ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พฤติกรรมลูกน้ำ

เป็นการศึกษาพฤติกรรมลูกน้ำ ในสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง...

วิชา เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (23 ม.ค.2551)

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูธนิตย์ความเห็น (2)

ครูธนิตย์ สุวรรณเจริญ
ครับ

กิจกรรมที่ครูให้นักเรียนร่วมกระบวนการเรียนรู้ ดูท่าทางมีความสุขมากนะครับ แม้ไม่มีเขียนบรรยายในบันทึกนี้ แต่ผมรู้สึกถึง ความเรียบง่าย สนุก และตั้งใจที่ดีของครูและศิษย์


น่ารักมากๆ ภาพสวยและสื่ออารมณ์ได้ดีครับเมื่อทำความรู้จักคุณจตุพรในหน้าประวัติแล้ว
รู้สึกชื่นชม ๆ...และขอบคุณในความเห็นครับ