littledog

ไม่ได้บันทึกหลายอาทิตย์ วันนี้เลยต้องพยายาม Make up ครับ
บ่ายวันนี้จะมีการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนิสิตคนหนึ่งที่สนใจเรื่อง  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหมาน้อย  อ่านเอกสารแล้ว ทำให้นึกถึงเพลงยอดฮิตในสมัยเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว ชื่อเพลง ผู้ใหญ่ลี หรือ อะไรทำนองนี้แหละ เนื้อเพลงท่อนสุดฮิต ประมาณว่า….. ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุม…..ต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าว ถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมา  ทางการเขาสั่งมาว่า ให้ชาวนา… เลี้ยงเป็ดและสุกร   ฝ่ายตาสีหัวคลอน  ถามว่า สุกรนั้นคืออะไร ?  ผู้ใหญ่ลีลุกขึ้นตอบทันใด  สุกรนั้นไซร้ คือ หมาน้อย ธรรมดา….หมาน้อย ๆ ธรรมดา….”  ในช่วงฮิตสมัยนั้นเวลาเดินไปทางไหน หรือ เปิดวิทยุสถานีไหน ก็มักจะได้ยินเพลงนี้อยู่เสมอ   ช่วงนั้นถ้าจำไม่ผิด จะเป็นช่วงที่ รัฐบาล มีโครงการมากมาย ที่ต้องการให้นำไปใช้พัฒนาชนบท  เลยทำให้นึกถึงในช่วงนี้ที่รัฐบาลก็มีโครงการใหม่ ๆ ออกมามากมาย เช่น โครงการ OTOP, SML,…. และ โครงการใหญ่ ๆ ที่เรียกกันว่า Mega projects อีกมากมาย โครงการใหญ่ ๆ เหล่านี้ย่อมต้องอาศัยความร่วมมือของหลาย ๆ ฝ่าย หลาย ๆ ระดับ  เหมือนกับการจะทำ KM ให้ประสบผลสำเร็จ   การถ่ายทอดข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้  และต้อง สร้างให้เกิดขึ้นในระบบ KM จะได้ไม่เป็นเหมือนในเพลงผู้ใหญ่ลี…..อยู่ใน KM ไหมหนอ ? เพราะยังไม่เคยเข้าอบรม
<p> </p>