GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

พัฒนาทักษะวิทย์และการคิดด้วยโครงงาน ตอนที่ 4

ผลงานทางวิชาการ:โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.6

 คุณครูวิทย์ประถมที่รัก (ขอโทษที่ห่างหายไป 2 อาทิตย์ งานเยอะ ม๊าก มากๆๆๆ)

        เรามาเริ่มแก้ปัญหาการฝึกให้ผู้เรียน ชั้น ป.6 ทำโครงงานกันเลยนะคะ และผลพลอยได้ก็คือ ผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ และผลงานสำหรับประเมินเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ปี 2552 ด้วยนะคะ

        ผลงานทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการทำโครงงาน ป.6

      ประกอบด้วย                       

               1) ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้น ป. 6

               2) คู่มือการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ป. 6

               3) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงาน

                   วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้น ป. 6

               4) รายงานผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6

          อย่าลืม! การทำผลงานครั้งนี้ไม่ใช่ทำเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้ตัวครูอย่างเดียว แต่เป็นการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้นวัตกรรม..........ทำไป ทดลองใช้ไป ปรับปรุงไป พัฒนาไป เป้าหมายอยู่ที่ผู้เรียน............

          ตอนต่อไป จากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา / กลั่นกรอง / ประเมินผลงานทางวิชาการ สาขา วิทยาศาสตร์  จะนำเสนอเทคนิคการประเมิน  ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการจัดทำผลงานให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน เพื่อนครู ..........โดยมุ่งเน้นสำหรับครูวิทย์ประถม........มือใหม่  ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน.........จากนวัตกรรมทั้ง 4 รายการข้างต้น.......เราจะเริ่มต้นทำรายการไหนก่อน และทำอย่างไร  แบบนักปฏิบัติจริง..........นะคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 161996
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 12
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (13)

ตอนนี้คุณครูนกกำลังศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การสอนแบบโครงงานและการสร้างแผนผังความคิด(Mind Map) ขอความกรุณาท่านให้คำแนะนำด้วยนะคะ

ขอโครงงานวิทย์ป.6

ตอนนี้ กำลังแผนการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมโครงงานวิทย์ ม.3 อยู่ค่ะ และทำรายงาน

วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นม.3 โดยใช้กิจกรรมโครงงาน

อยากขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณมาก

ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่าง ด้วยค่ะ

1) ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้น ป. 6

2) คู่มือการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ป. 6

3) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สำหรับนักเรียน ชั้น ป. 6

4) รายงานผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6

ขอบคุณค่ะ

ตอนนี้กำลังสอนเรื่องโครงงานม.2อยากขอโครงงานและแบบกิจกรรมมาเป็นตัวอย่างหน่อยคะขอบคุณล่างหน้านะคะ

ถึงคุณ นราวัลย์ กาญจนะประโชติ ที่เคารพ

ดิฉันอยากขอรบกวนส่ง

) ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้น ป. 6

2) คู่มือการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ป. 6

3) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สำหรับนักเรียน ชั้น ป. 6

4) รายงานผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6

เนื่องจากตอนนี้ได้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการในส่วนของโครงงานวิทยาศาสตร์(ผ่านปรับปรุง) ค่ะ

ขอขอบคุณ

ถึงคุณ นราวัลย์ กาญจนะประโชติ ที่เคารพ

ดิฉันอยากขอรบกวนส่ง

) ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้น ป. 6

2) คู่มือการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ป. 6

3) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สำหรับนักเรียน ชั้น ป. 6

4) รายงานผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6

เนื่องจากจะทำผลงานทางวิชาการในส่วนของโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับการประเมินซึ่งจะใช้เกณฑ์ใหม่

ขอขอบคุณค่ะ

ตอนนี้ต้องทำโครงการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด 3 โครงการ ซึ่งได้แก่โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานภาษาไทย และโครงงานภาษาอังกฤษ แต่ยังคิดไม่ออกว่าจะเอาในลักษณะไหน พี่พอจะมีแนวทางให้บ้างหรือปล่าวค่ะ เผื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ผมขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างด้วยครับผมกำลังจะทำส่งเกณฑ์ใหม่ครับ

น่าสนใจมากค่ะ ขอความอนุเคราะห์ส่งให้ด้วยค่ะ ตามmail

) ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้น ป. 5

2) คู่มือการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ป. 5

3) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ป.5

 • กำลังศึกษาเรื่องนี้ขอความกรุณาอนุเคราะห์เอกสารที่มีตามweb
  IP: xxx.46.238.209
  เขียนเมื่อ 

ผลงานของคุณน่าสนใจมากๆค่ะ ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะค่ะ

น่าสนใจมากขอความอนุเคราะห์ส่งเอกสารให้ด้วยนะค่ะ

      1) ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้น ป. 6

      2) คู่มือการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ป. 6

      3) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงาน

        วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้น ป. 6

      4) รายงานผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6

ทำชุดฝึกกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ชั้น ป.6  

อยากได้CD  ตัวอย่างผลงานจากท่าน  ติดต่อกลับมาที่  084-3642235  ขอบคุณมากค่ะ