เมื่อวันที่ 17 กุมภาที่ผ่านมา ผมได้เขียน blog ไว้ 2 เรื่อง ในเวลาใกล้เคียงกัน เรื่องแรกเป็นเรื่อง "วัฒนธรรม KM" เรื่องที่สองเป็นการเอาเรื่องย่อของ "แดจังกึม" มาลงไว้ วันนี้ลองเข้าไป Check สถิติจำนวนผู้อ่าน พบว่าเรื่องวัฒนธรรม KM มีคนอ่านประมาณห้าสิบกว่าคน ในขณะที่เรื่องแดจังกึมมีคนอ่านประมาณ 90 คน ต่างกันเกือบเท่าตัว

     พอลองย้อนกลับไปดูเรื่องที่ลงไว้ก่อนหน้านั้นเล็กน้อย ซึ่งก็คือเรื่อง "การจัดทำแผน KM" ที่ลงไว้ช่วงคืนวันที่ 16 กุมภา ก็พบว่าจำนวนผู้อ่านใกล้เคียงกับจำนวนผู้อ่านเรื่องวัฒนธรรม KM สัณนิฐานว่าน่าจะเป็นกลุ่มผู้อ่านกลุ่มเดียวกัน (เป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่อง KM)

     ส่วนที่ไม่สามารถสรุปได้แน่นอน แต่เป็นข้อสังเกตของผมก็คือผู้ที่อ่านแดจังกึม ส่วนหนึ่งนั้นคงจะเป็นผู้ที่สนใจ KM ด้วยเช่นกัน แต่มีอีกส่วนหนึ่ง (ซึ่งจำนวนพอๆ กับส่วนแรก?) ที่เจาะจงอ่านเฉพาะแดจังกึม โดยไม่ยอมแวะเข้ามาดูเรื่อง KM เลย

     ข้อสังเกตของผมในวันนี้ ...ไม่มีกระบวนการวิจัยใดๆ มารับรอง ผมจึงลองตั้งโจทย์ขึ้นมาว่า "ในชุมชน GotoKnow ของเรานี้ อาจจะมีคนแค่เพียงครึ่งเดียวที่สนใจเรื่อง KM อีกครึ่งที่เหลือนั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่า KM คืออะไร? และอาจไม่สนใจที่จะศึกษาด้วยว่า KM คืออะไร?" นี่แค่ตั้งเป็นโจทย์ไว้ เผื่อมีคนสนใจต้องการจะทำวิจัยในเรื่องนี้

     ใครที่ติดตามอ่าน blog ใน GotoKnow จะพบว่มีโจทย์ให้วิจัยมากมายหลายประเด็น ...ผมจึงถือโอกาสนี้เชิญชวนนักศึกษาทั้งหลายที่ต้องการทำวิจัย ลองศึกษาประเด็นต่างๆ ใน GotoKnow แล้วท่านจะพบโจทย์วิจัยมากมายในนั้นครับ