ตั้งแต่วันที่ได้ระดมสมองร่วมกันในงานประชุมสัมนาที่หาดแก้ว ดูเหมือนปัญหาที่เกิดจากการโทรตามผล Lab. จากสาเหตุว่าได้ผล lab. ไม่ครบ ตามที่สั่งไว้ ดูเหมือนจะยังไม่มี ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ เกิดจากการที่ทาง OPD หรือ Ward ติด Barcode มา 2 แผ่น แล้วทางเรายิง Barcode ไม่หมด หรือไม่ครบ  และกว่าทาง ward หรือคลินิกจะตามผล บางครั้งเลิกงานแล้ว หรือนานเกินไปจนไม่สามารถทำการทดสอบได้อีก บางครั้งก็ทิ้งเลือดไปซะแล้ว (ถ้ามีน้อย) ผู้ป่วยก็ต้องเจ็บตัวอีกครั้ง  ซึ่งในเวลาที่รีบเร่ง ปริมาณงานที่มีมาก ผู้ที่ยิง  barcode เห็น barcode อันไหนก็ยิงอันนั้น ไม่ได้มาหมุนซ้ายแลขวาซะทุกอัน   ดังนั้น

                                                     

 กลุ่มตาทิพย์ นำทีมโดย คุณผอบ หัวหน้าโครงการลดอัตราความผิดพลาดจากการยิง barcode ไม่ครบ (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) ก็ได้คุยกับทาง OPD (คุณนุชจิเรจ) ทาง Center (คุณเพ็ญแข) ให้ช่วยเป็นหูเป็นตา เราจึงได้ชื่อว่ากลุ่มตาทิพย์ (อันที่จริงจะชื่อตาสัปปะรด ก็คงเข้าท่าดีเหมือนกัน เพราะมีมากกว่า 2 ตา) เราจึงได้แนวทางปฏิบัติ หรือ Best practice ร่วมกัน ในขณะนี้โดยจะร่วมกันทำเอกสารตัวอย่างการติดเรียง barcode ที่มีมากกว่า 1 อัน ดังรูป แจกจ่าย ไปยัง Ward ต่าง ๆ  สำหรับ OPD ก็ให้มีเอกสารตัวอย่าง รวมทั้งคุณนุชจิเรข จะคอยกำชับ แนวทางการปฏิบัติสำหรับ การติด barcode มากกว่า 1 อัน แต่หากมีการติด barcode มาคนละด้านกันอีก ทาง OPD และ Center ก็จะมีแถบกระดาษกาว ติดแปะไว้ด้านบนหลอดเลือด ว่ามี 2  barcode หรือ 3 barcode ก็แล้วแต่ ซึ่งหลังจากนั้นทางกลุ่มก็จะได้ติดตามปัญหา และบันทึกเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขต่อไป

ถ้าเป็นไปได้เราก็คงอยากจะให้ทาง ward หรือพยาบาลเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบ้างก็คงจะดี ดังสุภาษิตที่ว่า รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง  ก็เปลี่ยนเป็น แปะ barcode หลายอัน เราก็ยิงครบทุกอัน ก็คงจะดี....... (เกี่ยวกันมั๊ย ? เนี่ย)