เจ้าตัวโตเอามาทายให้อ่านให้ฟัง เราก็อ่านด้วยความมั่นใจ แต่เชื่อไหมว่าสองคำนี้ สตรี ไม่ได้อ่านว่า สะ-ตรี และ เสวก ไม่ได้อ่านว่า สะ-เหวก หากท่านอ่านแบบนี้อยู่ขอให้รู้ว่าไม่ตรงตามที่บอกไว้ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานนะคะ