เช้านี้แม้เรากำลังวุ่น ๆ กับการเตรียมตัวสอบในตอนบ่าย แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทำให้เราลืมเรื่องสอบ ไปได้ชั่วขณะ เนื่องจากในหลอดเลือด 1 tube มี barcode 1 แผ่น แต่มี 2 แถบ คือแถบใหญ่ และ แถบเล็ก ดังรูป ที่จริงมันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา แต่ก็เป็นปัญหากับเราจนได้ คือทั้งแถบเล็กและแถบใหญ่เมื่อผ่านเครื่องอ่าน barcode มันสามารถอ่านได้หมด แต่เป็นคนละชื่อ คนละรายกัน แล้วคน patch เขาจะ patch อันไหนล่ะ (แต่ขอเดาว่าน่าจะ patch แถบใหญ่ ) โชคดีว่าพี่เพ็ญแขพอจะรู้ปัญหา ก็เลยคอยระวังเวลายิง หาอย่างอื่นมาปิดแถบเล็กเวลายิง  ในที่สุด จุดรับสิ่งส่งตรวจ (พี่เพ็ญแข พี่ผอบ) ชักทนไม่ไหว มันไม่ใช่รายเดียว แต่มีหลาย ๆ รายเลย เราที่เหลือทั้งหมด (พี่วรรณี พี่บุญเลิศ พี่ประจิม พี่พินิจ นายดำ และผู้เขียน ) เลยมาสุมหัวระดมสมอง สุดท้ายเราก็ได้ตัวแทนพี่วรรณี ไปคุยกับ OPD ข้างหน้า ถ้าเป็นไปได้ไม่ให้ใช้ (ทิ้งไปได้ไหม) หรือหาอะไรมาป้าย ๆ ปิด ไว้ เพราะบางครั้งถ้างานเยอะไม่ทันระวัง ก็เท่ากับเครื่องอ่านผิดแถบ แล้วปัญหาใหญ่ ก็จะตามมา ผิดคน ผิด sample อะไรอื่น ๆ อีก

ท้ายสุดพี่เพ็ญแข ก็ได้ Idea เสนอว่าน่าจะนำเสนอโครงการ Patho OTOP2 ได้  แล้วเราก็ได้ว่าที่หัวหน้าโครงการแล้วคือคุณ บุญเลิศ  วิไลรัตน์