ตอนบ่ายหลังธนาคารปิด ผมก้าวออกมาจากประตูธนาคาร (กรุงศรีอยุธยา) สาขาย่อยมน. ได้เห็นภาพที่ไม่เคยเห็น (ถ่ายภาพไม่ทัน) คือแม่หมา (ขอใช้คำนี้) คาบลูกหมา (บริเวณคอหลังท้ายทอย) วิ่งข้ามถนนเข้าไปในตัวอาคาร (คณะเภสัชศาสตร์ มน.)

   หลังจากนั้นแม่หมาก็คลอเคลียร์กับลูก ทำให้ได้แง่คิดหลาย ๆ อย่าง

  1. หมามีคุณธรรมอยู่เรื่องหนึ่ง คือ "คุณธรรมความซื่อสัตย์"
  2. หมาไม่มีคุณธรรมในเรื่องของคู่ "ผัวเดียวเมียเดียว"
  3. สัตว์เดรัจฉาน (เดินหลังขนานกับพื้นโลก) เพศเมีย มีสัญชาติญาณของความเป็น "แม่ที่ยิ่งใหญ่" น้อยนักที่จะทิ้งลูกของตัวเอง ข้อนี้ยิ่งใหญ่กว่าคนในสมัยนี้หลายๆ คน
  4. .....................

   ต่อไปนี้เป็นภาพที่ผมถ่ายมา โดยใช้เทคนิคที่คุณโอเขียนไว้ในบันทึกนี้ <Click> ลองชมฝีมือของ beeman บ้างครับ

   

 
   

หมายเหตุ บันทึกนี้เป็นบันทึกที่ 300 กับจำนวนข้อคิดเห็น 332 ครับ