การประชุมเลือกผู้แทนอธิการบดีเป็นกรรมการเลือก ปปช.

อธิการบดี

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2549  ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้ไปประชุมแทนในการประชุมเพื่อเลือกผู้แทนอธิการบดีไปเป็นกรรมการเลือก / สรรหา กรรมการปปช. ที่โรงแรมสยามซิตี้ กทม.  บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เนื่องจากอธิการบดีหรือผู้แทนได้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงภารกิจสำคัญครั้งนี้ และต้องการเลือกผู้แทนให้สาธารณชนได้ทราบ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป  ผู้แทนที่ได้รับเลือกด้วยคะแนนสูงสุด คือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดังข่าวเป็นที่ทราบโดยทั่วไปแล้ว  สิ่งที่ปรากฎนี้น่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์หรือชี้ให้เห็นถึงเจตนารมย์ของกลุ่มอธิการบดีว่า  สื่อถึงสิ่งใดต่อรัฐบาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)