แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอน

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอน

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอน

เรื่อง พืชบ้านฉัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                       -  - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คำชี้แจง      นักเรียนจงทำเครื่องหมาย ü   ลงในช่องว่างตามระดับความคิดเห็นของนักเรียน

                  ที่ มีต่อชุดการสอน เรื่อง พืชบ้านฉัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

ที่

รายการ

ระดับความคิดเห็น

เหมาะสมมากที่สุด

เหมาะสมมาก

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมน้อย

เหมาะสมน้อยที่สุด

1

การกำหนดวัตถุประสงค์ของชุดการสอนชัดเจน

 

 

 

 

 

2

เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

 

 

 

 

 

3

การจัดลำดับเนื้อหามีความเหมาะสม

 

 

 

 

 

4

ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย

 

 

 

 

 

5

การจัดกิจกรรมในแต่ละศูนย์มีความครอบคลุมเนื้อหา

 

 

 

 

 

6

นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้

 

 

 

 

 

7

สื่อการสอนที่ใช้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียน

 

 

 

 

 

8

เวลาที่ใช้ในชุดการสอนมีความเหมาะสม

 

 

 

 

 

9

การประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และเชื่อถือได้

 

 

 

 

 

10

นักเรียนชอบเรียนโดยการใช้ชุดการสอนนี้

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

@   ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ *

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยชั้นเรียน

คำสำคัญ (Tags)#งานวิจัยชั้นเรียน#แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอน

หมายเลขบันทึก: 170344, เขียน: 11 Mar 2008 @ 16:45 (), แก้ไข: 02 Jun 2012 @ 07:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)