วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ ได้ร่วมบรรยายการจัดการความรู้ที่ ทาง สสจ.ตากได้จัดประชุมวิชาการขึ้นที่ รร.เวียงตาก 2 โดยวันที่ 16 เป็นการประกวดผลงานวิชาการก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติที่ดีในรูปของpresentation และวันนี้เป็นการบรรยายในภาคเช้าเป็นเรื่องการปฏิรูประบบราชการโดย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมา ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขและภาคบ่ายเป็นการบรรยายการจัดการความรู้โดยผมเอง ซึ่งในช่วงบ่ายคนฟังลดลงไปบ้างเหลือประมาณ 80 คน(โดยประมาณตามที่ผมนับได้) แต่คนที่อยู่ฟังก็สนใจฟังดีมาก การบรรยายในช่วงบ่ายของวันสุดท้ายของการประชุมอบรมมักจะพบเสมอว่าผู้เข้าอบรมจะโดดหายไปส่วนหนึ่งเสมอๆ ซึ่งผมก็คิดไว้ในใจแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้และส่วนหนึ่งก็จะต้องไปเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขที่จะมีในวันพรุ่งนี้

                 การบรรยายของผมก็มีเนื้อหาเหมือนกับที่บรรยายในที่อื่นๆ แต่จะเน้นที่แนวคิดมากและใช้เวลานานแล้วก็เข้าสู่การจัดการความรูแบบบูรณาการตามLKASA Model เจ้าหน้าที่มาจากทั้งสถานีอนามัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป ผมใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งในการบรรยาย

                 ต่อจากนั้นจะมีการนำเสนอผลงานเด่นที่ได้รับรางวัลจากวิชาการเขต ของเจ้าหน้าที่ห้องNICUของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะของเรื่องเล่าเร้าพลัง แล้วก็ต่อด้วยการแจกเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานและประกาศรางวัลผลงานดีเด่น แต่จะไปมอบรางวัลในที่ประชุมกรมการจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

                 หลังจากประชุมวิชาการเสร็จ ทางคปสอ.บ้านตาก ก็ได้ถือโอกาสประชุม คปสอ.บ้านตากประจำเดือนกุมภาพันธ์เลย ที่โรงแรมกว่าจะเสร็จก็ 5 โมงเย็น กลับไปเปิดคลินิกแล้ว 2 ทุ่มก็ไปดูทีมงานทำแสตนด์เชียร์ที่จะมีการแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ กว่าจะกลับมาเขียนบันทึกก็เกือบห้าทุ่ม

                 สัปดาห์นี้ ผมมีบรรยายถึง 4 วันคือ13,15-17 แต่ผมก็ทำงานโดยการตรวจรักษาผู้ป่วยได้ทั้ง 4 วัน(14-17) โดยต้องตรวจคนไข้มนตึกเสร็จแล้วจึงจะเดินทางไปบรรยาย ยกเว้นวันที่ 13 ซึ่งเป็นวันหยุด แต่ก็เหนื่อยมาก จนเป็นหวัดมาอีกเพราะต้องนอนดึกและตื่นเช้า