ปลาสายยู

ปลาหาอยาก
                                         ปลาสายยู   ( Snail Eater Pangasius  )
                                                     ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Pangasius conchophilus
ลักษณะทั่วไป
     เป็นปลาที่ไม่มีเกล็ด จัดอยู่ในตระกูลปลาเทโพ เทพา มีลักษณะทั่วไปคล้ายกับปลาสวายแต่ปลาสายยูจะมีสีของลำตัวค่อนข้างมีสีชมพู ขนาดความยาวประมาณ 90 เซนติเมตร ชอบอยู่ตามหน้าดิน 
ถิ่นอาศัย, อาหาร
     พบตามแม่น้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก
     อาหารได้แก่ ลูกกุ้ง ลูกปลา และสัตว์น้ำขนาดเล็ก 
สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่มา.http://www.zoothailand.org/animals/other_th.asp?id=35

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.803ความเห็น (0)