ร เรือ ล ลิง น่ารู้..สู่การวิจัย

ศน.อ้วน
การจัดการเรียนรู้ของคุณครูสู่การวิจัย

 

 

 

 

 

  เรือ   ล ลิง   น่ารู้...สู่...การวิจัย       

                สวัสดีค่ะ...กัลยาณมิตรใน Gotoknow  และคุณครูภาษาไทยทุกท่าน  นานมากแล้วที่ไม่ได้เข้ามาในบ้านวิจัยภาษาไทยเทิดไท้องค์ราชันนี้       วันนี้วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑  ขอถือโอกาสเป็นฤกษ์งามที่เข้ามาพูดจาประสาพี่น้องกันนะคะ...        

               ในภาคแรกนี้ ขอ เริ่มด้วยบทประพันธ์ ของ ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  เพียรชอบ  จากหนังสือชุดความรู้ภาษาไทย  ท่านอาจารย์ได้นำเสนอปัญหาเกี่ยวกับการพูดและการออกสียง ร    ไว้ได้น่าฟังและมองเห็นภาพชัดเชียวค่ะ...                    

                   ภาษาไทยในปัจจุบันมีปัญหา          เมื่อคนฟังพูดจาและปราศรัย 

         ฟังแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ                     สื่อสารกันไม่ได้ดังใจจินต์  

        เพราะพูดจาไม่ชัดให้ขัดเขิน                 พูดพล่อยเพลินทำให้เกิดการติฉิน  

       พูดปอดโป่งแทนปลอดโปร่งเมื่อยลยิน    ทำให้สิ้นศรัทธาในบุคคล  

        เมื่อพูดรักก็ต้องรักประจักษ์จิต              เมื่อพูดริดก็เป็นริดจึงได้ผล

       ไม่พูดรักเป็นลักพูดปะปน                     ทำให้คนสับสนในข้อความ 

        ควรระมัดระวังการออกเสียง                เพราะสำเนียงทำให้คนเหยียดหยาม

        พูดไม่ชัดก็ต้องหัดและพยายาม            พูดให้ถูกต้องตามที่ควรเป็น     

            

             จากบทประพันธ์ทำให้คิดถึงพี่ที่เป็นศึกษานิเทศก์ในที่ทำงานด้วยกัน   ท่านชื่อ นราวัลย์    คุณครูจะเรียกสั้น ๆ ว่า   อาจารย์นรา  แต่ความจริงเวลาออกเสียง ก็จะกลายเป็น   อา-จาน-นะ-ลา   ผู้เขียนมักถูกแซวว่าเป็นผู้รับผิดชอบภาษาไทยต้องทำให้เป็นตัวอย่าง  ต้องออกเสียงให้ถูกต้อง  นรา  ไม่ใช่ นลา    ยิ่งกลุ่มที่มีความสนิทชิดเชื้อกัน ก็จะเรียก    ป้าลา   ยิ่งไปกันใหญ่   อาจารย์นราวัลย์ก็จะบอกว่า  ป้าไม่ใช่ลา    ป้าฉลาดออก  .... แถมเก่งด้วย ...   ลาในนิทานอีสปโง่ไม่ใช่หรือ     โอ้โฮ !  ป้าเก่งจัง     คิดได้อย่างไรนี่          

                 ย้อนมาคิดถึงชื่อของตัวเอง วัชราภรณ์  เวลามีคนเรียก ก็จะเป็น วัด-ชะ-ลา-พอน   ตลอด   เท่าที่จำได้ไม่เคยได้ยินคำว่า   วัด-ชะ-รา-พอน  เลย     ทำให้คิดว่าขนาดผู้ใหญ่อย่างเราๆ   ยังออกเสียง    ไม่ถูกต้อง   แล้วเด็ก ๆ  จะไม่ผิดได้อย่างไร ...    

              ผู้เขียนได้พัฒนาสื่อ/นวัตกรรม/เทคนิควิธีการเพื่อแก้ปัญหาการใช้ ร     และ คำควบกล้ำ ไว้หลายชิ้นอยู่    จะค่อย ๆ นำเสนอเป็นตัวอย่างไปนะคะ  แต่ในตอนแรกนี้ขออนุญาตนำเสนอแนวคิดวิธีการของปูชนียาจารย์ที่ผู้เขียนรักเคารพท่านก่อนค่ะ  ท่านศาสตราจารย์ ดร. สุจริต  เพียรชอบ     ท่านได้เสนอ วิธีการฝึกการใช้ตัว ร  ล และคำควบกล้ำ  ไว้  ๑๑  ขั้นตอน   ดังนี้

 • ๑.     สร้างศรัทธา
 • ๒.    หาตัวอย่าง
 • ๓.    สร้างแบบฝึก
 • ๔.    ระลึกถึงความหมาย
 • ๕.    ฝึกบรรยายฝึกออกเสียง
 • ๖.     ให้ผู้ใกล้เคียงประเมิน
 • ๗.    เพลิดเพลินใช้เพลงประกอบ
 • ๘.    ทดสอบด้วยการฟังเสียงตนเอง
 • ๙.     ครื้นเครงกับการแสดงละคร
 • ๑๐.ใช้อุปกรณ์ประกอบ
 • ๑๑.ให้รอบคอบต้องฝึกอ่าน

      ๑. สร้างศรัทธา    การที่จะพยายามฝึกออกเสียงตัว    และคำควบกล้ำให้ชัดเจน  นั้น ก่อนอื่นต้องมีความศรัทธา  มีความภูมิใจในภาษาไทย อันเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา      ซึ่งความศรัทธาความภูมิใจนี้เองจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความพิถีพิถันในการออกเสียง  เกิดแรงบันดาลใจในการพยายามที่จะฝึกฝนออกเสียงให้ถูกต้อง         

        ๒. หาตัวอย่าง   การหาตัวอย่างบุคคลที่พุดเก่ง  มีบุคลิกภาพดี  ประสบความสำเร็จในชีวิตและการงาน  ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราเกิดความต้องการที่จะพูดให้ได้ดี ให้ถูกต้องบ้าง  อาจจะเป็นโฆษณาทางวิทยุ  โทรทัศน์  นักพูด  นักการเมือง  นักธุรกิจ  หรือแม้แต่นักร้องที่ออกเสียงได้ชัดเจน  ก็อาจเป็นตัวอย่างที่ดีได้  ทำให้เกิดความมานะพยายามที่จะออกสียงให้ชัดเจนได้

               ๓. สร้างแบบฝึก  การสร้างแบบฝึกเป็นวิธีการสำคัญที่จะช่วยให้ออกเสียงได้ถูกต้อง  เช่น การฝึกหัดรัวลิ้นเป็นประจำ    รวบรวมคำ ร   และ คำควบกล้ำไว้ฝึกด้วย  โดยเฉพาะการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำหนังสือแบบเรียนของแต่ละช่วงชั้นให้แล้ว  และ สพฐ.ได้มอบคำพื้นฐานของแต่ละชั้นให้ประกอบด้วย   คุณครูสามารถวิเคราะห์คำและรวบรวมไว้ เพื่อนำมาสร้างแบบฝึก เช่น  

 •                ตัว   :   รวดเร็ว  รับรอง  รุ่งเรือง  รีบร้อน  เรื่องราว   รอนแรม  รวนเร  ร้าวราน  รุกราน  ร่อแร่  รักร้าว    รักร้าง  รักเร่   ร้อนรัก  เร่งรีบ  รวบรัด  โรครัก   ร่ำรวย  ริ้วรอย  รุ่งโรจน์  ร่ำเรียน  เรไร  รุ่ยร่าย  รุ่มร่าม  เร่าร้อน  รูปร่าง  รับรู้    โรงเรียน    รื่นรมย์     ฯลฯ
 •                  ตัว   : ละเลย  ละเลง   ลิงโลด  โลเล  ลดละ  ลอยลำ  ลังเล  ลัดเลาะ  ลุกลาม  ล้งเล้ง  ลบเลือน  ลาภลอย    ลื่นล้ม    ลังเล  ลักลั่น  ลุกลี้ลุกลน  ละล่ำละลัก        ละล้าละลัง         ลุล่วง       ลาโลก 
 •            ตัว  ร สลับ ล  :  ลบรอย     ลงแรง   รู้ลึก   ลงโรง   รกโลก    ลาโรง     ลูกเรือ    ลมแรง  ลอดรั้ว    ระลอก    ลูกรอก    ลูกเรือ    รักลูก     ลูกรัก    ระลึก    ลิดรอน  ร้อยลิ้น   เลิกรา   ร้างลา   ฯลฯ
 •           ตัว   ควบ  :  กริ่งเกรง  กรอบแกรบ  กรอกแกรก   โกรธกริ้ว  กรุ้มกริ่ม  เกรียวกราว  กรีดกราย   ครอบครัว  ครื้นเครง      ครึกครื้น    เคร่งเครียด  ครองแครง  ครอบครอง  ครั้งคราว  คร่ำครวญ  ครวญคราง    ครั่นคร้าม    คร่ำเคร่ง    ครึกโครม    ปรับปรุง  ปราบปราม  เปรียบเปรย  พรวดพราด  พริ้มเพราะ  เพริศพริ้ง    แพรวพราว   พร้อมเพรียง  ฯลฯ
 •             ตัว   ควบ  :  กล้ำกลืน  กลับกลาย  เกลือกกลิ้ง  เกลือกกลั้ว  กลางแปลง  กลมกลืน  กลมกลึง  กลมกล่อม  คลุ้มคลั่ง   คลั่งไคล้  แคล้วคลาด  คลาไคล  โคลงเคลง  พลับพลึง  พลับพลา  พลั้งเผลอ  พลิกแพลง  พลุกพล่าน   ปลิ้นปล้อน    ปลอมแปลง    ปลุกปล้ำ  ปลิดปลง  เปลี่ยนแปลง
 •                 ควบ      สลับควบ     :    เกรงกลัว  ปลอดโปร่ง  แปรเปลี่ยน   ปลื้มเปรม    ปลากราย  พร่ำพลอด     ฯลฯ
 •             ควบ      :   กวัดแกว่ง     แกว่งไกว   กว้างขวาง    กว้างๆ      ขวนขวาย    ขวักไขว่  ควายขวิด     เคว้งคว้าง    ขว้างขวาน    ขว้างควาย   ไขว่คว้า   ฯลฯ  

                   ๔. ระลึกถึงความหมาย    ในการออกเสียงให้ชัดเจนนั้นจะต้องระลึกถึงความหมายอยู่เสมอ  ถ้าออกเสียงผิดจะทำให้ความหมายเปลี่ยนไป เช่น รัก หากออกเสียงเป็น ลัก ความหมายก็จะกลายเป็นลักขโมย ไม่ใช่ความรัก    คำว่า   รบ  ก็เช่นกับ หากออกเสียงเป็น ลบ ความหมายก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน  เหมือน ชื่อของอาจารย์นราวัลย์ ที่กล่าวข้างต้น  

                 ๕. ฝึกบรรยายฝึกออกเสียง   อาจฝึกออกเสียงจากประโยคพิเศษ  เช่น

                       ·       พลับพลึงชอบรับประทานแกงปลากรายและทับทิมกรอบ

                ·       ควายไล่ขวิดข้างขวาถือขวานมาไล่ขว้างควายไป

                        ·       พริ้มเพรามีบ้านอยู่ใกล้วัดพลับพลาในคลองบางกรวย

                        ·       ระรินลูกพ่อร่ำรวยและแม่รวยรื่นเธอไปโรงเรียนทุกวัน

                       นอกจากนี้การฝึกพูดโดยพยายามเน้นการออกเสียงควบกล้ำก็ช่วยได้มาก  อาจนำคำประพันธ์มาอ่านก็ได้  เช่น  

       กระเต็นกระตั้วตื่น                  แตกคน

ยูงย่องยอดยูงยล                            โยกย้าย             

         นกเปล้านกปลีกปน                       ปลอมแปลก   กันนา             

          คล่ำคล่ำคลิ้งโคลงคล้าย               คู่เคล้า  คลอเคลีย  

         ไกรกร่างยางยูงสูงลิ่ว             ใบปลิวเกลื่อนกล่นบนแหล่งหล้า

     หนาวน้ำค้างพร่างพรมตรมอุรา            พี่ไขว่คว้าหานุชสุดคร่ำครวญ  

       ลานโรงเรียนเลี่ยนราบและร่มรื่น       เด็กรื่นรมย์ซ่อนเร้นเล่นซ่อนหา

ลุกลี้ลุกลนนักชักระอา                                        อย่ารอราเร่งเร้าเข้าห้องเรียน

การเล่าเรียนมากมวลล้วนหลายหลาก                 เรียนไม่ยากพูดฟังทั้งอ่านเขียน

ครูรับรองลองวิชาถ้าพากเพียร                            จักเป็นเธียรคนเทิดเรียนเลิศจริง      

            ในภาคแรก  เนื้อหาค่อนข้างยาวมาก      จึงขอนำเสนอในภาคสองต่อซึ่งจะเป็นภาคจบของเรื่องนี้นะคะ..ก่อนจากมีบทร้อยกรองของศาสตราจารย์ ดร. สุจริต  เพียรชอบฝากด้วยค่ะ 

 • ภาษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์    เห็นแน่ชัดแปรเปลี่ยนเป็นหนักหนา
 • พูดไม่ชัดเขียนไม่ได้แสนระอา     และพลอยพาเสียงเพี้ยนแผกออกไป
 • พ่อเป็นพ้อแม่เป็นแม้แย่ที่สุด        ต้องรีบรุดหาทางเร่งแก้ไข
 • คำควบกล้ำออกเสียงไม่ได้น่าอายกระไร     ปลอดโปร่งพูดไม่ได้น่าขันจริง
 • รักเป็นลักเรือนเป็นเลือนเลื่อนเปื้อนใหญ่     เป็นคนไทยพูดไม่ได้น่าอายยิ่ง
 • ควรฝึกออกเสียงตัว ร เรือ และ ล ลิง     พูดให้ชัดจริงจริงบุคลิกดี
 • ใช้ภาษาไม่สุภาพคำหยาบคำต่ำ     การใช้คำผิดความหมายไม่ควรที่
 • ทัศนคติทรรศนะใช้ให้ดี    ให้ตรงตามความหมายที่บัญญัติมา
 • คำคะนองพูดเล่นในหมู่เพื่อน    อย่าแชเชือนพูดพล่อยไม่เข้าท่า
 • ต้องรู้บุคคลสถานที่และเวลา    พูดไม่ดีพลอยพาให้เสียคน
 • พูดแต่คำไทยแท้แน่ในจิต ไม่พูด   ไทยปนอังกฤษให้สับสน
 • โลกาภิวัตน์เป็นยุคทองของทุกคน    ไม่อับจนข้อมูลพอกพูนมา

  ..ยังมีต่อ..

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านภาษาไทย

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#ภาษาไทย#ปัญหาภาษาไทย#คำควบกล้ำ#ร เรือ ล ลิง

หมายเลขบันทึก: 163027, เขียน: 03 Feb 2008 @ 10:59 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 16:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 38, อ่าน: คลิก


ความเห็น (38)

(ทำไมเครื่องมือไม่ขึ้นหนอ)สวัสดียามบ่ายแก่ๆเจ้าค่ะ (แอบแวบมาจากภาะงานที่ทำให้สมองกลวงๆของหนูหนักอึ้ง..อิ.อิ) เด็กๆที่โรงเรียนชอบพูด คู - คับ หนูยังชอบแซวกลับไปว่า คับจนผอมจะแย่แล้วเนี่ย(คริ..คริ) เมื่อตอนหนูเด็กๆหนูจำได้ว่าคุณครูของหนูมีวิธีการสอนออกเสียง ร กับ ล ที่สนุกและทำให้หนูออกเสียงชัดมาจนถึงทุกวันนี้ แต่ทำไมหนูทำไม่ได้เหมือนคุณครูของหนู(ว้า...แย่จัง)แล้วจะแวะมาติดตามตอนต่อไปค่ะ มีความสุขกับการทำงานนะคะ คิดถึง...ง....ง....ง มากค่ะ --^_^--
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

ตามหาบล็อกอาจารย์อยู่พักหนึ่ง ถึงได้เจอบทความใหม่ ;)

ผมเคยคิดว่านานวันเข้า ร เรือ จะหาย กลายเป็น ล ลิง แต่ความจริง ออกเสียง ร เรือ ไม่ยากมากสำหรับคนทั่วไป เผลอๆ จะออกเสียง สลับกันด้วย คือ เน้นมากไป จนเป็น "เรือกตั้ง" "รำครอง" แบบนี้ก็มี

เห็นเด็กวัยรุ่นพูด ตรรรรู, กรรรู นีี่ก็แสดงว่าเขาออกเสียง ร ได้ชัดเจน จริงไหมครับ แต่ว่า แบบอย่างดีๆ ยังหาไม่ค่อยได้ บางยุคบางสมัยคนใหญ่คนโตเรียนจบเมืองนอกกลับมาพูดภาษาอังกฤษ(ไม่ค่อยชัด)สลับกับภาษาไทย(ก็ไม่ค่อยชัด) เด็กก็เห็นว่าดูดี เท่ด้วย

สุดท้ายก็ต้องฝากถึงทุกคนที่เกี่ยวข้อง ที่มีโอกาสจะเป็นแบบอย่างได้ครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นครูอาจารย์, พี่ น้อง เพื่อนฝูง ผู้ปกครอง แม้กระทั่งคนเขียนบล็อกอย่างเราๆ ก็เป็นแบบอย่างได้ครับ คุณครูตุ๊กแกข้างบนนี้ก็ช่วยได้เหมือนกัน ;)

ทุกวันนี้ บางครั้งที่ผมสอนภาษาอังกฤษ หรือสอนเลข ถ้านักเรียนเขียนภาษาไทยผิด ก็สอน เตือน บอกให้เขียนให้ถูก เพราะเห็นผิดแล้วก็ขัดใจ

แต่วันนี้ คนเขียนบันทึกไม่มีที่ให้จับผิด เป็นตัวอย่างการเขียนที่ดีด้วยครับ ;)

 

 

 

ครุตุ๊กแกเองค่ะ
IP: xxx.172.206.139
เขียนเมื่อ 

วันนี้เมนูขึ้นแล้ว...เย้

นำเพลงมาฝากค่ะ  พักตรงนี้  (แก้ตัวใหม่  คริ..คริ..ถ้าไม่เล่นรบกวนลบออกให้หนูอีกครั้งนะคะ)

เขียนเมื่อ 

การพูดจาพาทีมีหลายอย่าง
จะถือทางที่ประจักษ์หลักภาษา
เป็นประเด็นตัดสินตามตำรา
ใช้ภาษาทางการงานสำคัญ

ส่วนการพูดตามใจไม่ยึดหลัก
เพียงทายทักสื่อภาษาพาสุขสรรค์
อาจพูดได้ไม่ละวังคำสำคัญ
ใจความนั้นลู้กันอยู่ว่าดูดี

ทั้ง ล ลิง ร เรือ เชื่อไม่ได้
ถึงภาษาถูกใจแต่ไร้ศรี
เสียงควบกล้ำพูดมาไพเราะดี
หากเนื้อความไม่มีความเป็นจริง

ขอคุณครูช่วยสอนวอนลูกศิษย์
ให้พินิจเหตุหาว่าทุกสิ่ง
ให้พูดคำสำคัญนั้นตามจริง
ส่วน ร เรือ ล ลิง วิ่งตามมา

 เจี๊ยก ๆ ๆ

เขียนเมื่อ 

ใช้ภาษาไม่สุภาพคำหยาบคำต่ำ     การใช้คำผิดความหมายไม่ควรที่

กาพย์โคลงกลอนสอนง่ายใช้ได้ดี    มรรควิธีสอนศัพท์ปรับจิตคน

 

ด้วยวัยรุ่นยุุคใหม่ใช่เข้าถึง    จักได้พึ่งท่านศึกษาฯให้ปราศัย 

พัฒนาแลภิวัฒน์จัดวิจัย     ให้เด็กไทยรู้แจ้งคำจำนรรจา 

 • คำคะนองพูดเล่นในหมู่เพื่อน    อย่าแชเชือนพูดพล่อยไม่เข้าท่า
 • ต้องรู้บุคคลสถานที่และเวลา    พูดไม่ดีพลอยพาให้เสียคน
 • พูดแต่คำไทยแท้แน่ในจิต       ไม่พูดไทยปนอังกฤษให้สับสน
 • โลกาภิวัตน์เป็นยุคทองของทุกคน    ไม่อับจนข้อมูลพอกพูนมา

คำไทยบ้างฝรั่งบ้างอย่าถือโทษ     ขอได้โปรดเมตตาจิตสักนิดหนา

ด้วยข้อมูลพร้อมพรั่งถาถั่งมา       จึงได้พาภาษาปรับไปกับกาล

ที่ควรคือเรียนรู้ดูให้ถึง             จะตะบึงหึ้งห้อไปต่อขาล

เดี๋ยวเด็กๆเขาจะว่าอันธพาล      ขออาจารย์ได้เบิกบานรับเปลี่ยนแปลง

 

ขอบพระคุณทีพี่่เขียนบันทึกดี มีประโยชน์

น่าสนใจ และน่าอ่านอย่างไม่มีที่ติไว้ให้เป็นคลังความรู้ครับ 

 

ผมขอเขียนกลอนต่อท้าย หวังว่าพี่คงไม่กระไร

จะติดตามต่อไปครับ  

 

เขียนเมื่อ 

ผมหวังว่า ผมคงมิำได้ทำให้ร้อยกรองของ ท่านศ.ดร.สุจริต เสื่อมค่าลงนะครับ

และขอแสดงความสำนึกผิด หากได้ลบหลู่ หรือทำไม่ควรครับ

ด้วยเจตนาดี และ ที่สำคัญ บรรทัดสุดท้าย เด็กๆ ต้องไม่ใส่ไม้ยมก

แหะๆ  

เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...คุณครูตุ๊กแก

ดีใจจังค่ะ..แฟนคลับที่แสนน่ารักของศน.ตัวอ้วน ๆ..เข้ามาทักทายเป็นหมายเลขหนึ่งเล้ย! เย้ !

ขอโทษด้วยนะคะ..ที่เข้ามาคุยด้วยช้าจัง..ไม่อยากพูดเลยว่าติดงาน

ณ ตอนนี้เครื่องมือของ ศน.อ้วนก็ไม่ขึ้นค่ะ...เดี๋ยวต้องใส่โค้ดกันอีกทุกแถวเลยละ..

เรื่องการออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำ ในการใช้จริง ๆ แล้ว ศน.อ้วนคิดคล้ายๆ กับคุณครูธวัชชัยค่ะ ว่าต่อไปในภายภาคหน้าโอกาสที่การออกเสียง ร เรือ จะให้ถูกต้อง ชัดเจนนั้นคงจะเลือนหายไปจริง ๆ คงเหลือแต่เพียง ล ลิง เท่านั้น

และคำควบกล้ำทั้ง ร และ ล คงจะเช่นเดียวกัน ...คุณครูตุ๊กแกต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะ..เป็นต้นแบบเหมือนคุณครูข้างบนท่านบอกไว้..

เชื่อว่าคุณครูตุ๊กแกต้องทำได้แน่นอน....ขนาดเสียงหัวเราะยังใช้คำควบกล้ำ ร เลย..คริ..คริ..

คูคับ..คูคับ..ทางเชียงใหม่ก็มีค่ะ..เยอะด้วย และก็มีอีกเยอะเหมือนกันที่ออกเสียงได้ชัดเจนถูกต้อง..ครูครับ..ครูคะ..เหมือนคุณครูตุ๊ก...วิธีสอนมีหลายวิธีที่สนุกๆ เหมือนที่ครูตุ๊กเคยเรียนมา..คอยติดตามภาคจบนะคะ..คนน่ารัก

เดี๋ยวจะไปรับ Tag จากสาวน้อยก่อนค่ะ..

คุณครูธวัชชัย..พี่ชายลิงล้านนา..น้องTaR Learm..คุณเอกชน..รอแป๊บนึงนะคะ...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...กัลยาณมิตรที่รักทุกท่าน

ขอโทษค่ะ...ที่ยังไม่ได้มาตามนัดของหัวใจที่ให้ไว้

อีกแป๊บเดียวนะคะ...คือแบบว่าอยากคุยด้วยอย่างยาวค่ะ..ทั้งคุณครู..พี่ชาย..น้องตาเหลิม.และคุณเอกชน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...กัลยาณมิตรที่รักทุกท่าน

กลับมาแล้วค่ะ...

กลับมาพร้อมยกมือไหว้ "ขอโทษค่ะ"..(แบบว่าสวยที่สุด..นะคะ)

แน่ใจว่าทุกท่านไม่ถือโทษนะคะ...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..คุณครู

คุณครูขา..สวัสดีค่ะ (คุณครูหันหลังให้ด้วย)

ไม่ได้คุยกับคุณครูหลายวันแล้ว..คุณครูคงยุ่งกับงานใช่ไหมคะ...

คุยกับหลาย ๆ ท่านก็งานเยอะเหมือนกันนะคะ...ทั้งคนอ่าน..คนเขียน..ในหลาย ๆ บันทึก

แต่หากแวะเวียนมา..ส่งเสียงมาว่าอยู่สุขสบายดี..เท่านี้ก็สุขใจแล้วค่ะ

คุยกันคุณครูนารีที่บันทึกนู้น...ค่ะ..ว่า ใจ เมื่อผูกพันกัน เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันแล้ว แม้จะผ่านเพียงตัวอักษรเท่านั้น แต่ ศน.อ้วนว่าสายใยนี้เหนียวแน่นนักนะคะ... เพิ่งค้นพบค่ะ..ใน GotoKnow

ย้อนกลับไปอ่านบันทึกของคุณครูที่บันทึกไว้น้าน..นานแล้ว ขออนุญาตนำมาให้เพื่อน ๆ ได้อ่านและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยนะคะ เพื่อยืนยันว่า การออกเสียง ร ล และ คำควบกล้ำ ยังคงสำคัญและมีความจำเป็นอยู่

ในบล็อกขดารไฟฟ้า (link ข้อมูลไม่ได้ค่ะ)คุณครูว่าด้วยเรื่อง..

ไม่ต้องออกเสียง ร. เรือ ก็ได้

ได้ยินมานานแล้วว่า เสียง /ร/ จะหายไป แต่ถึงบัดนี้ เสียง /ร/ ก็ยังอยู่

ครูภาษาไทย จะมีหูเรดาร์ นัยน์ตาทิพย์ จับเสียงได้ถนัดนัก ว่านักเรียนออกเสียงถูกต้องไหม โดยเฉพาะคำควบกล้ำ เสียง ร เสียง ล ส่วนการเขียน ก็ไวนัก เรื่องตัวสะกด การันต์ นักเรียนที่ผ่านการฝึกฝนมาหนัก จะใช้ภาษาไทยได้แม่นยำ ไวต่อการสะกด และการออกเสียงที่ผิดด้วย

เคยได้ยิน หรือได้อ่านเสมอมา ว่า อีกหน่อย เสียง ร คงจะหายไป เพราะนับวัน เสียง ร ค่อยๆ กร่อนไปจากคำควบ ส่วนคำที่มี ร ก็จะกลายเป็น ล ไปก็มี แต่ว่า บางทีก็ประหลาด สลับ ร กับ ล เสียดื้อๆ อย่างนั้นแหละ นักภาษาศาสตร์เรียกว่า เน้นมากไปหน่อย (overemphasize)

ความจริง ไม่ออกเสียง ร ก็ได้ อ๊ะ แต่หมายถึงเฉพาะบางคำเท่านั้นนะครับ เช่น ปรารถนา, เกียรติ, (คำว่า เกียรติ์ ใช้ ร เป็นตัวสะกด แม่กน), สามารถ, กอปร ฯลฯ คำพวกนี้ ส่วนมากมาจากภาษาสันสกฤต (หรือไม่ก็บาลีแผลง ภาษาบาลีแม้ไม่ค่อยมีเสียงพันๆ กันอย่างนี้) ส่วน ร หัน คือ ร เรือ สองตัว ก็ไม่ต้อง ออกเสียง ร อีกนั่นแหละ สรร, วรรณ, วรรค ฯลฯ

ภาษาอังกฤษ พอถอดเป็นอักษรไทย ถ้าเสียง r อยู่ท้าย ก็ไม่ค่อยออกเสียงเป็น ร แต่พอเขียน ก็มี ร ด้วย แต่การันต์ไว้ อย่าง เสิร์ฟ, คอนเสิร์ต ที่จริงเขียน เสิฟ, คอนเสิต ไปเลย ง่ายดี

แล้ว ร จะหายไปจากภาษาไทยไหม

เฉพาะภาษาไทยภาคกลาง ก็ยังคลาดเคลื่อน เลื่อนๆ อยู่ โดยเฉพาะในจังหวัดภาคกลางอื่นๆ นอกกรุงเทพฯ เสียง ร จะน้อยกว่า (จากการสังเกต ไม่มีข้อมูลสถิติ) แต่ภาษาไทยมาตรฐาน มีตัวหนังสือกำกับ เสียง ร คงไม่หายไปง่ายๆ

ในการใช้งานจริง บางที เสียง ร ก็กลายเป็น ล ได้ เคยฟังเพลง มีหลายเพลง แม้จะเป็นนักร้องรุ่นเก่า บางท่านก็ยังออกเสียง ร เป็น ล เลย

สำหรับในภาษาถิ่น บางถิ่น ทางเหนือ หรืออีสาน อาจไม่ออกเสียง ร แต่จะใช้ /ฮ/ หรือ /ล / แทน แต่บางถิ่นโดยเฉพาะถิ่นใต้ เสียง ร ค่อนข้างเด่น คงไม่กลายหายไปง่ายๆ

ช่วงเวลาตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนปัจจุบัน คำที่ออกเสียง ร ยังมีอยู่ครบถ้วนเลยครับ จากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง เช่น "พระ, ราม, ไพร่, บำเรอ, ใคร, ใคร่, พร้าว ฯลฯ" มาถึงปัจจุบัน ก็ไม่เปลี่ยนไปเป็น ล หรือ หายไปเป็นอย่างอื่น

เพราะฉะนั้น หากใครกังวลว่า อีกหน่อย เสียง ร จะหายไปจากภาษาไทย ผมว่า คงจะอีกนานทีเดียว สาเหตุอย่างหนึ่งก็คือ การมีตัวหนังสือคอยล็อกเอาไว้นั่นเอง

เย้..ศน.อ้วนสบายเลย มีคุณครูช่วยยืนยัน และคุณครูก็บอกว่า ขณะที่สอนภาษาอังกฤษ เมื่อนักเรียนออกเสียงผิด คุณครูก็จะคอยบอก คอยเตือน แนะนำนักเรียน

คุณครูเก่งจังค่ะ..ที่มองสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันดัวย เมื่อมีโอกาสก็จะบอกคุณครูทุกท่านค่ะโดยไม่ทิ้งให้เป็นเพียงปัญหาที่ครูภาษาไทยเท่านั้นที่จะต้องคอยแก้ไข

และการทำเป็นตัวอย่างโดยพวกเราก็มีส่วนด้วยอย่างยิ่ง..ต้องทุกฝ่ายด้วยนะคะ ที่เห็นเป็นประจำและน่าเป็นห่วงก็เป็นพิธีกรวัยรุ่นในรายการต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ค่ะ..ใช้ผิดบ่อยมาก..ผู้อ่านข่าวบางคนก็มีอยู่ค่ะ.คือบางคำ ไม่ออกเสียงคำควบกล้ำ ร ก็ไม่น่าเกลียด แต่บางคำหากโจ่งแจ้ง ชัดเจน ก็ ควรแก้ไขนะคะ เพราะเขาเป็นผู้ประกาศข่าว เป็นสื่อที่เผยแพร่ต่อสาธารณะชนทั่วประเทศ เด็ก ๆ และเยาวชนที่ดูอยู่มีจำนวนมาก เช่น คำว่า กุงเทบ (กรุงเทพ) กะซวง(กระทรวง) ลัดทะมนตี (รัฐมนตรี) ซึ่งคำเหล่านี้เป็นคำคุ้นหูมาก เพราะใช้บ่อย ฟังการออกเสียงที่ผิดจนชินหู พอมีคนที่อ่านถูกเลยฟังดูแปลก ๆไปเลย..เฮ้อ..หนักใจค่ะ

ศน.อ้วนได้เป็นผู้ร่วมเฝ้าระวังการใช้ภาษาไทยทางโทรทัศน์ ของ กกช. ก็ได้เพียงแต่ให้ข้อมูลที่ตนเองมีโอกาสได้ฟังเท่านั้นค่ะ ซึ่งเป็นเสียงส่วนน้อยมาก(น้อยยยย..จริงๆ ค่ะ

และในปีนี้ก็ได้เป็นคณะวิจัยร่วม เรื่อง การศึกษาการใช้ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ เพราะเชียงใหม่ มีกลุ่มเป้าหมายด้วย แล้ว ศน.อ้วน จะเรียนปรึกษาคุณครูด้วยนะคะ..

อย่างยาวเลย จบแล้วค่ะ(ภาวนาค่ะ..ว่าคุณครูจะได้อ่านบันทึกนี้..สาธุ)

ระลึกถึงคุณครูเสมอค่ะ..

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..สาวน้อยคุณครูตุ๊กแก..

ขอโทษสักพันครั้ง..นะคะ

การให้ที่ดีที่สุด คือ "การให้อภัย" นะคะ..โอ๋...

ถ้าเป็นพระเอกรอความรักจากนางเอก..คงผมหงอกไปแล้ว .เพราะรอนานเหลือเกิน

คริ..คริ..(เลียนแบบจ้า...)

"พักตรงนี้"..เพราะจังค่ะ

รับรู้ด้วยกระแสจิตค่ะ..ว่ามีคนฟังเพลงพร้อมกับศน.อ้วนเยอะด้วย

ฮัลโหล..ฮัลโหล..ประกาศ..ผู้ที่ฟังเพลงพักตรงนี้..กรุณายิ้มให้ครูตุ๊กแก..ด้วยนะคะ..ฮัลโหล..ขอบคุณค่ะ..เพลงเพราะไหมคะ..

ภาวนาด้วยค่ะ..เหมือนกับคุณครูข้างบน..ว่าสาธุ..ขอให้เข้ามาอ่านด้วยเถิด..เพราะ ศน.อ้วนเข้ามาคุยด้วยช้าเกินไป

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...พี่ชายลิงล้านนา

ขอโทษสวย ๆ ค่ะ...เฝ้าคอยคนกลับจากปักกิ่งค่ะ..จึงยังไม่ได้คุยกัน

ทึ่งจังค่ะ...คน ICT เจ้าบทเจ้ากลอนด้วย

หน้าเว็บของพี่ชาย..กลอนทั้งนั้น..สุดยอดค่ะ..

คนภาษาไทยอายม้วนต้วน..ไปเล้ย

การพูดจาพาทีมีหลายอย่าง

จะถือทางที่ประจักษ์หลักภาษา

เป็นประเด็นตัดสินตามตำรา

ใช้ภาษาทางการงานสำคัญ

ส่วนการพูดตามใจไม่ยึดหลัก

เพียงทายทักสื่อภาษาพาสุขสรรค์

อาจพูดได้ไม่ละวังคำสำคัญ

ใจความนั้นลู้กันอยู่ว่าดูดี

ทั้ง ล ลิง ร เรือ เชื่อไม่ได้

ถึงภาษาถูกใจแต่ไร้ศรี

เสียงควบกล้ำพูดมาไพเราะดี

หากเนื้อความไม่มีความเป็นจริง

ขอคุณครูช่วยสอนวอนลูกศิษย์

ให้พินิจเหตุหาว่าทุกสิ่ง

ให้พูดคำสำคัญนั้นตามจริง

ส่วน ร เรือ ล ลิง วิ่งตามมา

พี่ชายคะ..ในความคิดของน้องนะคะ

ภาษาไทยเป็นของเราใช่เขาอื่น ควรชมชื่นชื่นชมสมศักดิ์ศรี

เป็นคนไทยต้องพูดไทยให้ได้ดี สมกับที่เกิดเป็นไทยภูมิใจจริง

เห็นด้วยกับพี่ชายค่ะ ว่าการพูดทักทายกันบางครั้งเราก็ไม่ได้ระมัดระวังจริง ๆ พูดจนชิน

เหมือนที่น้องคุยกับคุณครูธวัชชัยข้างบนค่ะ..ฟังการออกเสียงผิดจนชินหู

พอมีคนออกเสียงถูก เลยฟังแปลกไปเลย

ในบางครั้งรับไม่ได้เลยค่ะ..ที่พิธีกรหรือผู้อ่านข่าว ออกเสียงผิดอย่างชัดเจน เยอะมากด้วย

ดังนั้นในบทบาทของเราที่ต้องช่วยดูแลในการจัดการเรียนรู้ของคุณครูภาษาไทย

จึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่พอควรเชียวค่ะ เพราะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ของเด็กๆ ที่ต้องได้รับรู้และฝึกหัดในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อการนำไปใช้อย่างถูกต้องต่อไปในอนาคตของตัวเขาเอง

น้องจึงต้องออกแรงเยอะอยู่ค่ะ..ในเรื่องเหล่านี้ ร่วมกับคุณครูภาษาไทยค่ะ..

ในภาคสอง..พี่ชายเข้ามาคุยกับน้องอีกนะคะ..(อายจัง..เชิญมาแล้วเจ้าของบ้านไม่รักษาเวลา..ฮิๆ)

ขอบคุณค่ะ...

เขียนเมื่อ 

P   สวัสดีค่ะ...น้องตาเหลิม (ชื่อน่ารักจัง)

 • ขอบคุณมากค่ะ..ในน้ำใจที่กรุณาเข้ามาเยี่ยมเยียน
 • และขอโทษด้วยค่ะ...ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยช้าม๊าก..มาก..ค่ะ
 • คนเชียงใหม่ เรียกการกระทำแบบนี้ว่า "เอาตังหน้าเป๋นไป..เจ้า"
 • พูดให้งง..เล่นแบบนี้  เพื่อจะได้ไม่ถือโทษโกรธกันนะคะ.
 • ก่อนอื่น พี่มีนิทานเล่าให้น้องตาเหลิมฟังสักเรื่องหนึ่งนะคะ..เพราะรู้สึกผิดจังค่ะ...

"...เรื่องมีอยู่ว่า มีม็อบเป็ดม็อบไก่ยกพวกไปประท้วงต่อเทวดาเพื่อฟ้องว่า เป็ดไก่ถูกคนเชือดทำอาหารกินกันทุกวี่วัน  เทวดาท่านก็ถามว่า

  "คนเขาเชือดไก่เอาไปทำอะไรกัน"    ไก่ตอบว่า "ก็แล้วแต่ ทำไก่ย่างบ้าง ทำลาบบ้าง  ทำไก่ต้มข่าก็มี"   เทวดาทำคิ้วย่นถามว่า "ไก่ต้มข่านี่เขาปรุงกันอย่างไร"   ไก่ก็อธิบายว่า "เขาเอาน้ำใส่หม้อ ใส่ไก่แล้วใส่เครื่องปรุง เช่น กะทิ  น้ำตาล  น้ำปลา  มะนาว  ตะไคร้  ข่า  ผงชุรส  พอเดือดเข้าที่ก็ลงมือซดกันเกลี้ยงถ้วย"

    เทวดาทำตาโต  แล้วปรารภว่า  "แหม..ฟังดูอร่อยเหมือนกันแฮะ..."

  ฝ่ายเป็ดพอได้ฟัง   ก็ส่ายหน้าราวกับจะบอกไก่ว่าสงสัยจะพึ่งไม่ได้แล้ว  เพราะว่าเทวดาดูท่าจะติดในรสเสียแล้ว  เป็ดจึงเปล่งเสียงร้องบอกไก่ว่า

     "กลับ..กลับ...กลับ..."

  ชะรอยคงไม่มีใครคิดไปติดอักขรวิธี จึงทำให้คำควบกล้ำเพี้ยนไป  กลายเป็น  ...ก้าบ..ก้าบ..ก้าบ..แทน   (จำมาจากท่านอาจารย์สุรวงศ์  วัฒนกูล..ค่ะ)

 •  ดีใจมากค่ะ..ที่เห็นคนรุ่นใหม่สนใจ เรื่องภาษาไทย 
 • แถมเจ้าบทเจ้ากลอนอีกต่างหาก
 • แอบเข้าไปดูประวัติของน้องตาเหลิมแล้ว..สุดยอดค่ะ..ประสบการณ์การทำงานมากมาย   ทำในเรื่องสิทธิเด็กด้วย..เก่งจัง
 • ย้อนกลับมาคุยเรื่อง ร เรือ ล ลิง ต่อนะคะ   ขณะนี้เราเหมือนอยู่ช่วงเชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นผู้อาวุโส  ผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์  ผู้ที่มีความเป็นห่วงในเรื่องการใช้ภาษาไทย    กับยุคไอทีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วมาก   หากเป็นโลกที่กำลังหมุนอย่างสุดเหวี่ยง  หากเราจับไว้ไม่มั่นคง  คงต้องหลุดปลิวออกจากวงโคจรไปแล้ว  เดี๋ยวนี้แรงมือในการจับโลกไว้ของผู้เขียนอ่อนแรงลงไปเยอะเชียวค่ะ    คงต้องอาศัยแรงของรุ่นน้องตาเหลิมนี้แหละค่ะ  ที่จะช่วยประคับประคอง  พยุงไว้ หากไม่เข่นนั้นแล้ว  ก็จะเหลือแต่เด็ก ๆ รุ่นต่อไป  ที่เป็นชีวิตเล็ก ๆ ที่ต้องหมุนติ้วไปกับแรงเหวี่ยงของโลกไอที   การโอบอุ้มสิ่งดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไว้จึงเป็นสิ่งสมควรกระทำยิ่งค่ะ...
 • เหมือนที่น้องตาเหลิมมองอยู่นี่แหละค่ะ..

ด้วยวัยรุ่นยุุคใหม่ใช่เข้าถึง    จักได้พึ่งท่านศึกษาฯให้ปราศัย 

พัฒนาแลภิวัฒน์จัดวิจัย     ให้เด็กไทยรู้แจ้งคำจำนรรจา 

คำไทยบ้างฝรั่งบ้างอย่าถือโทษ     ขอได้โปรดเมตตาจิตสักนิดหนา

ด้วยข้อมูลพร้อมพรั่งถาถั่งมา       จึงได้พาภาษาปรับไปกับกาล

ที่ควรคือเรียนรู้ดูให้ถึง             จะตะบึงหึ้งห้อไปต่อขาล

เดี๋ยวเด็กๆเขาจะว่าอันธพาล      ขออาจารย์ได้เบิกบานรับเปลี่ยนแปลง

 • .เรามาร่วมมือกันนะคะ..คนละไม้..คนละมือ...ร่วมด้วยช่วยกัน..แบบว่า "บัวไม่ให้ช้ำ  น้ำไม่ให้ขุ่น" เราจะถนอมน้ำใจไว้ทั้งท่านผู้ใหญ่ที่เคารพและเด็กรุ่นใหม่..ให้รู้รักภาษาไทย ด้วยใจรัก (จริงๆ)
 • ผู้ใหญ่อย่าง ศ.ดร.สุจริต เพียรชอบ ท่านคงดีใจที่เห็นคนรุ่นเรา..ออกแรงช่วยกัน ในการพิทักษ์ปกป้องภาษาไทยไว้ 
 • รวมทั้งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..ด้วย..

                   "รักในหลวง   ห่วงภาษาไทย"

..เราควรช่วยอนุรักษ์พิทักษ์ภาษา  ทั้งเขียนอ่านพูดจาอัชฌาสัย

แสดงความเป็นไทยแท้แพร่เกียรติไกล  ดำรงไว้เอกลักษณ์ประจักษ์เทอญ

 • ตอบไปเสียยาวไกลเลยนะคะ..อาจจะยังไม่ตรงจุดที่น้องตาเหลิมต้องการ
 • แล้วจะเข้ามาคุยด้วยอีกรอบหนึ่งค่ะ..
 • สวัสดีค่ะ..
เขียนเมื่อ 

สวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ...น้องตาเหลิม

ขออนุญาตคุยเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะ..เพราะคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่อยากเลยผ่านไปค่ะ...

ในการร่วมด้วยช่วยกัน..ดูแลเรื่องการใช้ภาษาไทยของวันรุ่น วัยที่ค่อนข้างไม่ชอบ..หรือน่าจะถึงขั้นแหนงหน่ายการเรียนภาษาไทย และที่สำคัญคืออยู่ในวังวนของยุคข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีที่โลดแล่นอย่างรวดเร็ว

ผู้เขียนเคยเห็นรายการสอนภาษาไทยของคุณครูลิลลี่ ในโทรทัศน์ นานมาแล้ว เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่ายังคงมีอยู่อีกหรือไม่ เป็นรายการที่ดีมาก ครูลิลลี่เธอนำเสนอวิธีสอนภาษาไทยที่สนุกสนาน น่าสนใจ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และเคยอ่านหนังสือ "เรียนภาษาไทยง่าย ๆ สไตล์ลิลลี่" ซึ่งได้กล่าวถึงการเรียนรู้ภาษาไทยแบบใหม่ที่เต็มไปด้วยความเพลิดเพลิน เดินเรื่องอย่างสนุกสนานไปพร้อมๆกับสาระ ที่ให้ความรู้ในเรื่องวรรณคดีไทย หลักการใช้ภาษาไทย และ ร้อยกรอง ในสไตล์มันๆ ของครูลิลลี่ ที่เหมาะสมมากกับวัยรุ่นยุคปัจจุบัน

ครูลิลลี่เขียนไว้ว่า "มีสไตล์การสอนแบบ EDUTAINMENT (EDUCATION + ENTERTAINMENT)โดยเอาสาระความรู้ควบคู่กับความบันเทิง" ด้วยบุคลิกภาพเฉพาะตนของเธอเอง ซึ่งน่าสนใจมาก..

"คำถามที่ครูลิลลี่เจอบ๊อยบ่อย...ภาษาของน้องๆ วัยรุ่นมันวุ่น จิงจิง ..ตั้งแต่เป็นสาวเต็มกาย หาผู้ชายถูกใจไม่มี.."

ภาษาวัยรุ่นที่ครูลิลลี่ใช้ มุขขำขันที่นำมาสอน จะมีใน Internet ด้วย เช่น ปริศนาคำทาย (Thai Riddles),คำหรรษา (Thai Joke) จะมีวาทะวัยรุ่นอยู่มากมาย ซึ่งจะแทรกอยู่ในคำสอน

ความสำเร็จของครูลิลลี่ คือทำให้หนุ่มสาวรุ่นใหม่สำนึกถึงความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งครูลิลลี่บอกว่า "การใช้ภาษา..ขออนุญาตใช้คำภาษาแบบวัยรุ่นนะคะ..เพราะภาษาของน้องๆ วัยรุ่นมันวุ่นจริง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ คำคะนอง

ครูลิลลี่มีความเห็นเป็นกลาง ๆ ว่า "..คำคะนอง.. ของน้อง ๆ วัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยนะ เกิดจากธรรมชาติของเด็กวัยรุ่นที่มีความคะนอง..ต้องการฉีกแนวแปลกใหม่ ต้องการสีสันไม่ให้น่าเบื่อ ต้องการให้เกิดอารมณ์สนุกสะใจ แม้จะผิดไวยากรณ์ ผู้ใหญ่บางท่านที่เคร่งครัดก็ไม่ชอบตรงจุดนี้ เพราะท่านมองว่าอาจจะเป็นภาษาวิบัติได้ แต่ท่านเหล่านั้นก็มีสิทธิ์ที่จะห่วงภาษาของชาติ.."

จากกรณีตัวอย่างของครูลิลลี่น่าจะยืนยัน ถึงวิธีการร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย แบบ "บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น" เธอจึงนำมาบูรณาการด้วยวิธีการของเธอเอง..ซึ่งยอมเยี่ยมมากค่ะ

น้องตาเหลิมเห็นด้วยไหมคะ..

เขียนเมื่อ 

P         สวัสดีค่ะ..คุณเอกชน

ขอบคุณมากค่ะ..ที่กรุณาแวะเข้ามาอ่านบันทึกนี้

และขอโทษด้วยนะคะ..ที่เข้ามาคุยด้วยค่อนข้างล่าช้ามาก

ชอบภาพนี้มากค่ะ...สวยซึ้ง

เห็นภาพนี้ในหลาย ๆ บันทึก  จึงติดตาตรึงใจ    แอบเข้าไปดูประวัติแล้ว  สั้นจังค่ะ

ถึงอย่างไรก็เป็นเพื่อนกันได้นะคะ..ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน

เพื่อให้เข้าบรรยากาศกับเรื่องราว ของ ร เรือ ล ลิง

มีเพลงสนุก ๆ มาฝากคุณเอกชนนะคะ..

               เพลง ร กระดกลิ้น

หล่อดีอะไรก็ดี    เสียดายไม่ดีที่พูดไม่เพราะ

เลือดไทยอย่าให้เขาเยาะ    ถ้าพูดไม่เพราะ    พูดใหม่ ๆ

ร เรือ ต้องกระดกลิ้น    เรื่องราวรู้สิ้น    รถรางรถไฟ

 

โรงเรียนของเรารื่นรมย์     ไม่ลื่นไม่ล้ม    ระทมฤทัย

รวดเร็ว    รับรอง   รุ่งเรือง   ทิ้งรอยขุ่นเคือง   ฝึกกันสำราญใจ

เสียง ร เพราะยิ่งกว่าใคร   แม้เราใส่ใจ   ฝึกไปจะสมปอง

หลั่น ลา ลา ๆ ๆ ลาลา ๆ ๆ ๆ ....

 

ไพเราะไหมคะ..ทำนองเพลงลูกทุ่ง ขับร้องโดยยุ้ย ญาติเยอะ..ค่ะ

แล้วแวะมาเยี่ยมใหม่นะคะ...ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ "ท่านผู้เป็น ศน.ที่แสนดี"

เห็นด้วยนะครับกับการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการพูดออกเสียง ร ล

แต่ที่ได้แสดงความเห็นไว้นั้น เป็นเพียงชี้ให้เห็นว่าการพูดจาถูกต้องไพเราะขนาดไหนแต่ถ้าไม่ได้พูดด้วยความจริงใจ ใส่ความเท็จ มันแย่ยิ่งกว่าการพูดที่เต็มไปด้วย ร ล ที่ถูกต้อง เหมือนนักการเมืองรูปหล่อ แต่การกระทำไม่ได้เรื่อง พูดเอาดีใส่ตัว เอาชั่วให้คนอื่น  จะหล่อขนาดไหนก็ประสบผลสำเร็จ

แต่ (อีกครั้ง) การพูดอย่างเป็นทางการ เช่น การบรรยาย การเป็นพิธีกรในรายการโทรทัศน์ นั้นจำเป็นต้องพูดจาให้ถูกต้องตามอักขระวิธี เพราะจะเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนต่อไป

ช่วงนี้ฟังอภิ "ปาย" ในสภา แล้วหงุดหงิดเรื่อง ร ล เหมือนกัน "เพาะ" สส ผู้ ซงเกียด อภิปาย ออกอากาศไปทั่ว ปะเทด

บางคนพูดว่า ท่านผู้เป็นประธาน แทน ท่านประธานที่เคารพ
บางคนพูดว่า ทั่นประธานที่เคาลบ กะผมนาย........สส.พัก ปะชา....
บางคนพูดว่า ....................การอภิปาย คั้งนี้............
บางคนพูดว่า ................กะผม ขออนุญาต พูดในปะเด็นดังก่าว.....

เฮ้อ.....


ฝากรูปไว้ดูเล่นแก้เครียดครับ

P860_9

แค่นี้ก่อนนะจ๊ะ วันหลังจะเข้ามาแจมอีก เจี๊ยก ๆ ๆ

เขียนเมื่อ 

แก้คำผิดครับ

แต่ที่ได้แสดงความเห็นไว้นั้น เป็นเพียงชี้ให้เห็นว่าการพูดจาถูกต้องไพเราะขนาดไหนแต่ถ้าไม่ได้พูดด้วยความจริงใจ ใส่ความเท็จ มันแย่ยิ่งกว่าการพูดที่เต็มไปด้วย ร ล ที่ถูกต้อง เหมือนนักการเมืองรูปหล่อ แต่การกระทำไม่ได้เรื่อง พูดเอาดีใส่ตัว เอาชั่วให้คนอื่น  จะหล่อขนาดไหนก็ไม่สามารถประสพผลสำเร็จได้

เขียนเมื่อ 

P

สวัสดีค่ะ..พี่ชายลิงล้านนา

ดีใจมากค่ะ...ที่กรุณาแวะเข้ามาเยี่ยมบันทึกนี้อีกรอบหนึ่ง

เพราะยังมีสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจนิดหนึ่ง ..ตรงใจค่ะ..หากน้องซื้อล็อตเตอรี่รับรองถูกรางวัลที่ ๑ แน่ๆ เลย...น้องตีความบทกลอนบทหนึ่งไม่ออก..เข้าใจความหมายอยู่ค่ะ..แต่ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของพี่ชายลิงล้านนาว่าจะหมายถึงใครที่ไม่พูดความจริง

ทั้ง ล ลิง ร เรือ เชื่อไม่ได้

ถึงภาษาถูกใจแต่ไร้ศรี

เสียงควบกล้ำพูดมาไพเราะดี

หากเนื้อความไม่มีความเป็นจริง

น้องจึงละไว้ในฐานที่ยังไม่เข้าใจค่ะ..(ฮิๆ)..พี่ชายคิดสูงไปอีกหนึ่งถะเลิ๊น..ก็เล่นมองไปถึงนักการเมืองรูปหล่อพูดเอาดีใส่ตัว เอาชั่วให้คนอื่น ..

..เฮ้อ..โล่งอกค่ะ..ที่เข้ามาเฉลยให้น้อง

สำหรับการพูดของ สส.ในการประชุมอภิปรายในสภา ยิ่งไปกันใหญ่เชียวค่ะ..น้องพยายามหลีกเลี่ยงอย่างที่สุดที่จะไม่ฟัง..มีหลายเหตุผลค่ะ....หากจะจับผิดเฉพาะการใช้ภาษาไทยแล้ว..คงเหมือนที่พี่ชายมองนั่นแหละค่ะ เกือบร้อยละร้อย..ที่ต้องให้พวกทั่นมาฝึกหัดรัวลิ้น กันใหม่..รู้สึกขัดใจจังค่ะ...

ดีใจค่ะ..ทีมีคนรักภาษาไทยและเฝ้าติดตามดูการใช้ภาษาของผู้คนด้วย 

พี่ชายลิงล้านนาคะ..มีคนฝากน้องถามค่ะ..คนวิทยาศาสตร์อยากอยู่ในชมรม Blog gang ด้วย..นะคะ

ขอบคุณค่ะ..สำหรับรูปเจ้าตัวเล็กที่น่ารัก..ดิ้นไม่ได้ใช่ไหมคะ

น้องจะรออ่านบทกลอนจากพี่ชายลิงล้านนาอีกนะคะ..

สวัสดีค่ะ..

 

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ขำลูกมาก  เพราะผมสอนให้แกพูดอีสาน และในครอบครัวพ่อแม่ลูกก็พูดกันด้วยภาษาอีสาน  มีหลายครั้งและหลายคำที่แกพูดอีสาน  แต่ออกเสียงเป็นควบกล้ำเพี้ยน ๆ อย่างน่ารัก ..

ตอนนี้ก็พยายามสอนอ่านและเน้นย้ำในเรื่อง "ร"  และ "ล"  แต่ก็ไม่ถึงกับเน้นเท่ากับเรื่องสระ  เช่น  เกลือ .. (เกือ)  หมากเขือ (หมากเขีย)  ...

สมัยนี้  ภาษายังเป็นสิ่งที่เราบอกกับชาวโลกได้อย่างอหังการ์ว่า เรายังมีวัฒนธรรมความเป็นชาติที่หนักแน่น ..

...

ขอบพระคุณครับ

IP: xxx.149.25.241
เขียนเมื่อ 

        P         สวัสดีค่ะ....อาจารย์แผ่นดิน

      ......ขอโทษสวย ๆ ค่ะ...ที่ไม่ได้เข้ามาคุยด้วยนานแล้ว......

                   .....ขอบคุณอาจารย์แผ่นดินมากค่ะ.....

        .......ดีใจค่ะ..ที่อาจารย์และเพื่อนชีวิตเฝ้าดูแลเด็ก ๆด้วยความรักและเอาใจใส่ในทุกเรื่อง......

   .....รวมทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาไว้ทั้งครอบครัว....

                .....อาจารย์และทุก ๆ คนสบายดีนะคะ.....

ลินลดา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีเจ้า ศน.อ้วนคนเก่ง

ได้แอบอ่านผลงานของท่านอยู่หลายอย่างและได้แอบชื่นชมท่านอยู่หลายครั้ง รวมทั้งได้ร่วมงานกับท่านหลายหน ประทับใจมากสำหรับความจริงใจที่มีให้ และชื่นชมในศักยภาพที่ท่านทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างแท้จริง รวมทั้งชื่นชมเป็นพิเศษกับคุณธรรมนิเทศห้าประการที่ท่านมีให้แก่เพื่อนครูทุกคน จึงขอฝากบทกลอนนี้แด่ ศน.อ้วนด้วยค่ะ

จะขอเอื้อนเอ่ยนามทรามสมร

วัชราภรณ์ วัตรสุข สุดยอดหญิง

ศึกษานิเทศก์เขตหนึ่งผู้เก่งจริง

ไม่ประวิงแม้งานหนักจักสู้ทน

ด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจเสียงไพเราะ

วาจาเสนาะเพราะหูทุกแห่งหน

ประนมกรสอนสนุกทุกผู้คน

ไม่เคยบ่นบอกใครให้ได้ยิน

เป็นยอดหญิงเก่งกาจการถ่ายทอด

เป็นสุดยอดฝีมือแกร่งดั่งหิน

ภาษาไทยเปรื่องปราชญ์บาดใจจินต์

ชนถวิลใคร่ปรึกษาประสาครู

ยอมรับในทุกท่านตามสามารถ

ให้โอกาสผู้คนได้เรียนรู้

จริงใจให้เวลาแด่เพื่อนครู

เปิดคลินิกให้เรียนรู้ผ่านทางไกล

ผู้คิดคุณธรรมนิเทศห้าประการ

ยิ้ม ประนม ก้ม ขานและการให้

รักการงานทุ่มเททำด้วยใจ

คอยดูแล เอาใจใส่อุทิศตน

ขอชมเชย วัชราภรณ์ วัตรสุข

ให้ปลอดทุกข์ปลอดภัยทุกแห่งหน

คนทำดี ดีประสบ ทุกผู้คน

อวยพรชัยประสบผลสำเร็จเอย

ด้วยรักและคิดถึง

จากใจถึงใจ

เขียนเมื่อ 

ครูน้องขวัญคนสวยจ๋า...

 • โอ๋ยๆๆๆๆๆๆ...ทำไมมาแอบอยู่ตรงนี้ล่ะจ๊ะ..
 • มาพร้อมความมหัศจรรย์เลยทีเดียว..
 • สุดยอด..จริง ๆ จ้ะ ...สาวน้อย
 • เหมือนใจสั่งมา..(อิๆ)
 • ศน.อ้วนไม่ได้เข้ามาบ้านหลังนี้น้าน...นานๆๆๆๆๆมาแล้วจ้ะ

            

จะขอเอื้อนเอ่ยนามทรามสมร

วัชราภรณ์ วัตรสุข สุดยอดหญิง

ศึกษานิเทศก์เขตหนึ่งผู้เก่งจริง

ไม่ประวิงแม้งานหนักจักสู้ทน

ด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจเสียงไพเราะ

วาจาเสนาะเพราะหูทุกแห่งหน

ประนมกรสอนสนุกทุกผู้คน

ไม่เคยบ่นบอกใครให้ได้ยิน

เป็นยอดหญิงเก่งกาจการถ่ายทอด

เป็นสุดยอดฝีมือแกร่งดั่งหิน

ภาษาไทยเปรื่องปราชญ์บาดใจจินต์

ชนถวิลใคร่ปรึกษาประสาครู

ยอมรับในทุกท่านตามสามารถ

ให้โอกาสผู้คนได้เรียนรู้

จริงใจให้เวลาแด่เพื่อนครู

เปิดคลินิกให้เรียนรู้ผ่านทางไกล

ผู้คิดคุณธรรมนิเทศห้าประการ

ยิ้ม ประนม ก้ม ขานและการให้

รักการงานทุ่มเททำด้วยใจ

คอยดูแล เอาใจใส่อุทิศตน

ขอชมเชย วัชราภรณ์ วัตรสุข

ให้ปลอดทุกข์ปลอดภัยทุกแห่งหน

คนทำดี ดีประสบ ทุกผู้คน

อวยพรชัยประสบผลสำเร็จเอย

 • ปรบมือให้ค่ะ...ไพเราะมาก
 • ทำเอาน้ำตารื้น..เลย
 • มอบกอดอุ่น ๆ นุ่ม ๆ ...แด่น้องสาวที่น่ารักจ้ะ
 • ขอบันทึกไว้ในสมุดและหัวใจ..ค่ะ
 • สักวัน ...จะไปเยี่ยมที่โรงเรียนค่ะ
 • ส่งกำลังใจ...ให้หนูขวัญในการดูแลลูก ๆที่น่ารักนะจ๊ะ

                                      

 

นายธนบัตร ศิลวิชัย
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เป็นครูอยู่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์อยากวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ร เรือ  ล ลิง เหมือนกันครับสอนโรงเรียนขยายโอกาส ระดับมัธยมต้น เด็กออกเสียงผิดมากๆเลยครับและที่สังเกตได้ตอนนี้ลูกชายคนเล็กเรียนชั้น ป.๑ ก็คอยสอนการออกเสียง ร ให้ชัดเจนรู้สึกว่าจะสอนง่ายเพราะว่ายังเด็กสามารถฝึกได้ง่าย คิดว่าครูที่สอนชั้นเล็กๆน่าที่จะฝึกเด็กได้ดีและง่าย รวมทั้งพ่อแม่ต้องดูแลเอาใจใส่ช่วยกันกับทางโรงเรียน แต่ผู้ปกครองเด็กที่เรียนน้อยทำงานหนักไม่มีเวลาอยู่กับเด็ก  ทำให้เด็กขาดการได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมจึงพบปัญหามาก แต่คงไม่ท้อถอยในการพัฒนาและรักษาภาษาไทยที่สมบัติของชาติชิ้นนี้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..คุณครูธนบัตร

 • ขอบคุณมากค่ะ..ที่กรุณาเข้ามาเยี่ยม
 • และขอบคุณที่คุณครูสนใจอยากทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเรื่องการออกเสียง ร ล ของนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ซึ่งพบเช่นกันค่ะว่ามีปัญหาจริง ๆ
 • รอสักพักนะคะ..จะเข้ามาคุยด้วยค่ะ..
 • และขอโทษด้วยค่ะที่คุยกับคุณครูช้าไปนิดหนึ่งนะคะ
 • รักแล้ว...รอหน่อยนะคะ
 • วัชราภรณ์
ศิริลักษณ์
IP: xxx.67.28.66
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะค่ะ

ที่เอาร้อยกรองเกี่ยวกับเรื่องพูดมาลงค่ะ

พอดีอาจารย์มรามหาวัลให้หา

ร้องกรองที่เกียวกับคำว่าพูด

และในบทนั้นต้องมีคำว่าพูดด้วยค่ะ

ขอบคุณนะค่ะ

สวัสดีครับพี่สาวชาวเหนือ

ขอบคุณนะครับที่แวะมา

ผมขอเข้ามาอ่านนะครับ

ขอบคุณมากคะที่ให้ความรู้คะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ศน.อ้วน เหนื่อยไหมค่ะ

คิดถึงมากมายค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์อ้วนครับ

IP: xxx.47.120.206
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

หนูเป็นนักศึกษาปวส. จ.แพร่

หนูพูด ร เรือ ไม่ค่อยชัดเจน

และคำควบกล้ำ แต่หนูจะเอาเนื้อหาของครู

ไปฝึกนะค่ะ เพราะหนูไปฝึกพูดรายการวิทยุ

แต่หนูได้กลับมาแก้ไข

หากหนูจะขอรายละเอียกคุณครูคงไม่ว่าอะไร....

นะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะพี่อ้วนที่คิดถึง

แวะมาทักทายพี่สาวค่ะ

งานยังเยอะ ยุ่งหรือเปล่าคะ

รักษาสุขภาพบ้างนะคะ

คิดถึงค่ะ

(^___^)

รัชนี ฤทธิ์กำลัง
IP: xxx.123.203.121
เขียนเมื่อ 

คำควบกล้ำ ร ล ว

ปลาย
IP: xxx.172.199.240
เขียนเมื่อ 

ผมชอบเพลงที่เปิดมาจะดาวโหลดที่ไหนบอกผมได้ที่[email protected]นะครับ

ครูนก
IP: xxx.172.201.123
เขียนเมื่อ 

เป็นความรู้ที่ดีมากเลยค่ะ เพราะตอนนี้ได้สอนวิชาภาษาไทยให้กับเด็ก ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จริงแล้วดิฉันจบเอกภาษาอังกฤษมาค่ะ ความรู้เรื่องภาษาไทยเลยไม่ค่อย.....สักเท่าไหร่ ขอบคุณที่สร้างเวปนี้ขึ้นมานะค่ะ

IP: xxx.7.169.81
เขียนเมื่อ 

ขวัญชอบวิธีการฝึกพูด และการใช้ ร ล มากเลยคะ

noi
IP: xxx.93.134.68
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

กอไผ่
IP: xxx.229.230.41
เขียนเมื่อ 

หนูเป็นครูไทยที่ต้องหาความรู้เพิ่มอีกมากขอบคุณจริง ๆ ค่ะสำหรับความรู้ทุกเรื่อง