ลองคิดดังๆ เรื่อง "ตัวชี้วัด" ใน GotoKnow ฉบับต่อยอด

ขออนุญาตต่อยอดของ อ. ประพนธ์ เรื่อง "ลองคิดดังๆ เรื่อง "ตัวชี้วัด" ใน GotoKnow" พอดีประจวบเข้ากับการทำงานของ สำนักประกันฯ วันนี้เจ้าหน้าของสำนักกล่าวว่าจะทำอย่างไรให้กรรมการพัฒนาระบบฯ ช่วยกันให้ความคิดเห็น เข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ ในความคิดของเด็ก (เพราะเจ้าหน้าอ่อนอาวุโส) อีกทั้งในอดีตการพัฒนาดัชนีสามารถให้กรรมการไปต่างจังหวัด และ เรียกว่าใช้อาจารย์ทำงานเต็มที ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ยังไม่ครบปี 10 เพียงของ 2-3 ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปมาก ถ้าจะทำงานในรูปแบบเดิมคงต้องหาที่พักที่ระบบสื่อสารไปไม่ถึง ตัดขาดจากกรุงเทพอย่างจริง ๆ เพื่อให้กรรมการได้ทำงานเต็มที

  ทำให้ต้องมานั่งคิดว่าทำไม่ ผอ. (เรา) จึงไม่ค่อยชอบไปต่างจังหวัดทำงาน เพราะ 1) เสียเวลาเดือนทาง 2) คนติดงานก็ยังติดงานได้เหมือนเดิม 3) ถ้าระบบสื่อสารดี ยังไงก็ยังสั่งงานได้

   ที่สุดก็เสนอว่าลองหากลยุทธ์มาช่วยในการขับเคลื่อนดู ก็เหมือนกันการมาหา ตัวชี้วัด ที่ อ. ประพนธ์กำลังหาอยู่

   อาจารย์ ประพนธ์อาจเลือกตัวชี้วัดโดยเลือกจากผู้เขียนบันทึกมากที่สุด หรือ บันทึกที่มีผู้อ่านมากที่สุด แต็ก็ย้อนกลับมาคำถามว่าทำไปเพื่ออะไร เราเป็นผู้ใหญ่ระดับนี้แล้ว ยังต้องการรางวัลอีกหรือ

   เช่นเดียวกันกับกลยุทธ์ที่เสนอว่าจะให้รางวัล หรือ กล่าวคำขอบคุณกรรมการที่ช่วยงานเราได้อย่างไร การให้รางวัลคงไม่ใช่รางวัลใหญ่โต แต่อยากแสดงน้ำใจขอบคุณมากกว่า แต่ทำอย่างไรจึงสามารถแสดงคำขอบคุณ แล้วเป็นแรงกระตุ้นให้กรรมการอื่น ๆ เสนอความคิดเห็นเพิ่ม และ เข้าประชุมอย่างสมำเสมอ เพื่อให้ผลการงานเป็นของ มก. หรือ เป็นที่ยอมรับในสังคม มก. ทั้งหมด ไม่เพียงเฉพาะกลุ่มที่ทำงานเท่านั้น

    อยากหาสาเหตุที่แท้จริงเหมือนกัน ดัชนีชี้วัด น่าจะเป็นการเป็นกรรมการในชุดต่างๆ มีกรรมการท่านหนึ่ง เป็นประธานในกรรมการสองชุด และที่สำคัญคือประชุมในวันเดียวกัน ประธานต้องแยกตัว จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ว่าต้องโดดอีกชุด

     คงเป็นปัญหาโลกแตก ที่ต้องหาทางแก้กันต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลียนเรียนรู้ KU QA and KMความเห็น (1)

จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ชุลีรัตน์คะ รบกวนใส่ลิงค์ของบันทึกของดร.ประพนธ์ เรื่อง ลองคิดดังๆ... ในบันทึกของอาจารย์ด้วยนะคะ

http://gotoknow.org/archive/2006/02/21/05/50/27/e16163

ขอบคุณคะ เพื่อผู้อ่านเขาต้องการตามไปอ่านที่บันทึกที่อาจารย์อ้างถึงคะ