พลังคุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ

ภาพรวมพลังชาว "มอดินแดง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ม.ข"

ทีมงานคุณกิจ ตัวจริงเสียงจริงของชาว มอดินแดง

รองอธิการบดีฝ่ายแผน และ รองอธิการฝ่ายพัฒนาบุคคลากร ร่วมรวมพลังฐานะ คุณเอื้อ และ คุณอำนวย

อ.เก่ง (เสิ้อสีแดง) นั่งรอช่วยทีมงานทำแผน KM ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ม.ข

คุณกิจ ลปรร กันอย่างเข้มข้น

JJ