ครั้งนี้ก็เป็นปีที่ 2 ของการจัดประวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย  E-NETTซึ่งการประชุมวิชาการนั้นในความรู้สึกของตัวผมเองแล้วเห็นว่ามีความสำคัญในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การวิจัยระหว่างนักวิจัยหลาย ๆ สาขา ซึ่งนักวิจัยควรจะเข้าร่วม ซึงจะช่วยให้เกิดแนวทางการวิจัยร่วมกันของนักวิจัย หลาย ๆ ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินว่ามีเครือข่ายพลังงานอยู่ หรือไม่ทราบถึงที่มีของการจัดประชุม ไว้มีโอกาสผมจะเล่ารายละเอียดและความเป็นของการจัดตั้งเครือข่ายพลังงานขึ้นมา หากท่านใดสนใจส่งบทความเข้าร่วม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.e-nett.org