ร่วมประชุมวิชาการ กับทีมเบาหวานเขมราฐ

Anek Thanonghan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
น่าชมเชยที่โรงพยาบาลสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับ และเป็นตัวอย่างที่ดี

วันที่ 16-17 ก.พ. ที่ผ่านมา ทางทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลเขมราฐ นำโดยคุณหมอวีรชัย  (เจ้าของรางวัลในหลายๆเวทีที่ผ่านมา) ร่วมกับ สสจ.อุบลราชธานี ได้จัดการประชุมวิชาการขึ้นที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยใช้ชื่อว่า Modern tran in diabetes care โดยทั้งนี้ น่าชมเชยมากครับที่โรงพยาบาลเขมราฐสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับ และเป็นตัวอย่างที่ดี จนสามารุจัดประชุมวิชาการใหญ่ได้ ซึ่งเป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะได้ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่าผู้ปฏิบัติได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

      ผมและทีมเบาหวานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ได้มีโอกาศเล่าถึงกิจกรรมการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลเอง โดยทีมงานที่เข้าไปร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คุณหมอประกาศิต จิรัปปภา  คุณมณีวัชราภรณ์ ตังควนิช  คุณเพยาว์  ปิยไพร และตัวผมเอง โดยเนื้อหาที่ทีมไปเล่า จะเป็นการเล่าว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่ มีการประยุกต์ในการทำงานอย่างไร ตั้งแต่การรักษาแผลเบาหวานของแพทย์  ปัญหาที่พบของทีม  การค้นหาความรู้จากกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนกับ ร.พ.เทพธารินทร์ การทำกิจกรรมเชิงรุก เชิงป้องกัน โดยไม่เน้นส่วนของทฤษฎีมากนัก แต่จะพูดคุยถึงประสบการณ์การทำงาน  และประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครับ

     โดยทั้งนี้ไม่ลืมที่จะโปรโมต บล๊อกเครือข่ายเบาหวาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทีมเขมราฐและทีมธาตุพนมได้มาอยู่ในชุมชนนักปฏิบัติเดียวกัน (เป็นการยกตัวอย่างความสัมพันธ์ที่เห็นภาพ จากผลการประสานเครือข่ายเบาหวานครับ)   เพื่อที่จะให้ผู้สนใจเข้ามาติดตาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเรื่องเล่า ซึ่งมีผู้สนใจถามถึงพอสมควรครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เบาหวานธาตุพนม(DM That Phanom)ความเห็น (0)