วิสัยทัศน์KMหน่วยงาน

KV CMFRDC

KV

ส่งเสริมการเรียนรู้  นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย

การแบ่งกลุ่ม KM

   เนื่องจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง(ชุมพร) มีข้าราชการเพียง 16 คน จึงมีการแบ่งกลุ่ม KM เพียงแค่  1 กลุ่ม ดังนี้

         1. นางจินดา   เพชรกำเนิด          ประธานฯ

         2. นางสาวศันสนีย์   ศรีจันทร์งาม  เลขานุการ

         3. นางพัชรี   พันธุเล่ง                 ผู้ช่วยเลขานุการ

สมรรถนะหลัก

         1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร

         2. ด้านการดำเนินการวิจัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Marine-Fisheries-RDCความเห็น (0)