ธนชัย41

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร.ร.มัธยมสาธิตสวนสุนันทา
วันนี้มาถึงที่โรงเรียนก็เวลาประมาณเดิมครับคือ 8.00 น.ก็ทำหน้าที่ประจำคือการดูแลนักเรียนให้เข้าแถวให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็นั่งดูแลห้องประชุม หลังจากนั้นก็ทำการเปิดห้องประชุมเพื่อให้นักเรียนสวดมนต์พอใช้เสร็จก็ถึงหน้าที่ที่เราต้องทำการเก็บครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของ ธนชัยความเห็น (0)