ความเห็น 12873

ท่านคิดว่า โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค นำแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และจริยศาสตร์มาใช้อย่างไร

Mr_jod
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 

ขอความคิดเห็นหน่อยครับ ผมยังสรุปไม่ได้เลยต้องส่งวันเสาร์นี้แล้ว