แม่ฮ่องสอนเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือของไทย นับว่าเป็นจังหวัดเล็กๆ มีเขตชายแดน ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศพม่า ศิลปะและวัฒนธรรมของที่นี่ แตกต่างไปจากจังหวัดอื่นๆทางภาคเหนือ ภูมิประเทศอันเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทำให้แม่ฮ่องสอนเป็นเมืองที่ซ่อน ตัวอยู่ในหุบเขา มีธรรมชาติที่สวยงามและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้านที่เก่าแก่ มีศิลปะที่เรียกกันว่า"ศิลปะ แบบไต" โดยเฉพาะต้นตระกูลของประชาชนในพื่นที่ส่วนใหญ่ มีเชื้อสายเป็นชาวไต หรือไทยใหญ่ ซึ่งเป็นรัฐรัฐหนึ่งในประเทศ พม่า  ผมขอแนะนำให้ ชาวGotoknow และนั่งท่องเที่ยวที่มีโอกาสมาเที่ยว แม่ฮ่องสอน ลองฝึกพูดภาษาไทยใหญ่ดู ครับ

ภาษาไทยใหญ่ หรือภาษาไต

                    กว่าเหลา     -     ไปที่ไหน

                    กว่าแหล่ จอมตาง   -  ไปเที่ยวตามทาง

                    ขึ้นจอง     -   เข้าวัด

                    กิ๋นเข้าผักหัง      -  กินข้าวกับอะไร

                    อยู่หลี กิ๋นหวาน   -  อยู่สุขสบายดี

                    เจ้าส่าง   -   สามเณร

                    เจ้าบุ๋น - พระ

                    น้ำกัด     -  น้ำเย็น

                    น้ำไหม้  -  น้ำร้อน

                    ก้าโต   -  การละเล่น คล้ายกับเชิดสิงห์โต

                    โคนุ่ง  -  เสื้อผ้า

                    ปี้ส่าง  - คำใช้เรียกนำหน้า ชายที่เคยบวชเณรหรือผู้ชายที่มีอายุมากกว่าคนเรียก

                    ออกหว่า  -  ออกพรรษา

                    ปอยเหลินสิบเอ็ด  - งานบุญเดือนสิบเอ็ด

                    ก้าลาย   - ฟ้อน ท่ารำคล้ายศิลปะการต่อสู

                    ต่างซอมต่อ - ถวายธูปเทียน หรือถวายเครื่องสักการะบูชา ที่วัด หรือหิ้งพระที่บ้าน

                    ต่างซอมต่อโหลง - งานบุญถวายธูปเทียน หรือถวายเครื่องสักการะบูชา

                    จ่าก๊ะ  - เลี้ยงอาหารมื้อเช้า แก่ผู้เฒ่าผู้แก่ ที่ไปนอนวัด

                    หมาก ลาง   -    ขนุน

                    หมาก ออจ่า  -  น้อยหน่า

                    หมาก เก๋ง     -  สับปะรด

                    หมาก ก่า   -  ฝรั่ง

                    หมาก จ๊อก  -    ส้มเกลี้ยง

                    หมาก จั๋ง  -  ทับทิม

                    หมากปั๊ก  -  ฟักทอง

                    หมากแกง  -  มะขาม

                    หมากซางพอ  -  มะละกอ

                    หว่านข้าว หว่านผัก  -  ถ้วยข้าว ถ้วยแกง

                    โง กวาย  -  วัว  ควาย

                    หนังปอง  -  อาหารชนิดหนึ่ง คล้ายแค็บหมูของเชียงใหม่

                    เข้าเส้น  เข้ามูน  -   ขนมจีน  ขนมต่างๆ

                    ลีกไต -  หนังสือไต ที่เขียนด้วยตัวหนังสือไต

                    กุบ    -  หมวกของคนไต

                    ซอกตี๋น แคบตี๋น -  รองเท้า

                    สายแอ๋ว  -  เข็มขัด

                    ก๋น  -  กางเกง   ก๋นป้อด  - กางเกงขาสั้น

                    เส้อ  -  เสื้อ

                    ทองก๋น ทองเส้อ   -  กระเป๋ากางเกง  กระเป๋าเสื้อ

                    มองโคย  -  แหวน

                    หมกโห   -  หมวก

                    ที  -  ร่ม

                    เป่หู   -  สายเสื้อ

                    สายคอ  -  สร้อย

                    คาหอม  - ตะไคร้

                    ทองซา  - กะปิ

                    หมอกจ่ำแป่  -  ดอกลั่นทม

                    หมอกจ๋าม  -  ดอกจำปี จำปา

                    หมอกแนงสี่   -  ดอกกุหลาบ

                    หมอกเข้าแตก  - ดอกมะลิ

                    หมอกตุ่มไหมดอกบานไม่รู้โรย

                    ฮักหม จ่มต้อน -  ยินดีต้อนรับ

                    กัดเหย็น สามซ่า -  ร่มเย็นเป็นสุข

                    ขึ้นใย๋ ใหม่สูงเจริญรุ่งเรือง

                    กั่นตอ  -  คารวะ ดำหัว

                    กนแป้ดหลาย  -  คนไร้ค่า ไร้ความหมาย

ลองฝึกพูด ครับ