วันนี้ได้รับข้อมูลที่ขอจากพี่อุไรวรรณ ห้องคอมพ์ของภาคฯเราเกี่ยวกับผลการทดสอบจากคนไข้ตรวจร่างกาย เพื่อเอามาสำรวจค่าปกติ เพิ่งได้ทราบว่าในฐานข้อมูลของเราไม่ได้เก็บเพศของคนไข้ ดังนั้นพี่อุไรวรรณจึงต้องใช้วิธี (คงจะทั้งด้วยโปรแกรมหรือฟังชั่นที่คิดขึ้นเอง ที่จะใส่ว่าคนที่คำนำหน้าว่า นาย ก็เป็น M นางหรือนางสาวก็เป็น F) ในการแปลงจากคำนำหน้าชื่อของคนไข้มาเป็น field นี้ให้เอง แต่ปัญหาก็มีสำหรับคนที่ใช้คำนำหน้าว่า คุณ แล้วชื่อเป็นได้ทั้งชายหญิง ฟังแล้วไม่อยากเชื่อเลยว่าเราจะไม่มี field นี้ในระบบฐานข้อมูลของเรา

นอกจากนั้นอายุก็ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล หากแต่ว่าในคนไข้ของโรงพยาบาลจะมีวันเดือนปีเกิด ที่เราสามารถเอามาคำนวณอายุ ณ วันที่มาเจาะเลือดได้ ส่วนคนไข้นอกก็มีบ้างไม่มีบ้าง อันนี้น่าจะคิดวิธีการให้สามารถตรวจสอบได้บ้าง เพราะค่าปกติของการทดสอบหลายๆชนิดจะขึ้นกับอายุของผู้ป่วยด้วย

รวมทั้งได้คุยกันเรื่อง HN คนไข้ ซึ่งพี่เค้าเล่าให้ฟังว่า จะมีส่วนที่เป็นปัญหาอยู่มากก็คือ พวกที่เรา key กันเข้าไปเอง จึงทำให้มีทั้งแบบ HN เดียวกัน แต่คนละชื่อ เช่น H001 มีชื่อ นาย ก (ไม่ใช่นายก นะคะ :P) ด้วย นาย ข ด้วย และแบบที่ชื่อเดียวกัน แต่มาคนละทีต่างปีกัน ก็กลายเป็นมีอีก HN หนึ่ง เพราะการลงทะเบียนของแต่ละหน่วย (ซึ่งยังคงทำโดยคน ไม่มีการส่งตรงจากระบบ) ยังสามารถ key HN และชื่อที่ตั้งเอาเองได้อยู่ ปัญหานี้เคยได้รับการแก้ไขโดยส่งหนังสือเวียน เตือนให้คน key ช่วยกันตรวจเช็คให้ดีก่อนจะ key อะไรใหม่ใส่เข้าไป แต่ในภาคปฎิบัติแล้ว จะเห็นว่าเป็นไปได้ยากมาก เพราะถ้าคนลงทะเบียนของแต่ละหน่วย ต้องลงทะเบียนคนไข้วันละเป็นร้อยๆราย เช่น ของหน่วยเคมีคลินิก ก็ไม่ต่ำกว่า 500 รายทุกวัน จะให้มานั่งตรวจเช็คคงเป็นไปไม่ได้

สุดท้ายแล้ว เราวนไปวนมาก็มาอยู่ที่ปัญหาว่า การที่ต้องลงทะเบียนด้วยคนนี่น่าจะเปลี่ยนได้แล้ว เพราะเป็นขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์ที่มีโอกาสผิดพลาดได้สูงมากในปริมาณที่รับอยู่ในปัจจุบัน ในขณะที่หลายๆส่วนสามารถ online ได้แล้วแต่เป็นจุดที่หลังจากขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนี้

สรุปว่าจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการให้ได้ข้อมูลมาจากห้องคอมพ์ก็ทำให้วนกลับมาถึงปัญหาที่เราพบเหมือนกันคือการลงทะเบียนของทุกหน่วย (ที่ต้องลงโดยคนทำงาน)น่าจะผ่านคอมพ์โดยตรงจึงจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เราอยากขอร้องให้ผู้ที่สามารถช่วยได้ในจุดนี้กรุณาเห็นความสำคัญเร่งด่วนนี้ด้วย