ประชุมเตรียมงาน EWEC 16-17 มีนาคม 2549

วันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2549 มีการประชุมร่วมระหว่างผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงมหาดไทย จังหวัดขอนแก่น  และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมการจัดประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าและเอกอัครราชทูต CEO ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2549 (หลังจากที่เลื่อนมาแล้ว 3 ครั้ง)  เพื่อเตรียมงานและแบ่งงานกันทำ  บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  หลังจบการประชุมมีการปรึกษาหารือกันว่า หากมีการยุบสภา  พวกเราจำเป็นต้องจัดงานนี้อีกหรือไม่  ได้รับคำตอบเป็นเสียงหัวเรา  บรรยากาศการประชุมดังในภาพ

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)