะมาบอกข่าวของชอบของพี่

  คือเรื่องหอศิลป์ค่ะ ขอชวนไปสวนเบญจสิริ ตอนเย็นๆ ให้คลายร้อนค่ะ

   

   

  • สวัสดี...คุณพี่ศศินันท์
   ยินดีมีเปี่ยมล้น         คณนา
   ไทยหมู่ภูมิปัญญา     แซ่ซ้อง
   จัดเป็นแหล่งวิชชา    ยากยิ่ง อิงชู
   มวลหมู่ประชาต้อง   เร่งป้อง รักษา
  • โชคดีวันปีใหม่ไทยนะครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ หญ้าบัว

  ขอบคุณน้ำอบหอมกรุ่นที่มารดที่มือพี่ค่ะ 

  ในประเพณีสงกรานต์นี่  กิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างไม่เสื่อมคลาย ซึ่งได้มาช่วยคลายร้อน นั่นคือ การเล่นน้ำสงกรานต์ ตั้งแต่สมัยโบราณ เรามักใช้น้ำอบไทยกัน

  น้ำอบไทย มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว จากการปรุงกลิ่นหอมเย็นชื่นใจ จากดอกไม้ไทยนานาพันธุ์ ไม่เหมือนใครเลยจริงๆ พี่ก็ชอบมากๆด้วยค่ะ

  • สวัสดีปีใหม่ไทยและสุขสันต์วันแห่งครอบครัวค่ะพี่ศศินันท์
  • ขอให้พี่และครอบครัวมีความสุข  เย็นกายเย็นใจ ตลอดไปนะคะ

  สวัสดีค่ะคุณ ทนัน ภิวงศ์งาม

  ยินดี ดีใจมากๆค่ะ ที่คุณทนันเข้ามาอวยพรด้วยคำกลอนจากใจอันล้ำค่าเช่นกัน

  ขอให้คุณทนันและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆตลอดปีนะคะ

  พี่ศศินันท์ค่ะ

  • มิมเอาดอกไม้สวยๆ มากราบขอพรค่ะ ปีใหม่ค่ะ

  สวัสดีค่ะคุณ RAK-NA

  งานฉลองสงกรานต์ของไทยนี่ มักจะเริ่มกันตั้งแต่ 12-13 เม.ย และต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15-16 เม.ย เลยนะคะ

  ที่กาญจนบุรี สงกรานต์เขามีวันที่ 17-18 เมษายนค่ะ

  เทศกาลหยุดยาวสงกรานต์ปีนี้ เริ่มตั้งแต่ 12-16 เมษายนเลย มีโอกาสไปเยี่ยมครอบครัวกันเต็มอิ่มนะคะ

  การเล่นน้ำสงกรานต์และการสัญจรที่แน่นหนา จึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ก็ภาวนา ขออย่าได้เกิดอุบัติเหตุเสียมากมายเลย

  ขอให้น้องและครอบครัว มีความสุข สุขภาพดีตลอดปีนะคะ

  สวัสดีค่ะ น้องมะขามอ่อน/ครูมิม

  ช่วงนี้ กรุงเทพฯ เงียบเหงาในระหว่างสงกรานต์

  นอกจากที่ถนนวิสุทธิกษัตริย์และถนนข้าวสารแล้ว  ยังมีการเล่นสาดน้ำกันเองตามบ้านระหว่างพี่น้องญาติสนิทด้วยค่ะ สนุกกันพอควร

  แต่สงกรานต์เชียงใหม่  กลายเป็นเทศกาลท่องเที่ยวใหญ่ที่สุดของเมืองแล้ว 

  และเงินจากการท่องเที่ยวแบบนี้  ผลักดันให้เมืองอื่นๆ ทั่วประเทศไทยจัดงานสงกรานต์ของตัวให้ใหญ่ขึ้นๆ ไปเรื่อยๆ ทั่วพระราชอาณาจักร มีทั้งที่หาดใหญ่ถึงเชียงรายเลยค่ะ

  ปีนึง ก็สนุกแบบสุดๆๆอย่างนี้ทีนึงนะคะ

  แงๆๆๆ พี่ศศินันท์ลืมอวยพรให้มิม น้อยใจ อิอิ

  อ้าว ขอโทษ น้อง มะขามอ่อน/ครูมิมค่ะ

  ขอให้ปีใหม่นี้ เป็นปีที่น้องและครอบครัว มีแต่ความสุข คิดอะไรก็ให้สมปรารถนาทุกประการ  และสุขภาพดีกันทุกคน นะคะ

  ขอบพระคุณพี่ศศินันท์ค่ะ

  รักษาสุขภาพนะคะ

  คิดถึงเสมอค่ะ

  คิดถึง มะขามอ่อน/ครูมิมเช่นกันค่ะ

   ลองคลิกไปดูรูปสงกรานต์ที่นี่ด้วยค่ะ

  สวัสดีค่ะพี่ศศินันท์

  คิดถึงค่ะเลยเอารูปนี้มาฝาก ตอนไปบ้านครูอ้อย ที่ร้านอาหารในสวนรถไฟค่ะ

  รักษาสุขภาพนะคะ

  สวัสดีค่ะ น้อง มะขามอ่อน/ครูมิม

  คิดถึงเช่นเดียวกันค่ะ ว่างๆไปที่สวนเบญจกิตติ ที่นี่บ้าง โปร่ง โล่ง สะอาด สบายไปอีกแบบค่ะ  กทม.ดูแลสวนสาธารณะดีขึ้นมากค่ะ

  สวัสดีค่ะพี่ศศินันท์

  • เข้ามาเที่ยววัดโพธิ์ที่ Blog ของพี่บ่อยมากค่ะ...ชอบ
  • คิดถึงพี่ค่ะ
  • รักษาสุขภาพนะคะ :) ^_^

  สวัสดีค่ะอาจารย์  คนไม่มีราก

  ขอบคุณค่ะ ที่นึกถึง พอดีช่วงนี้ ยุ่งๆหน่อย ว่าจะมีบันทึกใหม่ในเร็ววันนี้ค่ะ อากาศร้อนมากๆ รักษาสุขภาพเช่นกันค่ะ มีรูปของเล่นเด็ก สมัยโบราณมาฝากค่ะ

  ทำจากใบลาน ที่แถวบ้านลาน บางขุนพรหม เดี๋ยวนี้ หาซื้อยาก คงจะไม่ค่อยมีอีก และค่อยๆหายๆไปในที่สุดค่ะ 

  ตามมาอ่านตามคำชวนครับ พี่ศศินันท์ วันนี้นอนดึก เลยไล่ตอบ comment พี่ศศินันท์ ที่กรุณาแวะมาอ่านที่ลานปัญญา ฝันดีนะครับ

  kajonsaks

  ขอบคุณที่มาเยี่ยมค่ะคุณ  คนโรงงาน
  เห็นคุณขจรศักดิ์พูดถึงวัดโพธิ์  ก็เลยอยากให้มาอ่าน   ที่วัดพระเชตุพนฯนี้ ก็ยังคงเป็นแหล่งเรียนรู้สรรพวิทยาอย่างมั่นคงตลอดมา  ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยค่ะ

  มีผู้รู้บอกว่า  ตุ๊กตาหินที่เรียกว่า ลั่นถัน วันนี้เรายังเห็นเรียงรายในวัดโพธิ์ วัดสุทัศน์ ฯลฯ คือตุ๊กตาที่มีท่าเป็นงิ้ว แสดงถึงความนิยมงิ้วที่ตกทอดจากจีนมาถึงเมืองไทย
  งิ้วเริ่มมีในสมัยราชวงศ์หงวน (พ.ศ.1823-1911) ตรงกับสมัยสุโขทัย ถือเป็นศิลปะชั้นสูงในสมัยราชวงศ์เหม็ง (พ.ศ.1911-2187)

  ความรู้เรื่องงิ้ว เพิ่งมาได้จากหนังสือคอคิดขอเขียน อาจารย์กาญจนาคพันธุ์ ท่านบอกว่า ตัวแสดงงิ้วที่เห็นเล่นกันมากมาย แท้จริงแล้วแบ่งเป็นสี่พวก

  พวกที่ 1 พวกหน้าขาวไม่เขียนหน้า เรียกกันว่า ตัวเซ็ง นี่คือตัวพระ

  พวกที่ 2 ตัวนาง พวกนี้ต้องมีฝีมือในการร้องการรำทำเพลงเก่งมาก

  พวกที่ 3 ตัวเขียนหน้าเป็นสีต่างๆ ตัวโกงที่เราเรียกว่า ตัวกังฉิน (ยกเว้นเปาบุ้นจิ้น) มักเขียนหน้าสีดำ ตัวที่เขียนหน้าสีแดงพุทราสุก คือกวนอู

  พวกที่ 4 เขียนหน้าเป็นจุดๆ คิ้วสั้นๆ  เรียกกันว่า ตัวหน้าขี้ไก่

  แม้งิ้วมีสี่พวก แต่ก็มีเรื่องให้เลือกเล่นมาก ไม่ว่าจะบู๊หรือบุ๋น ถึง 40 เรื่อง นับแต่เรื่องสามก๊ก เลียดก๊ก ส้วยถัง ฯลฯ

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
  ClassStart Books
  โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท