วิสัยทัศน์KMหน่วยงาน

KV CMFRDC

KV

ส่งเสริมการเรียนรู้  นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย

การแบ่งกลุ่ม KM

   เนื่องจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง(ชุมพร) มีข้าราชการเพียง 16 คน จึงมีการแบ่งกลุ่ม KM เพียงแค่  1 กลุ่ม ดังนี้

         1. นางจินดา   เพชรกำเนิด          ประธานฯ

         2. นางสาวศันสนีย์   ศรีจันทร์งาม  เลขานุการ

         3. นางพัชรี   พันธุเล่ง                 ผู้ช่วยเลขานุการ

สมรรถนะหลัก

         1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร

         2. ด้านการดำเนินการวิจัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Marine-Fisheries-RDCความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

1630

เขียน

26 Jul 2005 @ 11:48
()

แก้ไข

01 Jun 2012 @ 20:51
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก