อนุทินส่วนตัว ๒๘ ก.พ. ๕๑

R2R สวรส.
การประชุมปรึกษาหารือด้านการจัดการ
ผู้รับผิดชอบของ สวรส. คือ ผศ. ดร. จรวยพร ศรีศศลักษณ์ (แต้ม)
มุมมองของภาคีต่อ R2R

จรรยาวัฒน์
            อยากแก้ปัญหา/พัฒนาอย่างเป็นระบบ     ได้ รร การวิจัยเชิงคุณภาพ     ได้ทุน สสส.     ทุนจบแล้วจะต่อเนื่องได้อย่างไร  หน่วยวิชาการใน รพช.

พ. รพช.
          ค ไม่เป็นระบบ     เก็บ ค ไม่เป็น     สื่อ ค ไม่เป็น     อบรมเขียนวิชาการจากงานประจำ     ระเบียบวิธีวิจัยที่ซับซ้อนยาก  ต้องการคนมาฝึก    
          ได้ข้อมูลที่มีหลักฐาน  ช่วยให้ได้เงินสนับสนุน

วิไลลักษณ์  สปสช.
          ยืนยัน    จะสนับสนุน
          วิจัยสถาบัน ให้รู้จักตัวเอง และคนอื่นรู้จักเราอย่างมั่นใจ

ประจักษ์  ชมรมหมออนามัย
          กระตุ้นให้ สอ. ทำ R2R    ผู้บริหาร    ให้ ปชช. ได้ ปย.

นพ.
          แรงจูงใจ  reward
• ความก้าวหน้า ซี ๙   ตนเป็น บก. วารสาร เห็นชัด
• ทำงานสบายขึ้น
• บริการดีขึ้น
• ลดค่าใช้จ่าย
Reward work hard / work smart

กิตตินันทน์
          R2R ดีกรีของวิจัยไม่แรง
          เปลี่ยนมุมมองของการวิจัย ใช้ รร จากการทำงานประจำ    ไม่เน้นการวิจัย
          เรียนภาษาแบบเน้นไวยากรณ์    กับเน้นปฏิบัติ  เพื่อใช้ ปย.

เฉลิมชัย  พรพ.
         **R2R HA เอาผลการตรวจเยี่ยมสังเคราะห์สู่การพัฒนาระบบ
         เงิน สปสช. มีงบพัฒนาคุณภาพ ใช้ง่าย
         คนในภูมิภาคยังไม่รู้จัก R2R

จรรยาวัฒน์
           สปสช. สั่งได้  งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ

พ. สุรพล  สวรส. เหนือ
           สวรส. คข จะมีบทบาทมาก

ลำภาศ พิศปั้น  รพ. หล่มสัก
           รพ. หล่มสัก มีพอควร แต่ไม่รู้ว่าเป็น R2R     5 ปีที่แล้ว ผอ ตั้งเป้า  No OPD walk in    ช่วยกันทำ แก้ปัญหา พท.    มีคนมาบอกว่าเป็นงานวิจัย    ลดค่าใช้จ่ายที่ ปชช ไม่ต้องมาหา รพ.   **D2R  development to R    SD2R – System Development to R   
           ไม่มีจุดเชื่อม
            R2R แท้ ต้องการคนบอกว่าใช่
            ก้าวข้ามมายาคติ    ไม่ต้องกังวลกับการวิจัย แบบวิชาการ      
            Argument ไม่ใช่ลบล้างทฤษฎีใหญ่    แต่เพื่อลบล้างมายาคติของตนเอง
            ตย. โจทย์ การใช้บริการของชาวบ้าน  ทำไม    วิธีคิด สู่วิธีทำ
            ช่วยลบล้างมายาคติ กระบวนวิธีวิจัย   ๒๕ หน้า ทำไม่ได้

สบร.
           กลไกกระตุ้น R2R ใน พท.    เคยทำกับ สสจ. อุบล  สอ. ผป DM มากขึ้นๆ    เข้าไปศึกษา ชช.  เกิดการปรับความคิดของ จนท.    สถาบัน กศ จับมือร่วมมือกันได้

จรรยาวัฒน์
           กระบวนการ รร เพื่อเปลี่ยนวิธีคิด    ผ่านการปฏิบัติจริง    ฝึกและแชร์กัน     เก็บข้อมูล  วิเคราะห์  คืนข้อมูล   R2R2P  people เกิดการนำไปใช้
           การได้นำเสนอในการประชุมวิชาการเป็น reward อย่างหนึ่ง
           Appreciative  vs  critical

อัครินทร์
           ส่งเสริมการใช้ข้อมูล
           ให้คนคิด
           Culture change
           มี R2R แบบไม่รู้ตัว    หามา ลปรร.
           ต้องไม่ระเบียบวิธีวิจัยนำ    คำถามนำ
           ได้ผลสร้างคน
           Session ลปรร. อย่าเน้นผลงานวิจัย  ให้เน้น process     
           ควรดึงกลุ่ม non-believers  และกลุ่มตกหล่นสองจิตสองใจ

ปิยทัศน์
           ดูราก R2R ศิริราช เริ่มจากผู้บริหาร     รพช. หล่มสัก ผอ ตั้งโจทย์
           นิยามคำว่าวิจัย    เป็น qualitative res    ต้องเข้าใจธรรมชาติของงานวิจัย R2R เป็น action res
           ทรัพยากร  local & central    มีคน ป. โท แต่ไม่มีโอกาส    ถ้าผู้บริหารให้โอกาสก็เกิด 
           นักวิชาการ negative
           CRCN –
           สปสช. ปรับวิธีคิดใหม่  สนับสนุนการวิจัยแบบนี้ได้ เพื่อพัฒนา
           Central resource ทำอย่างไรให้มี   โดย (1) นักวิจัยมีกติกาการทำงานร่วมกัน   (2) data quality มีหลักฐานยืนยัน    ระบบ data management   (3) Communication – การคืนข้อมูล  (4) Local journal

เฉลิมชัย
          สื่อสารอย่างไร ให้สอดคล้อง สมดุล

เจ้าภาพสนับสนุน R2R
ลัดดา

การประชุมวิชาการประจำปี
      ๒ – ๓ ก.ค. ๕๑

สพช.
        มี คข การ รร ตามกลุ่มเป้าหมาย  และตามกิจกรรม
- แบ่งห้องตามระดับ มือใหม่  มือโปร  มือ methodo
- เชิญผู้จัดหลักสูตรอบรมสำนักต่างๆ : โกมาตร   ศิริราช   ทวีศักดิ์
- คลินิกวิจัยเชิงคุณภาพ
- นิทรรศการ ที่มีคนนั่งตอบคำถาม
- นักวิจัยมือใหม่คุยกับพี่เลี้ยง
- หาคนที่มาเล่าเชื่อมโยงได้
- เรื่องเล่าของผู้บริหาร

เค้าโครงหนังสือ R2R
         อนุชา
         อย่าใช้ res methodo นำ   เน้นระบบ มีข้อมูล น่าเชื่อถือ

รางวัล
        
เครือข่ายวิจัยสุขภาพ
ดำเนินการโดย สวรส.    ผู้รับผิดชอบคือ รอง ผอ.  นพ. กิตตินันท์ อนรรฆมณี
การประชุมเครือข่ายวิจัยสุขภาพครั้งที่ ๑/๒๕๕๑    
“การทำ R2R ในท่ามกลางงานประจำจะทำอย่างไร”

นิภาพร
         เดิมไม่ได้เรียก R2R   ช่วงที่ ๑  ตั้งศูนย์พัฒนางานโดยการวิจัย  จดทะเบียน  ต้องเสนอผลงาน  มีการจ้างทำเพื่อเอารายงาน   เงียบไป    ตนเข้าไปตอนล้ม    แล้วไปเรียนต่อ    กลับมา  ช่วงที่ ๒ ได้รับมอบหมายให้เป็นเลขาศูนย์วิจัย    อนุชาแนะให้รู้จัก R2R  รวมตัวกันในกลุ่มพยาบาล  อนุชา เป็น fa ให้    มีแพทย์ เภสัชเข้าร่วมด้วย  เกิด ๔ กลุ่ม    ให้เล่าความสุขในการดูแล ผป คิดประเด็นที่จะพัฒนาได้    สำเร็จ ๑ ทีม ได้ตีพิมพ์ – ทีมเยี่ยม ผป  เพราะมี หน ทีมที่คอยรวบรวมคน
          พรพ ไปประเมิน   ว่าควรมีงานวิจัยบ้าง   ช่วงที่ ๓  ศูนย์ HA มาติดต่อ    เอา R2R และ KM ไปใช้     มีการ ลปรร.    หาวิธีไม่ให้ทุกข์ใจ  มีทีมพี่เลี้ยง ที่จบ ป. โท    สอนวิจัยให้พี่เลี้ยง แบบสอนกันเอง    ทีมวิจัยเขียนโครงการ เราหาพี่เลี้ยงให้    มีศูนย์อำนวยการ รร    พาไป ห้องสมุด มข. ได้เที่ยวด้วย    จดทะเบียน ๒๔ เรื่อง     ไม่มีการให้ทุน     เพราะจะรู้สึกกดทับ  **Coaching
           แรงจูงใจให้ทำ เพราะมีคนฟังเขา    กะปุ๋มเป็น appreciator  หาเวทีให้เสนอ และสนับสนุนให้ตีพิมพ์
           ตนทำวิทยานิพนธ์ ผลสำเร็จ HA ไม่ขึ้นกับผู้นำ   แต่อยู่ที่เจ้าหน้าที่

ปารมี
           โครงการพัฒนางาน CQI  ไม่ยาว  ไม่ยาก  มีพี่เลี้ยง    ลุ้น/ชวนทำ ผ่านพี่เลี้ยง   ๒๖ คก มี R  อยู่ข้างในกว่าครึ่ง  จงใจให้เป็น แต่ไม่เรียกวิจัย    1 paper  กำลังเขียน 2 – 3
           ปีที่ ๓  ประกาศเป็น R2R    เพราะคนไม่กลัวแล้ว เริ่ม พ.ย. ๕๐    หา facilitator    ผลักให้ กก. วิจัยของภาควิชา     จัดคุยให้คำถามพัฒนาเป็นคำถามวิจัย    KSF ขึ้นกับ faci    รับสมัครได้ ๒๘ คก  ให้เขียนปัญหาที่ต้องแก้ไขเท่านั้น ไม่ต้องเขียนมาก   
           จัดเวทีนำเสนอ เกิน ๑๐ นาที คือ ๑๕ นาที   ๔ คก  ให้ อจ ระบาด มา comment เลือกคนที่ให้ positive comment
           แล้วให้ไปเขียนโครงการ    ต้องทำตามระเบียบคณะ ส่ง EC หมด     ถ้าไม่ invasive ต่อ ผป. ไม่ต้องขอ informed consent จาก ผป. ผ่านแค่ EC พิจารณาแบบ expedited review  ไม่ต้องเข้าไป defend แค่พิจารณาจากการอ่าน

สมเกียรติ
           กรมการแพทย์มีฝึกอบรม GCP แก่ EC ทุกปี

ปารมี
           ที่คณะแพทย์บังคับว่าการขอตำแหน่งวิชาการ paper ต้องเป็นการวิจัยที่ผ่าน EC    
           KSF พี่เลี้ยงอยู่ในหน่วย    ที่ไม่เดิน หน ไม่สนับสนุน
           โครงสร้างวิจัยภาควิชา เป็นทางการ ไม่ค่อยมีใจ

สมบูรณ์
          ให้ทุนค่าสารเคมีหรือไม่

ปารมี
           ใช้ไม่มาก ภาควิชาสนับสนุน    งปม ขอคณะได้

กิตตินันท์
          Training

ปารมี
          ไม่มี  เข็ด  ไม่ได้ผล     อจ ระบาดช่วยแนะวิธีตั้งแต่ตอนต้น    และพี่เลี้ยงช่วย

เพ็ญศิริ  นักเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มอ.
         คก. พัฒนางาน    ตรวจ glucose, A1C ใช้เลือด ๒ ขวด     หาทางใช้เลือด NaF ตรวจ A1C ได้ผลดี ทำให้ทำงานสะดวก     ประกวดโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการคณะแพทย์ ได้รางวัล     เขียนแบบวิจัย    แต่ไม่รู้   ตอนขอ ซี ๖ โดนถามเรื่องตีพิมพ์     จึงลองเขียน ก็ได้ตีพิมพ์
         ได้รู้ว่าวิจัยไม่ยาก 

**introduce research culture เข้าสู่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ  

อัครินทร์
            ที่ศิริราช คนก็ถอดใจง่าย    การเขียนโครงการใช้ฟอร์มเดียวกับที่ส่ง EC    ใช้ทีมที่ success มาเล่า ทำให้ทีมใหม่เข้าใจง่าย
            Quality Improvement Research ต้องผ่าน EC ไหม    NEJM  OHRP – Office for Human Res Protection ท้วงมาที่ J Hopkins ว่าไม่ต้องผ่าน EC เพราะเป็น QIR   โต้กันไปมา OHRP ก็ยอมให้ผ่าน    paper บอกว่า QIR ไม่น่าจะต้องผ่าน EC

ลัดดา
          งานวิจัยคุณภาพอาจ ทำ indepth interview บอกได้ว่า ผป เป็นใคร ใช้ข้อมูลส่วนตัว     ต้องผ่าน EC ไหม

สมบูรณ์
           ใน Quali Ressearch EC ถามว่าเราจะถามคำถามนี้จริงหรือ   

**สวรส. ร่วมกับกรมการแพทย์ ฯลฯ อบรม หรือ ลปรร. EC รพ. สำหรับช่วย R2R 

นิภาพร
          ร่าง พรบ. จริยธรรมว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์ ว่า EC รพ ต้องจดทะเบียนกับ กสธ.     ยังไม่ผ่าน

สมเกียรติ  กรมการแพทย์
          ขอ ลป. การอบรมวิจัย

กิตตินันท์
          ประสบการณ์ ตจว การฝึกอย่างเดียวไม่พอ    ถ้าต้องการให้ยั่งยืนต้องการคุณอำนวย    มี node ภายใน รพ. คอยช่วย    แบบทีม R2R ศิริราช     เป็นแรงกระตุ้น    ต้องการปัจจัยภายในด้วย 

สมบูรณ์
          Tr เน้นสร้าง ค และผลงานวิจัย    ถ้าฝึกโดยมีโจทย์ของเขาเอง และนำผลงานวิจัยไปพัฒนางานก็จะยั่งยืน

ลำพาส รพ. หล่มสัก
            รพช. ๙๐ เตียง
           อัตราครองเตียง 150%
           20% ผป ใช้ NSAID มาก    หาทางปรับปรุง posture
           ไม่เริ่มจากศูนย์ เอาผลที่มีมานำเสนอ    ลปรร. กัน แบบ AI ได้ผลงานดีๆ มาก
           ปี ๔๓ อบรม   มข   
           ชมรมจริยธรรม    จิตอาสา

วิศิษฏ์
          รพ. สรรพสิทธิ์ อบรม  สุมิตร สุตรา อบรม ๑๐ ปี  ใช้เวลา ๗ – ๘ ปี จึงเกิดศูนย์วิจัย   ปัจจัยภายนอกมีผลต่อผู้บริหาร เช่น HA, สุมิตร
           R2R เป็นกระแสภายนอก
           มอง R ตัวหลังเป็นกระบวนการวิจัย   ไม่เน้นผลงานวิจัย
           ฐานข้อมูล รพ. ใช้ monitor สภาพ    มีหน่วยค้น สรุปคำตอบ   evidence-based

นิภาพร
           Tr และกระบวนการ ไปด้วยกัน   ต้องให้เกิด “เสียงภายใน”    tr แบบแทรก   **coaching   

นพ. วิศิษฏ์ (รพ. สรรพสิทธิประสงค์)
           ต้องดูทุนคน ว่ามีแค่ไหน    อุบลได้จาก สวรส. ให้ทุนอบรม ๓ ปี ปีละ ๒ คน และลงทุนส่งอีกจนได้กว่า ๑๐ คน   

ทพ. วิวัฒน์ (รพ. มหาราชนครราชสีมา)
           วัฒนธรรมองค์กรใหม่    ต้องใช้การวิจัย

ปารมี
          ศิริราช ทำ tr แค่ไหน

อัครินทร์
          แรกๆ ทำ Ws    ล้มไม่เป็นท่า     เพราะคำถามวิจัยยังไม่คมพอ
          ตอนหลังมาเป็นกลุ่ม    มีการบ้าน ส่งคราวหน้า     มีล้ม
          หลังๆ ไม่ใช่ Ws เพื่อให้ได้งานวิจัย    แต่ให้ได้พี่เลี้ยง  
          หลังๆ ใช้กลุ่มที่ทำสำเร็จ เชิญมาเป็นกลุ่ม มาสอน    แม้สถิติที่ยากๆ โดยมี facilitator ช่วยด้วย     ใช้เทคนิค SST

วิศิษฏ์ - อัครินทร์
           1 ward  1 project ที่ศิริราชไม่มี    และ R2R  เป็น voluntary  และต้องมาเป็นทีม

นิภาพร
          คนถูกบังคับจะหายไป  แทนที่ด้วยคนใหม่ที่สมัครใจ

สมบูรณ์ 
          ในระดับคณะ  คณะแพทยศาสตร์  มข.  R2R คือคุณภาพอีกระดับหนึ่งของ CQI
          ไปทำงานกับปิยทัศน์ ว่า R Utilization ของคณะน้อยมาก    ทำ Outcome research    ต่อมาปรึกษาอ. นพ. สมเกียรติ ว่าที่ศิริราช ใช้ R2R
          ภาควิชาวิสัญญี สำรวจตีพิมพ์ ๔ ปี ๔๐ เรื่อง ๗๐% เป็น R2R    ใช้แค่ไหน ใช้    ดูว่าเกิดได้อย่างไร   ต้องทำเพื่อมีผลงาน  และโดนเงื่อนไขภายนอกผลักดัน
          คุณพุ่มพวง สงสัย BP cup จะทำให้ติดเชื้อไหม    มีการประดิษฐ์เครื่องมือใช้
          Ident ปัญหา หาทางแก้ เป็นงานวิจัย
           Benchmark เทียบกับ มช. เกิดผลงานวิจัย 
           ปัจจุบันเป็น R2P policy ปรับรูปแบบการทำงาน     อยู่ในสายเลือดการทำงาน
           มีการร่วมกัน

จรวยพร
          เล่า/ปรึกษา เรื่อง งานประชุมวิชาการ R2R ประจำปี  “R2R เสริมพลัง สร้างสรรค์ และพัฒนา”    ที่ประชุมเห็นว่า ต้องเน้นการ ลปรร. ตัวกระบวนการมากกว่าตัวผลการวิจัย     และต้องออกแบบการประชุมให้มีการ ลปรร. ให้มากที่สุด     ไม่ใช่เป็นการถ่ายทอดความรู้      และควรตัดชื่อ “วิชาการ” ออก     เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เคล็ดลับในการทำ R2R

กิตตินันท์
           การไปเยี่ยมเป้าหมายต่างจังหวัด   

นัดประชุมครั้งต่อไป
           ๒๙ พ.ค. ๕๑   เรื่อง EC

AAR ของผม
           การประชุมเครือข่ายวิจัยสุขภาพนี้ จะมีพลังหาก สวรส. เจ้าภาพมีการจดบันทึก  edit  และนำออกเผยแพร่ทาง website ของสถาบัน ให้ผู้คนเข้ามาค้นได้    ก็จะได้องค์ความรู้ว่าด้วยการจัดการงานวิจัยสุขภาพที่มีค่า  

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
www.nia.or.th
รายงานประจำปี ๒๕๕๐   http://www.nia.or.th/download/publication/annual2007.pdf
         ผู้อำนวยการคือคุณศุภชัย หล่อโลหการ สนิทกับผมมาก     ผมชื่นชอบในความสามารถด้านการมองต่างมุม มองอย่างมียุทธศาสตร์    เป็นนักเขียนและประชาสัมพันธ์ที่เก่ง
         ผมมองว่า คุณูปการของ NIA ต่อสังคมไทยคือการสร้างวัฒนธรรมในการนำเอาความรู้ หรือ เทคโนโลยี ไปสร้างรายได้ หรือทำธุรกิจ   สร้างนักประกอบการที่เน้นความรู้ หรือเน้นนวัตกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาแนะนำ

สวรส.จะนำบันทึกการลปรร.ในวันที่ 28 กพ. 51 ขึ้นเว็บ เพื่อให้ผู้สนใจได้ รร การจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพค่ะ

เขียนเมื่อ 

ผู้สนใจ กรุณาติดตามอ่านได้ใน

http://www.hsri.or.th

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาแนะนำ

สวรส.จะนำบันทึกการลปรร.ในวันที่ 28 กพ. 51 ขึ้นเว็บ เพื่อให้ผู้สนใจได้ รร การจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพค่ะ

เขียนเมื่อ 

ผู้สนใจ กรุณาติดตามอ่านได้ใน

http://www.hsri.or.th