วันี้อากาศกำลังเย็นสบายดี  ทุกคนดีใจที่กรรมการสภาคนใหม่จะพาไปเลี้ยงฉลองตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก