จุดประกายการทำวิจัยสถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์

การทำวิจัยสถาบันก็คืองานประจำที่เราทำ

             วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วม KM จุดประกายการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน  ซึ่งได้รับเกียรติมากๆ  ที่ให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำวิจัยสถาบัน (แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่วิทยากรมืออาชีพเลย) คงเรียกได้ว่าเล่าประสบการณ์ในการทำวิจัยให้เพื่อน  ข้างบ้านฟังจะดูดีกว่า  ซึ่งวันนี้จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น  ซึ่งที่ไปก็จะมีทีมงาน  นำโดยท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  อ.ศุภวิทู   สุขเพ็ง  หัวหน้าสำนักงาน  พี่บอย อนุวัทย์  เรืองจันทร์(งานธุรการ)   พี่จุ๋มภาวินี   บุตระ (งานบริการการศึกษา/งานบัณฑิตศึกษา)  พี่นิตา  วัชรพันธ์ (งานบุคคล)  พี่ง้อวราภรณ์  พยัตตพงษ์ (งานบริการการศึกษา) น้องก้อยสิริภัสณ์  ศิระนุภาพ (หน่วยประสานงานวิจัย)  และขวัญ  ขวัญเรือน  ศรีดี (หน่วยพัสดุ)   ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการทำวิจัยจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย  และก็วิสัยทัศน์ของคณะสหเวชจะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัยภายในปี  2553   โดยเน้นให้บุคลากรทางสายสนับสนุนเน้นการทำวิจัยสถาบัน ซึ่งปีที่แล้วคณะสหเวชฯ ของเราได้มีการทำวิจัยสถาบันถึง  17  โครงการ  และปีนี้ก็เช่นเดียวกันมีตัวเลขไม่ห่างกัน  ประมาณ 15 โครงการ  

            โดยจะเล่าบรรยากาศในการ Present ของแต่ละคน  โดยเริ่มต้นที่ อ.ศุภวิทูเกริ่นนำและแนะนำบุคลาซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละงาน โดยมี

พี่จุ๋มผู้เชียวชาญที่สุดในบรรดาน้องๆ ที่ไปเป็นคนอธิบายขั้นตอนการทำวิจัยตั้งแต่เขียนโครงร่างการทำวิจัย โดยอธิบายขั้นตอนของแต่ละหัวข้อ  แอบชื่นชมพี่เขาเก่งจริงๆ  คนต่อไปก็

พี่นิต  งานบุคคลก็จะเล่าบรรยากาศการนำเสนอผลงานที่ไปนำเสนอผลงานวิจัย ที่งานนเรศวรวิจัยครั้งที่ผ่านมา 

ขวัญ  ก็จะเล่าถึงการทำวิจัยของตนเอง  การทำวิจัยก็คืองานประจำที่เราทำ โดยของตนเองก็จะเป็นในเรื่องของ " การศึกษาค่าใช้จ่ายของเครื่องถ่ายเอกสาร  คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร"  จะเล่าที่มาและเหตุผลให้ฟังและการเก็บข้อมูล  เพื่อใช้การบริหารงาน การวางแผนของคณะต่อไป

พี่ง้อ  ก็จะเล่าถึงการทำวิจัย  ที่มาของการทำและความหมายการทำวิจัยที่เกี่ยวกับการติดตามคุณภาพบัณฑิตฯ   ซึ่งปีนี้พี่ง้อของเราทำถึง  3  เรื่องเลย พี่เราเจ๋งมาก  ยกนิ้วให้

พี่บอย อนุวัทย์  คั่นรายการโดยเล่าการทำงานวิจัยสถาบัน  โดยพี่บอยทำการวิจัยเกี่ยวกับ Blog  จากงานวิจัยของพี่บอยทำให้คณะสหเวชศาสตร์มีการนำ blog มาใช้ในการทำ SAR-ONLINE เป็นการทำข้อมูลการประกันคุณผ่าน Blog 

น้องก้อย  ก็เล่าถึงการทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ (ไม่แน่ใจชื่อเรื่อง) งานวิจัยนี้ก็มาจากการประกันคุณภาพ  สามารถนำงานวิจัยสถาบันที่ทำไปตอบคำถามในการทำประกันคุณภาพของคณะฯ  ว่าสัดส่วนการทำวิจัยของคณาจารย์ไปทิศทางไหนบ้างเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหาร 

ท้ายสุด อ.กล์อฟกับพีจุ๋มก็สรุปการทำวิจัยสถาบันของพี่จุ๋มซึ่งพี่เขาทำถึง 4 เรื่องแล้วและตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร   และได้รับการตอบรับจากม.มหาสารคามอีก 1 ฉบับ  และซึ่งทุกคนที่มาในวันนี้ก็ได้มีโอการไปนำเสนองานนเรศวรวิจัยครั้งที่ผ่านมา  และก็คาดว่าจะไปนำเสนอในปีนี้เช่นเดียวกัน ต้องขอบคุณคุณคณะทันตแทพย์ศาสตร์ที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้ฝึกประสบการณ์การฝึกพูดและแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆ ฟัง  และต้องขอบคุณคณะสหเวชศาสตร์ที่ให้ทุนสนับสนุนและเปิดโอกาสในการทำวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานของตนเอง  พร้อมทั้งผลักดันและคอยหาพี่เลี้ยงในการทำวิจัย  เชื่อว่าทุกคนก็ทำงานวิจัยได้ถ้าตั้งใจและอยากที่จะทำ....ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช2ความเห็น (0)