งานวิจัยชั้นเรียน

จันตณา

ชุดที่ 7

เขียนเมื่อ  11 Mar 2008 @ 17:36
8,8572

ชุดที่ 6

เขียนเมื่อ  11 Mar 2008 @ 17:28
666

ชุดที่ 5

เขียนเมื่อ  11 Mar 2008 @ 17:27
745

ชุดที่ 4

เขียนเมื่อ  11 Mar 2008 @ 17:26
986

ชุดที่ 3

เขียนเมื่อ  11 Mar 2008 @ 17:23
4,9755

ศูนย์สำรอง

เขียนเมื่อ  11 Mar 2008 @ 17:22
1,0971

ชุดที่ 2

เขียนเมื่อ  11 Mar 2008 @ 17:16
2,0655

ชุดที่ 1

เขียนเมื่อ  11 Mar 2008 @ 17:04
6,4856

แผนการจัดการเรียนรู้

เขียนเมื่อ  11 Mar 2008 @ 16:56
10,7073

คูมือครู

เขียนเมื่อ  11 Mar 2008 @ 16:50
2,2884

ชุดการสอน เรื่อง พืชบ้านฉัน

เขียนเมื่อ  05 Mar 2008 @ 15:52
3,4641