การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน KM มข.

การจัดการความรู้ มข.

เช้าวันนี้  เข้าร่วมประชุมเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ KM ของ มข. เพื่อจัดส่งให้ ก.พ.ร. (อีกแล้ว) ภายใน 28 กุมภาพันธ์ นี้  จัดโดยท่านรศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยยาคำ (JJ) กูรู KM-KKU  เพื่อขับเคลื่อนระบบการทำงาน  การเงินการคลัง  ตามยุทธศาสตร์  มีผู้เข้าร่วมเกินความคาดหมาย  ข้อสรุปนี้จะปรับแต่งให้สอดคล้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดและตรวจทานครั้งสุดท้ายกับ ดร.พัชรี  รองผอ.ศูนย์บริการ  อีกครั้งก่อนส่งให้ก.พ.ร. (อีกแล้ว)  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกำหนดส่งการบ้านพอดี  ได้เสนอความเห็นกับที่ประชุมว่าสิ่งที่ทำขอให้เป็นงานขั้นต่ำที่ทำแต่งานอื่นที่ไม่ได้ระบุในเอกสารแต่เป็นสิ่งที่มข.ควรขับเคลื่อนนั้นก็ต้องทำอีกหลายอย่าง  แม้จะไม่ได้คะแนน  ได้นัดหมายท่าน JJ ว่าจะให้ท่านมาเล่าประสบการณ์ KM สำหรับมือใหม่หัดขับในวันที่ 7 มีนาคม นี้ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)