ปลาหมอไทย(ปลาหมอสะเด็ด หรือ ปลาเข็ง)

ปลาไทย
                                ปลาหมอไทย (ปลาหมอสะเด็ด หรือ ปลาเข็ง) ( Climbing Perch  )
                                        ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Anabas testudineus
ลักษณะทั่วไป
     รูปร่างป้อม ลำตัวด้านข้างแบน หัวเล็ก จะงอยปากสั้นทู่ นัยน์ตาค่อนข้างเล็กอยู่ใกล้กับปลายจมูก กระดูกขอบกระพุ้งเหงือกหยักเป็นฟันเลื่อยแหลมและแข็ง ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า เหงือกปลาหมอ อวัยวะส่วนนี้ใช้สำหรับการเคลื่อนไหวไปบนบก ครีบหลังยาว ลำตัวมีสีน้ำตาลปนเหลือง ด้านท้องสีจะจางกว่า มีอวัยวะช่วยหายใจในปากทำใหัสามารถอยู่บนบกได้นานๆ ความยาวประมาณ 7-23 เซนติเมตร 
ถิ่นอาศัย, อาหาร
     พบทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย
     อาหารได้แก่ ลูกปลา ลูกกุ้ง แมลง และซากสัตว์ 
สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่มา.http://www.zoothailand.org/animals/other_th.asp?id=37

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.803ความเห็น (0)