การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ปัญหาที่หลายคนยังไม่เข้าใจ

วันที่มีการทบทวนองค์ประกอบเรื่องการเรียนการสอน การพัฒนานิสิต และ ระบบประกันคุณภาพ

เรื่องที่มีปัญหามากที่สุดคือ การทบทวนและปรับปรุงรายงานวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กรรมการหลายท่านที่ไม่ได้มาจากคณะศึกษาศาสตร์ก็ตีความกันว่ารายวิชาเกือบทุกวิชาเน้นเป็นผู้เรียนเป็นสำคัญแล้ว เช่น มีภาคปฏิบัติเกือบทุกวิชา ไม่จำเป็นต้องประเมิน

  กรรมการบางท่านก็บอกว่าการเน้นผู้เรียนควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนด้วย ถ้ามุ่งประเด็นว่าวิชามีภาคปฏิบัติหรือไม่ วิเคราะห์ตั้งแต่กรรมการหลักสูตรแล้ว

   ดัชนีตัวนี้เน้นการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

    จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้รับคำตอบ น่าเสียดายที่กรรมการจากคณะศึกษาศาสตร์ไม่ได้เข้าประชุม ไม่เช่นนั้นก็คงได้คำตอบที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น

     เรื่องที่ได้ดำเนินการในส่วนของประกันคุณภาพที่ทางสำนักประกันฯ ได้แสดงความขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ และให้ความคิดเห็นในระบบ โดยหวังว่าผลการดำเนินงานจะทำให้กรรมการต่าง ๆ ตระหนักในระบบประกันคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

    อย่างที่ได้กล่าวในบันทึก http://gotoknow.org/archive/2006/02/21/23/58/08/e16284

 เรื่องตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาระบบ

    ซึ่งกรรมการที่ได้รับรางวัล ก็พูดว่าเป็นกรรมการพูดมาก ที่จริง สปค. ขอบคุณมาก ๆ ที่อาจารย์เข้าใจระบบ และทราบปัญหาในการดำเนินงาน สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ต้องการ แม้เรื่องบางเรื่องจะไม่สามารถตกลงกันได้ก็ตาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลียนเรียนรู้ KU QA and KMความเห็น (2)

IP: xxx.108.90.149
เขียนเมื่อ 
  
เขียนเมื่อ 
  • แปลกใจและดีใจที่พบบันทึกมหาวิทยาลัยครับ
  • จะแวะมาบ่อยๆครับผม