เนื่องด้วยช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการอ่านหนังสือทบทวนบทเรียน เวลาในการกินย่อมน้อยลงไปโดยปริยายจึงเป็นผลดีเเก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง อาการ อยากกินน้ำตาล จึงลดลงอย่างเห็นได้ชัดหรือไม่ได้กินเลยในช่วงเวลา2-3 วันนี้