วันนี้ถือเป็นวันแรกที่ชาวคณะแพทย์ สำนักงานคณบดีมารวมตัวกัน ในส่วนของหัวหน้างานราว 80-90 คน ณ ห้องประชุม ชั้น4 ตึก 89 พรรษาสมเด็จย่า โดยมี ผศ.จงรักษ์ หงษ์งาม (อ.เก่ง) เป็นวิทยากร และผู้อำนวยความสะดวกในการระดมสมอง พร้อมกันนั้นได้มีการนำเสอนตัวชี้วัดรายบุคคลกันอย่างสนุกสนาน อีกครั้งคือวันที่ 27 คงได้มีรูปภาพมาให้ดูกัน