key success factor ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร


ความน่าสนใจของ KSF

    จากการได้เข้าร่วม Workshop เกี่ยวกับการนำ  Knowledge  Management  มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร  ประโยชน์ที่ได้รับคือ  สามารถหา Key  Success  Factor  ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้าง  core  competency  ทำให้เราได้เรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมในการระดมความคิดเห็นสำหรับการหา  KSF  และร่วมแสดงความคิดเห็นในการคิดเกณฑ์สำหรับประเมินตาม  core  competency  ที่ร่วมสรุปมาได้ทั้งหมด  9  ประเด็น  ได้แก่ 

    1.  มีข้อมูลผลการปฏิบัติงานของตนเอง  ซึ่งมองโดยภาพรวมของหน่วยงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารของบุคลากร

    2.  สภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานเหมาะสม  เป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงานอย่างมีความสุข สามาถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    3.  ได้ทำงานที่ตนเองมีความถนัดและตรงตามความต้องการ  โดยส่วนใหญ่ในการได้รับการแต่งตั้งให้ทำงานเป็นคณะกรรมการฝ่ายใดก็ตาม  ผู้บริหารจะมองความถนัดและความสนใจของบุคลากรก่อน  จากนั้นจึงทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  และจะมีการหมุนเวียนกรรมการฝ่าย  เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้งานระหว่างกัน

     4.  มีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน  โดยส่วนตัวเวลาได้รับมอบหมายงานใดๆ ก็ตาม  ตนเองจะเป็นคนที่สนใจในการทำงาน  พยายามเรียนรู้งานโดยการเพิ่มพูนความรู้ของตน  และทำงานด้วยความสุขทุกครั้ง  หากมีโอกาสก็จะนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเพิ่มพูนความรู้เล่าให้ผู้ร่วมงานฟังเสมอๆ

     5.  มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

     6.  การทำงานเป็นทีม  เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมงาน  สิ่งสำคัญคือต้องพยายามสร้างความเป็นมิตรที่ดี  ทำความเข้าใจกับผู้ร่วมงานซึ่งแน่นอนว่าแต่ละบุคคลย่อมมีแนวคิดที่แตกต่างกัน  แต่ทุกผ่ายต้องยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

     7.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงาน     เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากในทางปฏิบัติเนื่องจากองค์กรมีขนาดค่อนข้างใหญ่  แต่ก็พยายามให้บุคลากรหลากหลายฝ่ายร่วมกำหนดแนวทาง  นโยบายในการดำเนินงาน

     8.  บทบาทของผู้บริหารที่มีส่วนในการผลักดันให้เกิดการพัฒนา  ถ้าผู้บริหารทุกท่านมีความพร้อมในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างจริงจังในทุกด้าน  แน่นอนว่าองค์กรย่อมพัฒนาได้เช่นเดียวกัน  เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานย่อมต้องการความสนับสนุนจากหัวหน้าหน่วยงานและหากได้รับการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความภาคภูมิใจและมีความรักในองค์กรมากขึ้น

     9.  บุคลากรมีลักษณะความเป็นผู้นำและใฝ่รู้  เป็นความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมบุคลากรให้มีความเป็นผู้นำ  กล้าคิด  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ก่อให้เกิดการพัฒนา  นอกจากนั้นต้องใฝ่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ของตนและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน 

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 16615เขียนเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2006 10:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 มิถุนายน 2012 16:04 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี