การประชุมเครือข่ายฯสัญจร ครั้งที่ 2/2549 (2)

           วันนี้จะขอเล่าบรรยากาศและเนื้อหาสาระโดยสรุปเกี่ยวกับการประชุมเครือข่ายฯสัญจร  ครั้งที่ 2/2549 ต่อจากเมื่อวานนี้นะคะ  โดยในวันนี้เป็นเนื้อหาในส่วนของวาระที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
            วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม
            สำหรับในวาระนี้มีรายละเอียดไม่มากนัก  โดยเลขาฯ คือ  อ.สมพิศ  ได้แจกเอกสารสรุปรายงานการประชุมเครือข่ายฯสัญจรในเดือนมกราคมที่ผ่านมาให้กับผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาและตรวจสอบ  รวมทั้งแก้ไขในส่วนที่ผิด  ปรากฎว่าเนื้อหาโดยสรุปของการประชุมครั้งที่แล้วไม่ได้รับการทักท้วงให้แก้ไขแต่อย่างใด  ยกเว้นในส่วนที่ของตัวอักษรที่มีการพิมพ์ผิด  เช่น  ชื่อของ อ.ธวัช  มีการพิมพ์ผิดเป็น ธวัธ  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ขอให้เปลี่ยนเป็น ธวัช  เป็นต้น  ในส่วนของการพิมพ์ชื่อผิดนั้น  อ.สมพิศ  ในฐานนะเลขาฯ  ได้ขอความกรุณาจากที่ประชุมว่าต่อไปเวลาเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมขอให้เขียนชื่อให้ชัดเจน  อย่าเขียนหวัดมาก  เพราะ  จะทำให้เกิดการเข้าใจผิดและพิมพ์ผิดได้
            การประชุมในวาระที่ 2  ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)