GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ท่านคิดว่า โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค นำแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และจริยศาสตร์มาใช้อย่างไร

การบ้านส่งวันเสาร์

วันนี้ได้หัวข้อคำถามจากอาจารย์มาทั้งหมด 7 ข้อ ดังนี้

1. ท่านคิดว่า โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค นำแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และจริยศาสตร์มาใช้อย่างไร

2. จงอธิบายความสำคัญของการจัดการความรู้ในองค์กร

3. จงอธิบายความสำคัญของภาวะผู้นำในการจัดการความรู้

4. จงยกตัวอย่างวิธีการใช้กระบวนจัดการความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาในองค์กร

5. จงอธิบายขั้นตอนในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมา 1 นโยบาย

6. จงอธิบายขั้นตอนและหลักการในการตรวจสอบนโยบายสาธารณะว่าการดำเนินการเป็นเช่นไร และมีบทบาทต่อการกำหนดนโยบายอย่างไร

7. จงอธิบายขั้นตอนแก้ไขปรับปรุงนโยบายสาธารณะที่กำหนดในข้อ 5

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 16445
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

ผมขอเอาใจช่วยนะครับ และนำมาลงให้อ่านด้วยนะครับ

ขอความคิดเห็นหน่อยครับ ผมยังสรุปไม่ได้เลยต้องส่งวันเสาร์นี้แล้ว