เพิ่มห้วใจบริการเพื่อความสำเร็จของงานและชีวิต(Service Mind To Success)


พัฒนาทักษะในการให้บริการอย่างมืออาชีพ

    งานของบุคลากรสายสนับสนุนส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการให้บริการ  วันนี้(25 กุมภาพันธ์ 2549)คณะศึกษาศาสตร์ได้มีโอกาสเชิญวิทยากร คุณวุฒิชัย  ชุษญะโยธิน กรรมการผู้จัดการบริษัท QSHE Focus Co.,Ltd. มาพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรสายสนับสนุน     การเพิ่มหัวใจบริการ เพื่อความสำเร็จของงาน  เริ่มจากกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้"การบริการ จากประสบการณ์ท่ผ่านมา"  โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมเล่าเรื่องสิ่งที่ประทับใจและไม่ประทับใจ จากการที่เราไปรับบริการและจากการที่เราเป็นผู้ให้บริการ  ตัวอย่างที่ประทับใจคือ การบริการของธนาคารไทยพาณิชย์โดยเริ่มจากพนักงานดูแลการจอดรถลูกค้า การเปิดประตู การใส่ใจของพนักงานทุก ๆ จุดรวมทั้งผู้จัดการจะออกมากำกับทันทีที่มีแถวลูกค้ายาว ทุกคนที่เข้าไปใช้บริการมีความพึงพอใจสูงโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่การเงินที่ใช้บริการมาโดยตลอดจะรู้สึกประทับใจมาก     ตัวอย่างที่ไม่ประทับใจคือพนักงานโรงแรมหนึ่งนำอาหารมาบริการตามโต๊ะ รายการที่ 1 เป็นน้ำพริกอ่อง  ต่อด้วยผลไม้ และอาหารอย่างอื่นที่ปรุงด้วยจากหมูอีก 3 อย่าง การนำอาหารมาเสริฟตามโต๊ะพนักงานจะนำไปว่างโต๊ะที่ไม่มีคนก่อนแทนที่จะรีบนำไปว่างโต๊ะที่มีคนนั่งก่อน                                                               

              ปัจจัยสำคัญ 3 ประการที่ส่งผลต่อการให้บริการคือ ความต้องการ  ความคาดหวัง ความพึงพอใจของผู้รับริการ                                    

บันได 10 ขั้นสู่การให้บริการที่ดี คือ 1. ตั้งใจ ขอให้มีความศรัทธาและเป็นคุณค่าของสิ่งที่ทำ2. เข้าใจ ของให้เข้าใจธรรมชาติของงานท่ทำให้ถ่องแท้     3. มั่นใจ ขอให้มีความพร้อม/มั่นใจในสิ่งที่จะทำ    4. จริงใจ ขอให้จริงใจต่อการให้บริการ    5. ดังใจ ขอให้ทำให้ด้อย่างคิดไว้     6. สุดใจ ขอให้ทำเนินการอย่างเต็มที่   7. สุขใจ ขอให้สนุกและสุขกับการให้บริการ  8.โดนใจ ขอให้ทำได้ตรงกับท่ผู้รับริหารต้องการ   9. ประทับใจ ขอให้พยาบามสร้างความประทับใจ      10. ภูมิใจ  ขอให้กล้าท่จะภูมิใจในทุก ๆ ขั้นตอนท่ได้ทำ    

   สรุปการเรียนรู้โดยรวม หลัการสร้างจุดเด่นในการบริการ       

Smart  รู้สึก...มั่นใจ     Smile   ใช้ยิ้ม...เปิด ทาง   Standard  ทำอย่างมี...มาตรฐาน Sincere บริการ... จริงใจ   Specific   บริการให้...ตรงจุด    Super     พิเศษสุด...สำหรับคุณ  

วิธีการฝึกอบรมครั้งนี้ใช้วิธีการฝึกปฏิบัติหรือยกตัวอย่างที่ชัดเจนทำให้เป็นการฝึกที่สนุกและทุกคนจะได้นำไปปฏิบัติ

          การบริการอย่างมืออาชีพต้องมีการฝึกฝนจนกระทั้งเป็นธรรมชาติ  

                  (ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ SHARPEN THE SAW)

จรัสศรี                                                            

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 16826เขียนเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2006 20:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 มิถุนายน 2012 09:14 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

ดีใจ นะครับที่ได้เห็นคำว่า "หัวใจบริการ" และอยากให้ทุก ๆ คนมีคุณสมสมบัติเช่นนี้ด้วยครับ แต่ผมชอบเรียกของผมเองว่า จิตบริการ บ้าง จิตสาธารณะบ้าง ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี